انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

متفکران معاصر آلمان: توماس لوکمن

توماس لوکمن (Thomas Luckmann) متولد ۱۹۲۷ جامعه شناس آلمانی است.او در وین، اینزبروک و مرکز پژوهش های اجتماعی نیواسکول (New School for Social Research) زیر نظر اساتیدی از جمله آلفرد شوتز (Alfred Schütz) به تحصیل پرداخت. در سال ۱۹۶۵ در دانشگاه فرانکفورت در ماین شغلی به دست آورد. از سال ۱۹۷۰ تا زمان بازنشستگی اش در سال ۱۹۹۴ در دانشگاه کونستانتز (Konstanz) استاد جامعه شناسی بود و در همانجا دست نوشته های کاریش بایگانی شده است. لوکمن در سال ۱۹۵۰ با بنیتا لوکمن (۱۹۲۵-۱۹۸۷) ازدواج کرد.

مشهورترین آثار لوکمن عبارتند از ساختار اجتماعی واقعیت (۱۹۶۶، اثر مشترک با پیتر ال. برگر) و ساختارهای دنیای زندگی (۱۹۸۲، اثر مشترک با آلفرد شوتز). لوکمن در پژوهش های خود به ساختار گرایی اجتماعی، جامعه شناسی پدیده شناختی، جامعه شناسی علم، دین و ارتباطات و نیز فلسفه علم پرداخته است.

لوکمن در رساله دکترای خود درباره خصوصی سازی دین، به عبارت دیگر “دین غیرظاهری” عبارتی اساسی در جامعه شناسی دین وارد کرد. گرایش عاطفی به دین (Religiosität) دیگر منحصرا بر شکل نهادین خود (کلیسایی بودن) مبتنی نبود، بلکه به دنبال گرایش فردی به دین نیز بود. این تغییر دیدگاه سرانجام لوکمن را به سمت تلاش بیشتر به منظور کندوکاو تجربی در مورد گرایش به دین سوق داد. آثار لوکمن در دنیای کارشناسان با شدت و مباحثات فراوان مورد پذیرش قرار گرفت.

آثار لوکمن

• Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft (1963)

• Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit (1966, mit Peter L. Berger)

• Die unsichtbare Religion (1967)

• Soziologie der Sprache (1975)

• Strukturen der Lebenswelt (1982, aus dem Nachlass von Alfred Schütz)

• Lebenswelt und Gesellschaft (1980)

منبع: ویکی پدیای آلمانی