انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۵)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش پنجم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

احمدی‌پور، زهرا، ولی‌قلی‌زاده، علی (۱۳۹۰)، مبانی جغرافیایی – سیاسی مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران، پاپلی

اداره‌حسابداری‌عمومی‌ایالات‌متحده (۱۳۶۹)، آذربایجان در سیر تاریخ ایران: از آغاز تا اسلام، نیما، چاپ دوم

اومستد، آلبرت (۱۳۷۲)، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، مترجم: محمد مقدم، تهران: موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، چاپ سوم

بدیع، امیرمهدی، آرام، احمد، کاظم‌زاده‌عطوفی، مرجان (۱۳۶۵)، یونانیان و بربرها (روی دیگر تاریخ)، پرواز

بیات، عزیزالله (۱۳۶۵)، کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی
پویا، عبدالعظیم (۱۳۶۹)، زندان اسکندر از نگاهی دیگر، یزد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد
پیرنیا، حسن (۱۳۶۲)، ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، تهران: دنیای کتاب
پیرنیا، حسن، ایران باستانی با تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا دولت ساسانی با دو ضمیمه و دو نقشه و ۲۷ گراور، تهران: دنیای کتاب
پیرنیا، حسن، باستانی‌پاریزی، محمدابراهیم (۱۳۶۲)، ایران درعهدباستان، تهران: دنیای کتاب
پیرنیا، حسین، اقبال‌آشتیانی، عباس (۱۳۷۰)، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، خیام، چاپ ششم
جهانیان، اردشیر (۱۳۷۰)، ویژگیهای تاریخ: شناختی از پایه‌گذاران تمدن در جهان، صاحب اثر
چهری، نوید (۱۳۸۷)، بیستون قبل از میلاد: نگاهی به آثار ثبت شده بیستون در فهرست میراث جهانی یونسکو، طاق‌ بستان
حاج‌علی‌تاجر، مریم (۱۳۸۹)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی شناخت و معرفی مزیت‌ها و ظرفیت‌های احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، سمیرا
حبیبی، حسن (۱۳۹۰)، مساجد دیرینه سال تهران، تهران: بنیاد ایران‌شناسی
داندامایف، ام.ای (۱۳۷۳)، ایران، مترجم: روحی ارباب، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی، چاپ دوم
ذوالنوریان، راضیه (۱۳۹۰)، میراث‌های فرهنگی ایران، زعیم
رضایی، مهدی (۱۳۸۸)، شرح جامع ما قبل تاریخ ایران و ما قبل تاریخ بین‌النهرین “باستان‌شناسی”، ارشد
زارعی، محمدابراهیم، آرام، یوسف (۱۳۹۰)، باستان‌شناسی ایران در دوره اسلامی (۴۳ مقاله در بزرگداشت استاد محمدیوسف کیانی)، همدان: دانشگاه بوعلی سینا
زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۶۹)، تاریخ مردم ایران، تهران: امیرکبیر
زنده‌دل، حسن، معصومی، احمد، پاکت‌چی، مهدی (۱۳۸۷)، راهنمای قلعه‌های ایران، ایرانگردان
سایکس، سرپرسی (۱۳۶۹)، تاریخ ایران، مترجم: محمدتقی فخرداعی‌گیلانی، تهران: دنیای کتاب
صادقی علی‌آبادی، حسین (۱۳۸۹)، ۳۵۰ بنای باستانی و تاریخی برجسته در ایران، رواق دانش
فره‌وشی، بهرام (۱۳۶۸)، ایرانویچ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
فیض‌خواه، محمد، علیون، صمد (۱۳۸۷)، باستان‌شناسی آذربایجان: از دوره اوراتو تا شروع اشکانی، اختر
قریشی‌زاده، سیدعبدالرضا، مهرابی، هادی، وکیل‌زاده، داود (۱۳۸۸)، ایران یادگار تمدن، میردشتی
کرتیس، جان (۱۳۹۰)، بین‌النهرین و ایران در دوران متاخر قبایل و امپراتوریها ۱۶۰۰ – ۵۳۹ ق.م.: گزارشی از سمینار یادواره ولادیمیر لوکونین، مترجم: زهرا باستی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
کرمی، ماندانا (۱۳۹۱)، ایران از پارینه سنگی تا پایان ساسانی (به روایت موزه ملی ایران)، تهران: پازینه
کریستن‌سن، آرتورامانوئل (۱۳۷۰)، ایران در زمان ساسانیان، مترجم: رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب، چاپ هفتم
کریستین‌سن، آرتو (۱۳۶۸)، کیانیان، مترجم: ذبیح‌الله صفا، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
کمرون، جورج (۱۳۶۵)، ایران درسپیده دم تاریخ، مترجم: حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی
گیرشمن، رومن (۱۳۷۰)، ایران از آغاز تا اسلام، مترجم: محمد معین، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی، چاپ هشتم
لمب، هرولد (۱۳۷۳)، قدم به قدم با اسکندر در کشور ایران بانضمام از بلخ تا نیشابور و جنگهای ایران، مترجم: ذبیح‌الله منصوری، گلریز
مجیدزاده، یوسف (۱۳۷۱)، تاریخ و تمدن ایلام، تهران: مرکزنشردانشگاهی
مشکوتی، نصرت‌الله، نراقی، حسن (۱۳۹۰)، بناهای تاریخی و شهرهای ایران (مجموعه مقالات): تهران، ورامین، قم، قزوین، زنجان، کاشان تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مشکور، محمدجواد (۱۳۶۳)، ایران در عهد باستان، اشرفی
مشکور، محمدجواد (۱۳۶۶)، ایران باستان: تاریخ سیاسی ساسانیان، تهران: دنیای کتاب
مشکور، محمدجواد (۱۳۶۹)، کارنامه اردشیر بابکان، تهران: دنیای کتاب
معمارزاده، محمد (۱۳۸۹)، آثار ایرانی موجود در کاخ موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ روسیه، تهران: دانشگاه ‌الزهرا(س)،صدف سماء
مقیم، علی، محبی، رضا (۱۳۸۸)، آثار تاریخی فراز کوه‌های ایران، کریم خان زند
ملازاده، کاظم، محمدی، مریم (۱۳۷۹)، بناهای عام‌المنفعه (آب انبار بازار، پل و سد، حمام)، سوره مهر
ملک‌شهمیرزادی، صادق (۱۳۸۸)، اطلس باستان‌شناسی ایران (از آغاز تا پایان دوره یکجانشینی و استقرار در روستاها)، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
موسوی‌کوهپر، سیدمهدی، هاشمی زرج‌آباد، حسن، قمری‌فتیده، محمد (۱۳۸۹)، – مجموعه و خلاصه مقالات همایش ملی چشم‌انداز باستان‌شناسی شمال کشور در دهه آینده، اول و آخر
موله، ماریان (۱۳۶۳)، ایران باستان، مترجم: ژاله آموزگار، توسن
موله، ماژیران، گیرشمن، رومن، هرتسفلد (۱۳۷۰)، سرزمین جاوید، مترجم: ذبیح‌الله منصوری، زرین
نامی، محمدحسن، زلفی، یعقوب، عباسی‌سمنانی، علیرضا (۱۳۸۹)، نقش عوامل جغرافیایی در انتخاب نهادها و پایتخت‌های حکومتی ایران، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نعمت‌گرگانی، ام‌البنین، دست‌سری، فخری‌السادات، فرخ‌نیا، شراره (۱۳۸۹)، مجموعه مبانی، ضوابط و دستورالعمل‌های اموال منقول فرهنگی تاریخی، رسانه‌پرداز،سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هادی‌زاده‌کاخکی، سعید (۱۳۸۹)، کاروانسرا در ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
هاوس‌هولد، جفری (۱۳۷۰)، بازگشت از ایران (گزنوفون)، مترجم: جعفر امیری، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
وکیل‌زاده، داود، رجبی، پرویز، رضاپور، سونیا (۱۳۸۷)، تخت جمشید: تختگاه شاهان ایران، تهران: یساولی
ویلی، پیتر (۱۳۸۶)، آشیانه عقاب: قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه، مترجم: فریدون بدره‌ای، نشر و پژوهش فرزان روز