انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۴)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش چهارم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

احتشامی، منوچهر، باستانی‌راد، حسن (۱۳۸۶)، پل‌های ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی

ادیب‌زاده، بهمن، مصطفوی، فاطمه، رازجویان، محمود (۱۳۸۴)، آثار خانه در ایران از نوسنگی تا ساسانی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

ایجه، سماوی (۱۳۸۴)، ازنیق: نخستین پایتخت سلجوقیان آناتولی، مترجم: شهناز بیگی‌بروجنی، پانیذ

بروایدا، ماریان (۱۳۹۰)، مصریان باستان و همسایگانشان همراه با فعالیت‌های آموزشی، مترجم: مینا علاء، تهران: ققنوس

بهمنش، احمد (۱۳۸۶)، تاریخ ملل قدیم آسیای غربی: از آغاز تا روی کارآمدن‌ پارس‌ها، تهران: دانشگاه تهران

پازوکی‌طرودی، ناصر، شادمهر، عبدالکریم (۱۳۸۵)، آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی (از ۱۳۱۰/۰۶/۲۴ تا ۱۳۸۴/۰۶/۲۴)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
توحیدی، فائق، دیانت، رویا (۱۳۸۱)، آشنایی با میراث فرهنگی، تهران: سازمان میراث فرهنگی
ثابت، علی، حکمت‌فر، محمدحسین (۱۳۸۹)، تاریخ تمدن و ملل عرب، دارالمومنین
جوادی، غلامرضا (۱۳۷۸)، نگاهی به عمارت تاریخی کاخ موزه مرمر، کلید
چایچی‌امیرخیز، احمد، سعیدی‌هرسینی، محمدرضا (۱۳۸۱)، نگاهی به تدفین تابوتی در ایران باستان، سمیرا
خیراندیش، عبدالرسول (۱۳۹۰)، تمدن‌های بزرگ جهان: آسیای صغیر، موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان
دانش، علی (۱۳۷۶)، درباره خاورمیانه باستان، احیاء کتاب
داودی، نادر(۱۳۸۲)، آثار ایران در موزه متروپولیتن، سازمان ‌میراث ‌فرهنگی ‌کشور
دوتیز، ورنرفلیکس، ماتیسن، سیلویا (۱۳۷۶)، از پاسارگاد تا داراب: اماکن باستانی فارس، مترجم: فرامرز غنی، تهران: یساولی
دولتشاهی، هنگامه، زاهدی، زهره، بختیار، افشین (۱۳۸۵)، ۱۰۱دیدنی ایران، کتابسرای نیک
دیولافوا، ژان‌ (۱۳۷۶)، سفرنامه: خاطرات کاوشهای باستان‌شناسی شوش ۱۸۸۴ – ۱۸۸۶، مترجم: ایرج فره‌وشی، تهران: دانشگاه تهران
رایس، تامارا تالبوت‌ (۱۳۸۸)، سکاها، مترجم: رقیه بهزادی، تهران: طهوری
رسولی، عاطفه، شهرزاد، شهاب (۱۳۸۷)، باستان‌شناسی و هنر آسیای صغیر و بین‌النهرین در عصر نوسنگی، شوکا
رکوعی، عزت‌الله (۱۳۸۰)، راهنمای آثار ایران، کیوان
زارع، شهرام (۱۳۸۶)، مجموعه مقالات دومین همایش باستان‌شناسان جوان ایران (دانشگاه تهران- ۸ و ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲)، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
شعبانی، محمد (۱۳۸۱)، دیدنی‌های باستانی ایران، دبیران قلم
عطایی، امید (۱۳۸۴)، ایران بزرگ: جغرافیای اسطوره‌ای و تاریخی مرزها و مردمان ایرانی، اطلاعات
عطایی‌فرد، امید (۱۳۸۰)، شگفتیهای باستانی ایران، آشیانه کتاب
غفوروف، باباجان (۱۳۸۵)، آسیای میانه از کهن‌ترین روزگار تا زمان زردشت، مترجم: رضا مرادی‌غیاث‌آبادی، شیراز: نوید شیراز
فون‌گال، هوبرتوس (۱۳۷۸)، جنگ سواران: در هنر ایرانی و هنر متاثر از هنر ایرانی در دوره پارت و ساسانی، مترجم: فرامرز نجدسمیعی؛ ناصر نوروززاده‌چگینی، نسیم دانش
فیروزمندی‌شیره‌جینی، بهمن (۱۳۹۰)، باستان‌شناسی و هنر آسیای صغیر در دوران تاریخی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قطب، ترانه، کمالی‌سروستانی، کوروش(۱۳۸۲)، شکوه پارسیان، سرزمین امپراطوران، موسسه‌ فرهنگی ‌پژوهشی ‌دانشنامه ‌فارس
کاروفکین، فئودورپتروویچ (۱۳۷۹)، تاریخ شرق باستان، مترجم: غلامحسین متین، محور
کالمایر، پتر، عاصمی، محمد (۱۳۷۶)، مفرغهای قابل تاریخ‌گذاری لرستان و کرمانشاه، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
کامبخش‌فرد، سیف‌الله (۱۳۸۰)، آثار تاریخی ایران، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور
کرتیس، جان (۱۳۷۸)، ایران کهن، مترجم: خشایار بهاری، ناصر پورپیرار، تهران: نشرکارنگ
کرتیس، جان (۱۳۸۰)، ایران باستان، مترجم: علی‌اصغر بهرامی، نشر توسعه
کرتیس، جان (۱۳۸۵)، ایران باستان به روایت موزه بریتانیا، مترجم: آذر بصیر، پیمان متین، تهران: امیرکبیر
کرنی، الیور (۱۳۸۹)، هیتی‌ها، مترجم: رقیه بهزادی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کمالی‌سروستانی، کوروش، پرهیزگار، رضا، صانع، منصور(۱۳۷۷)، سرزمین مهر و ماه: تخت جمشید. نقش رستم. نقش رجب. پاسارگاد، دانشنامه فارس، بنیاد فارس‌شناسی
معصومی، غلامرضا، مشایخی، عادله (۱۳۸۳)، تاریخچه علم باستان‌شناسی، سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
ملازاده، کاظم، محمدی، مریم (۱۳۸۵)، قلاع و استحکامات نظامی (دایره‌المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسلامی)، شرکت انتشارات سوره مهر
ملک‌شهمیرزادی، صادق (۱۳۸۱)، زیگورات سیلک، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
موذن‌زاده‌کلور، عبدالله (۱۳۸۵)، چکیده مقالات همایش بین‌المللی باستان‌شناسی ایران: حوزه شمال و شمال شرق، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده باستان‌شناسی
موری، پیترراجراستیوارت (۱۳۸۱)، ایران باستان، مترجم: شهرام جلیلیان، محمود رافع، موسسه‌ انتشاراتی -فرهنگی فروهر
موسکاتی، ساباتینو(۱۳۷۸)، فنیقی‌ها، مترجم: رقیه بهزادی، پژوهنده
موسوی، سیدحسین، خانیکی، هادی، مسجدجامعی، احمد (۱۳۸۰)، اسنادی از باستانشناسی در ایران (حفریات، عتیقات و بناهای تاریخی)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موسوی، محمود (۱۳۷۶)، یادنامه گردهمایی باستان‌شناسی – شوش، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
ناردو، دان (۱۳۸۷)، مینوسی‌ها، مترجم: نادر میرسعیدی، تهران: ققنوس
نگهبان، عزت‌الله (۱۳۷۶)، مروری بر پنجاه سال باستان‌شناسی ایران، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
نگهبان، عزت‌الله، سعیدی، محمدرضا (۱۳۷۲)، حفاری هفت تپه دشت خوزستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
هرتسفلد، ارنست‌امیل (۱۳۸۱)، ایران در شرق باستان، مترجم: همایون صنعتی‌زاده، زهره بهجو، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
هرمان، جرجینا، پیترسون، اندرو (۱۳۸۸)، مرو باستان (ترکمنستان)، گنجینه هنر
وندنبرگ، لویی (۱۳۷۹)، باستان‌شناسی ایران باستان، مترجم: عیسی بهنام، تهران: دانشگاه تهران
یزدانی، مرضیه (۱۳۸۰)، اسناد هیات‌های باستان‌شناسی در ایران (۱۳۴۵ – ۱۲۵۴ ش)، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد