انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فضاهای فرهنگی شاهرود در دوران معاصر

شاهرود، یکی از شهرهای استان سمنان در ایران و مرکز شهرستان شاهرود در حد فاصل شهرهای دامغان در شرق، سبزوار و بردسکن در غرب و گرگان در شمال بوده و در حاشیه کویر و در دامنه‌های جنوبی سلسله جبال البرز می‌باشد و تقریباً در میانه راه تهران-مشهد قرار دارد به طوریکه فاصله آن از تهران ۴۰۰ کیلومتر و از مشهد ۵۰۰ کیلومتر است.

مساحت شاهرود ۴۳۴۰۵ کیلومترمربع و جمعیت آن طی سرشماری سال ۱۳۹۱ ، ۲۰۱۵۷۲ نفر بوده است . از حیث وسعت شاهرود ششمین شهرستان بزرگ کشور بوده و از لحاظ وسعت و جمعیت رتبه دوم را در استان سمنان دارا می‌باشد.

اگر به نقشه استان سمنان و همچنین به نقشه شهر شاهرود توجه کنید، متوجه می شوید که در قسمت جنوبی نقشه، مرز صااف و یک دست است. این نوع مرز بندی در دنیای واقعی امکان پذیر نیست. پس دلیل این مرزبندی چه می تواند باشد؟ با نگاهی به نقشه های توپوگرافیک این شهر متوجه می شوید که فاصله با شهرهای دیگر و از قسمت جتوبی به زمین های بیابانی منتهی می شود. به همین دلیل از نظر سیاسی نیز اهمیتی ندارد جزو محدوده کدام شهر به حساب بیایند. اما انچه باید
مورد توجه قرار گیرد، در زمان بررسی تراکم جمعیتی باید اراضی قابل سکونت را در نظر داشت و صرف بهدیت آوردن عدد بزرگ مساحتی برای هر فرد، به معنی بهره بری ساکنان منطقه از آن میزان فضا برای زندگی نیست. این اعداد و ارقام در سیاستگذاری های شهری باید با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار بگیرند.
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت شهر شاهرود ۱۲۶٬۹۱۶ و در سال ۱۳۹۰، ۱۴۰٬۴۷۴ نفر بوده است. که در طول ۵ سال نزدیک به ۱۵.۰۰۰ نفر رشد داشته است. شاهرود دومین شهر پرجمعیت استان محسوب شده و حدود … درصد از جمعیت ۶۳۱۲۱۸ نفری استان سمنان را تشکیل می‌دهد.

جمعیت شهرستان : ۲۰۱۵۷۲ نفر ( سال ۱۳۹۰)
شهری : ۱۶۴۴۰۶نفر
روستایی :۳۷۱۶۶نفر
وسعت : ۴۳۴۰۵ کیلومتر مربع
تراکم نسبی جمعیت (نفر به کیلومترمربع ) :۶/۴
متوسط رشد جمعیت سالانه بر حسب درصد : ۶۴/۱
سال تاسیس شهرستان : ۱۳۲۱

ادامه مطلب را در فایل پیوست مطالعه کنید.-

شاهرود