انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فصلنامه «نجوای فرهنگ» و نمایه موضوعی ۱۴ شماره آن

بی تردید سرگذشت نشریات و فصل نامه هایی که در ایران با موضوع «فرهنگِ مردم» به چاپ رسیده است، جالب و شنیدنی است. بخشی از این سرگذشت در کتاب ماه علوم اجتماعی (شماره ۵) ویژه انسان شناسی(۱)، مقاله «انسان شناسی در رسانه ها» به قلم امیر هاشمی مقدم نوشته شده است. در این مقاله نامی از فصلنامه «نجوای فرهنگ» ذکر نشده که دلیل آن داخلی بودن این فصلنامه بوده است. هرچند این فصلنامه برای کتابخانه های برخی دانشکده ها و برخی کتابخانه ها ارسال می شد، اما عمده شماره های آن برای تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون، کارشناسان و مدیران صدا و سیما و همچنین کتابخانه های صدا و سیما در تهران و مرکز استان ها توزیع می گردید؛ از این رو دایره شناخت افراد و فرهیختگان فرهنگی از جمله نویسنده مقاله مورد نظر از این فصلنامه محدود بوده است.

مانند سرگذشت دیگر نشریات، این فصلنامه نیز سرگذشتی دارد؛ … پس از آنکه فصلنامه «فرهنگ مردم ایران» وابسته به مرکز تحقیقات صدا و سیما از شماره ششم آن دچار وقفه چاپ شد، دست اندرکاران این فصلنامه پراکنده شدند و به بخش های دیگر صدا و سیما رفتند. در این بین یکی از دوستان هم مسئولیت واحد فرهنگ مردم رادیو را پذیرفت و اینجانب نیز به رادیو فرهنگ رفتم. این کوچ اجباری زمینه ای شد تا با طرح انتشار فصلنامه ای با محتوای فولکلور و فرهنگ عامه در اداره کل پژوهشهای رادیو خلاء نبود یک فصلنامه فرهنگ مردمی در صدا و سیما جبران شود. از این رو واحد فرهنگ مردم رادیو مکان مناسبی برای انتشار این فصلنامه بود، چرا که هم زیر نظر اداره کل پژوهشهای رادیو قرار داشت و هم اسناد برنامه فرهنگ مردم رادیو که از زمان انجوی شیرازی باقی مانده بود و مسئولان وقت برنامه نیز در ادامه، آنها را جمع آوری و آرشیو نموده بودند، در آن واحد موجود بود. لذا با ارائه طرح انتشار فصلنامه از سوی مسئول واحد فرهنگ مردم رادیو و موافقت مدیرکل وقت اداره کل پژوهشهای رادیو و همچنین موافقت معاونت وقت صدا، انتشار این فصلنامه آغاز شد.

در مهر ماه سال ۱۳۸۵ طی چند جلسه فشرده، برآورد لازم برای شروع وانتخاب همکاران صورت گرفت و مقدمات کار فراهم گردید. اما از آنجا که شروع برای انتشار یک فصلنامه موضوعی کار مشکلی بود، با همراهی و همکاری دوستان و شناختی که از یکدیگر و علاقه ای که به فرهنگ مردم میان همکاران وجود داشت، این عوامل موجب استمرار و قوام کار گردید و اولین شماره فصلنامه در پاییز ۱۳۸۵ و در قطع خشتی، با همکاری اعضای علمی تحریریه که در شناسنامه فصلنامه نام آنان درج شده ، به چاپ رسید. این فصلنامه جدید مورد استقبال دوستداران فرهنگ مردم، تهیه کنندگان صدا و سیما به ویژه رادیو، کارشناسان و پژوهشگران واحد های تحقیقاتی در صدا و سیما قرار گرفت.

فصلنامه «نجوای فرهنگ» تا تابستان و پاییز ۱۳۸۷(شماره ۸ و۹) با مقالاتی که برخی اساتید، دانشجویان، صاحبنظران، فرهنگ دوستان و فرهنگیارانی که برای برنامه فرهنگ مردم رادیو مطالبی را ارسال می کردند، به حیات خود ادامه داد؛ و برای شروع شماره دهم، طی جلسه ای که به دعوت معاونت وقت صدا برگزار گردید، بیلان انتشار دو ساله فصلنامه خدمتشان ارائه شد، لذا با توجه به استقبال تهیه کنندگان رادیو مقرر شد که در کنار انتشار فصلنامه، یک لوح فشرده حاوی فایل pdf مقالات و محتوای صوتی از موضوع مقالات نیز ضمیمه فصلنامه گردد، از این رو از شماره ۱۰ تا شماره ۱۴، به ضمیمه فصلنامه، یک لوح فشرده نیز ارائه گردید.

سال ۱۳۸۸ برابر بود با یک سری تغییرات در سطح مدیریت های کلان سازمان صدا و سیما و به تبع آن، این جابجایی ها به مدیران میانی نیز سرایت نمود. در این سال معاون وقت صدا به معاونت برنامه ریزی و نظارت منسوب شد و مدیرکل پژوهشهای رادیو نیز که مدیر مسئولی فصلنامه را بر عهده داشت، پس از چندی مسئولیت جدیدی خارج از رادیو برعهده گرفت.
دست اندرکاران فصلنامه با جابجایی های صورت گرفته منتظر ماندند تا با مسئولین جدید ادامه انتشار فصلنامه را رقم زنند، بطوری که بخشی از محتوای فصلنامه شماره ۱۵ قرار بود نمایه ای از موضوعات ۱۴ شماره ای باشد که در طول ۴ سال فعالیت فصلنامه به چاپ رسیده بود.
این انتظار طولانی شد و از سویی جابجایی ها هم به سمت های پایین تر سرایت نمود، و دامنه آن به دست اندرکاران فصلنامه هم کشید و… بالاخره با این انتظار طولانی، انتشار آن نیز به محاق فراموشی سپرده شد.
این روز ها دو سالی است که جای فصلنامه «نجوای فرهنگ» درمیان انگشت شمار نشریاتی که با موضوع «فرهنگ مردم» به حیات خود ادامه می دهند، خالی است. از این رو با شرحی که گذشت و به یاد همکاری صمیمانه دست اندرکاران و فعالیت مداوم چهارساله آن در میان نشریات موضوعی فرهنگ مردم، نمایه موضوعی مقالات ۱۴ شماره آن خدمت اساتید، دانشجویان، صاحبنظران فرهنگی و دیگردوستداران فرهنگ مردم، تقدیم می شود؛ ضمن آنکه اشاره می شود شماره های این فصلنامه در سایت اداره کل پژوهشهای رادیو به نشانی: http://www.radioresearch.ir ، بخش مجلات، قسمت نجوای فرهنگ (آرشیو) موجود و نسخه pdf آن قابل مشاهده است.

نجوای فرهنگ شماره ۱
اداره کل پژوهشهای رادیو

پاییز ۱۳۸۵
سخن نخست/ عبدالحسین کلانتری
مصاحبه با پروفسور روشن رحمانی
گفتاری در صیرورت فرهنگ ایرانی/ دکتر محمدهمایون سپهر
گستره فرهنگ عامه/ مصطفی خلعت بری لیماکی
قصه و قصه گویی در عصرجدید/ دکتر محمد اخگری
ساختارشناسی فولکلور کودکان آذربایجان/ حمید سفیدگرشهانقی
درباره داستان سلیم جواهری/ محمد جعفری(قنواتی(
آداب ازدواج در همدان/ سیدعلیرضا هاشمی
مروری بر ساختار اقتصادی روستای جمال آباد ورامین/ رضا خاشعی
قابلیت های نمایشی قصه اسکندرنامه/ محمد حنیف
بررسی موسیقی سوگ در قوم بختیاری/ هوشنگ سامانی
نگاهی به آوای دستفروشان دوره گرد/ علی آنی زاده
معرفی شاعران نامدار در قلمرو فولکلور/ صادقه صحت
آداب و رسوم تولد در فرهنگ چین/ جعفر راثی تهرانی
متن برنامه رادیویی فرهنگ مردم/ مرحوم انجوی شیرازی
گزارشی از همایش نغمه ها و آیین های ایرانی
معرفی سایت های فرهنگ مردم/ علی قدیمی
معرفی کتاب
معرفی برنامه های رادیویی فرهنگ عامه شبکه فرهنگ

نجوای فرهنگ شماره ۲ ادارهکلپژوهشهایرادیو

زمستان ۱۳۸۵
سخن نخست/ عبدالحسین کلانتری
نشستی خودمانی با استاد دکتر روح الامینی/مصطفی خلعتبری. سید علیرضا هاشمی
میر نوروزی/ دکتر حسن ذوالفقاری
آجیل در فرهنگ ایرانی/ دکتر محمد همایون سپهر
نوروز در جمهوری آذربایجان/ حمید سفیدگر شهانقی
درآمدی بر مفاهیم فرهنگ دینی/ سید علیرضا هاشمی
جایگاه پیامبراعظم(ص) در ادب عامه/ مصطفی خلعت بری لیماکی
جایگاه و تصویر سالمندان در فرهنگ مردم/ رضا خاشعی
محرم در تالش/ قربان صحرائی
معرفی علائم و وسایل عزاداری محرم/ شهرزاد دوستی
بهار و نوروز در فرهنگ مردم لرستان/ محمد حنیف
پیام آوران نوروزی/ سهیل سلیمیان
نگاهی کوتاه به تاریخچه نوروز/ فاطمه فراقی
آئین نوروز در کشورهای همجوار/ نازنین فراهانی
نگاهی اجمالی به شاهنامه خوانی در ایل بختیاری/ پیمان بزرگ نیا
کیمونو پوشش سنتی ژاپنی ها/ مترجم: جعفر راثی
گفتگو با حسین حقایق
متن برنامه رادیویی فرهنگ مردم
گزارش سال جهانی آب
معرفی پایگاه های فولکلور در اینترنت
گزارش فعالیت های واحد فرهنگ مردم
نجوای فرهنگ شماره ۳ ادارهکلپژوهشهایرادیو

بهار ۱۳۸۶
یادداشت سردبیر
سفره حضرت رقیه(س)، تجلی نماد پیوند گندمکاران و نخل داران/ دکتر محمد همایون سپهر
بازتاب مسائل اجتماعی در ضرب المثل های فارسی/ دکتر حسن ذوالفقاری
دوبیتی های حسینا/ هوشنگ جاوید
چای قندپهلو (جستاری بر قهوه خانه در ایران)/ مصطفی خلعت بری لیماکی
جایگاه بیماری در ترانه های محلی/ ابوالقاسم فقیری
فولکلور و توریسم (بررسی تطبیقی موارد ترکیه و ایران)/ حمید سفیدگر شهانقی
چیستان مقبول دیروز، مغفول امروز/ سید علیرضا هاشمی
از تواضع تا تکبر/ رضا خاشعی
انقلاب مشروطه و ادب عامه/ محمد حنیف
افسانه فاخته (کوکی) در فرهنگ عامه/ احمد باوند سوادکوهی
نگاهی به سفره های نذری در مزارات کاشمر/ محمد کریمی فروتقه
نقش شاعران نامدار در موسیقی فولکلوریک/ صادقه صحت
جایگاه دالو (مادر بزرگ) در ایل بختیاری/ محمد افروغ
نام و نام خانوادگی در مغرب زمین/ مترجم: جعفر راثی تهرانی
متن برنامه رادیویی فرهنگ مردم مرحوم انجوی شیرازی/ تهیه و تنظیم: ناصر ملائیان
معرفی کتاب
پایگاه های اطلاعاتی مردم شناسی/ علی قدیمی

نجوای فرهنگ شماره ۴
ادارهکلپژوهشهایرادیو

تابستان ۱۳۸۶
یادداشت سردبیر
تفاوت ضرب المثل با برخی گونه های زبانی و ادبی مشابه/ دکتر حسن ذوالفقاری
مثل های منظوم در رمانس امیرارسلان نامدار/ محمد حنیف
تمثیل و مثل هایی از تنکابن/ مصطفی خلعت بری لیماکی
امید و آرزو در آموزه های دینی و ضرب المثل های مردمی/ رضا خاشعی
بازتاب مسائل اجتماعی در ضرب المثل های مردم میناب(هرمزگان)/ سهراب سعیدی
نگاهی به کاربرد دست و پا در دیوان حافظ/ دکتر محمد همایون سپهر
توسعه فرهنگی در باورهای عامیانه مردم آذربایجان/ حمید سفیدگر شهانقی
تأثیرپذیری برخی ضرب المثل های فارسی از مفاهیم قرآنی/ معصومه یزدی
پرندگان در فرهنگ عامه بختیاری/ عباس قنبری عدیوی
اعداد در ادبیات شفاهی مردم دستجرده کهک قم/ مصطفی جعفرزاده
جایگاه سنگ در فرهنگ مردم/ ابراهیم ابونصری
آداب سفر زیارتی حج در آوه/ سید علیرضا هاشمی
نگاهی به زبان های ساختگی اصناف/ علی آنی زاده
رسم واره توتماخ/ مرتضی ربیعی
نگاهی گذر ا به بیت کردی زمبیل فروش/ احمد شریفی
آینه در فرهنگ مردم/ حسن احمدی
اسب در فرهنگ ایرانی/ زینت صالح پور
رمضان در فرهنگ مردم کازرون/ محمد مهدی مظلوم زاده
آداب و سنت های ازدواج در اروپای غربی/ مترجم: جعفر راثی تهرانی
یادها و خاطره ها: متن برنامه رادیویی مرحوم انجوی/ تهیه و تنظیم: ناصر ملائیان
گزارشی از نخستین جشنواره آب در شعر ایران زمین/ هوشنگ سامانی
معرفی کتاب
معرفی سایت های فولکلوریک/ علی قدیمی

نجوای فرهنگ شماره ۵ و ۶ ادارهکلپژوهشهایرادیو

پاییز و زمستان ۱۳۸۶
یادداشت سردبیر
درآمدی بر ماهیت ارتباطی فولکلور/ سهراب مظاهری
افسانه مغول دختر/ هوشنگ جاوید
درباره فولکلور گیلان/ پروفسور کریستیان برومبرژه
فرهنگ عامه ایران در دیوان شرقی گوته/ دکتر محمد اخگری
نگرشی بر عید نوروز و دلایل بقای آن/ دکتر صمد عابدینی
دلی و شعر فولکلوریک لر/ فیروز آزادی
طب و درمان عامیانه در بین قوم لک/ دکتر عباس رضایی نورآبادی
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری قصه های عامیانه/ محمد حنیف
نقش شتر در اقتصاد معیشتی روستای فرخی خور و بیابانک/ معصومه ابراهیمی
نگاهی به چایکاری در گیلان/ زینب رمضانعلی پور
نقش هنرمندان در آیینه موسیقی محلی/ صادقه صحت
ضرب المثل های رایج در بین مردم رودبار الموت قزوین/ دکتر نصرالله عسگری
محرم در کوچ نهارجان بیرجند/ محمدحسن آسایش
نگاهی به مراسم عزاداری ماه محرم در اشکور گیلان/ حسن یگانه چاکلی
حیوانات در فرهنگ مردم ازندریان ملایر/ محمدرضا شاهسوند
طنز و اشعار طنز در روستاهای غرب مازندران/ جهانگیر دانای علمی
نوروز در میناب/ سهراب سعیدی
سفری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان/ مصطفی خلعتبری لیماکی و سید علیرضا هاشمی
دو رسم بازمانده از تمدن بیزانس در ایتالیا/ ترجمه: جعفر راثی تهرانی
بخشی از صحبت های مرحوم انجوی درباره نوروز/ تدوین: ناصر ملائیان
معرفی کتاب/ معصومه یزدی محمدی
معرفی سایت ها ی فولکلور/ علی قدیمی
معرفی برنامه های گروه فرهنگ عامه رادیو
نجوای فرهنگ شماره ۷
ادارهکلپژوهشهایرادیو

بهار ۱۳۸۷
یادداشت سردبیر
زنان میرا ث دار سفره های هفت سین و نذری/ دکتر محمد همایون سپهر
تغییر شکل و تعدد روایات در ضرب المثل های فارسی/ دکتر حسن ذوالفقاری
بررسی ساختار مسکن در روستاهای همدان/ سید علی رضا هاشمی
نگاهی به سنت لایروبی قنات در روستای دستجرده گلپایگان/ دکتر محمد اخگری
چول قزک بارون کن(بررسی آیین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه)/ مصطفی خلعتبری لیماکی
ترانه های باران خواهی در آذربایجان/ حمید سفیدگر شهانقی
چند روایت از: استاد علَم!/ گردآورنده: ابوالقاسم فقیری
ذکرخنجر، نمایشی آیینی/ فاطمه شعبانی اصل
حماسه و محبت در ادبیات شفاهی آذربایجان
داستان عاشیق غریب و شاه صنم/ علیرضا ذیحق
درخت خرما، طرز کشت و انواع آن در لاور رزمی خورموج بوشهر/ علیرضا رزمی نژاد
چند متل از لالجین همدان/ پروانه شوقیان وصال
جانوران در مثل های مردم شاندرمن تالش/ قربان صحرایی
«باد»در فرهنگ مردم کرمان / زهرا ایزدی
معرفی یک بازی محلی از مهدی شهر سمنان/ فاطمه سلطان علیان
بخشی از بایاتی های آذربایجان غربی (چراغ تپه سفلی تکاب)/ عزیز رجبی همپا
مقیاس های اندازه گیری در خنجین وفس اراک/ دکتر علی اکبر ریاحین
چیستان ها به عنوان یک پدیده روانشناختی در فولکلور با تأکید بر اسطوره ها، قصه های شاه پریان و هنرچیستان گویی/ نوشته: آنا استفانوا/ ترجمه: رضا خاشعی
بررسی سنگ قبرهای قدیمی برخی گورستانهای آمریکای شمالی/ مترجم: جعفر راثی تهرانی
رویدادهای برنامه ای پژوهشی
معرفی کتاب
معرفی سایتهای فولکلور/ علی قدیمی
نجوای فرهنگ شماره ۸ و ۹
ادارهکلپژوهشهایرادیو

تابستان و پاییز ۱۳۸۷
یادداشت سردبیر
نقش سازهای بادی در موسیقی محلی/ صادقه صحت
نوروز ما (نوروز بل) سال نوی گیلانی/ حسین شهاب کومله ای
سیری در آیین تیرگان و تیرماسیزده/ مصطفی خلعتبری لیماکی
جشن تیرماسیزده در روستاهای سواد کود/ احمد باوند سوادکوهی
شب تیرماسیزده در سطل سر لاهیجان/ رحیم محبی
چاووش و چاووش خوانی در سفرهای زیارتی/ سید علیرضا هاشمی
«زیارت» در کازرون/ محمد مهدی مظلوم زاده
زیارت و چاووش خانی در حسین آباد ناظم ملایر/ مراد عبدلی
حضور «مادر» در اشعار و ترانه های محلی بختیاری/ زینت صالح پور
رمضان در فرهنگ مردم پسوجان سیرجان کرمان/ عزیزالله ایران نژاد
کشت برنج در گیلان/ جلال جعفر پور – هوشنگ عباسی
آداب و رسوم برنجکاری در گیلان/ زینب رمضانعلی پور
جایگاه اسب در فرهنگ مردم دیزک رودبار تفرش/ حسن احمدی
جستاری بر تغزیه در ایران/ ناصر ملائیان
نذر در روستای سده بیرجند/ نعمت الله سالخورده
تعارف در فرهنگ مردم ایران/ شایلی علیرضایی
ترانه های محلی نهبندان بیرجند/ نرگس عباسی
آیین برداشت (درو ) گندم در چنگیز قلعه بیجار گروس کردستان/ ایرج قره داغی
یک قصه و چند لالایی عامیانه کرمانی/ زهرا ایزدی
شرحی بر موسیقی بلوچستان/ عبدالسلام بزرگ زاده
تازه های نشر

نجوای فرهنگ شماره ۱۰
ادارهکلپژوهشهایرادیو

زمستان ۱۳۸۷
یادداشت سردبیر
گذری بر آداب و آیین های نوروز در دستجرده گلپایگان/ سیف الله احمدی
آیین فال کوزه در جنت آباد سده بیرجند/ نعمت الله سالخورده
زمستان در آیین ها و باورهای مردم دستجرد کهک قم/ مصطفی جعفرزاده دستجردی
جایگاه بلبل در ترانه ها و باورهای مردم گرگ نای کازرون/ ابراهیم ابونصری
زمستان و نوروز در چراغ تپه سفلی تکاب آذربایجان غربی/ عزیز رجبی همپا
ازدواج در اردستان/ قدم علی عصارزاده
آیین های پیشواز از نوروز در ورامین/ سکینه منصوری
علَم چینی و علَم واچینی در روستای شاه شهیدان (عمارلو )/ تورج رهبر گنجه
جایگاه شتر در فرهنگ مردم آشکارا حاجی آباد بندرعباس/ عزیزالله ایران نژاد پاریزی
نوروز در تاسکوه ماسال تالش/ تقی اسکندری
استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی در چقیورت فریدون شهر اصفهان/ محمدقلی سپیانی
آیین کوسه گلین مراسمی در بین دامدارهای چنگیزقلع ه ب یجار گروس کردستان/ ایرج قره داغی
عید نوروز در شیخ محله شفت، گیلان/ محمد ابراهیم زاده شیخانی
دوبیتی و دوبیتی خوانی در اسفندآباد ابرقو/ سید خلیل جلال زاده
پیام آور نوروز (تکم چی) در اردبیل/ ناصر ملاییان
نوروز در باورها و آیین های مردم قوچان/ اکرم نویدی
نوروز در قلمرو فرهنگ مردم بصری بروجرد/ غلامحسین کرزبر (یار احمدی)
نوروز در ترکمن صحرا/ عاشور قاضی، بی بی مریم شرعی
خاطر ه ای از ورود اولین رادیو به روستای زرآباد رودبار الموت قزوین/ بهجت اقبالی
برنامه رادیویی فرهنگ مردم
تازه های نشر

نجوای فرهنگ شماره ۱۱
ادارهکلپژوهشهایرادیو

بهار ۱۳۸۸
یادداشت سردبیر
انگاره های فرهنگ مردمی در شعر حافظ/ هوشنگ جاوید
نگاهی به اعتقادات و مراسم زار در میان ساکنان سواحل جنوب غربی ایران/ دکتر ماریا صبای مقدم
چراغ و کاربرد آن در فرهنگ عامه/ مصطفی خلعتبری لیماکی
طنین کرنای هخامنشی در زاگرس جنوبی/ هوشنگ سامانی
تجلی رنگ در ادب عامه/ برگرفته از گنجینه فرهنگ مردم
گذری بر موسیقی محلی فارس/ صادقه صحت
سیاه چادر و مسکن در ایل الیکایی گرمسار/ علی رضا شاه حسینی
لالایی هایی از بوشهر/ ناهید جهازی
حفر چاه و قنات در کرمان/ زهرا ایزدی
قسم در باورهای مردم حسین آباد ناظم ملایر/ مراد عبدلی
دام و دامداری در شیرین سو همدان/ اسدالله طاقتی احسن
نگاهی به آیین های سوگواری و عقیقه در کوچ نهارجان بیرجند/ محمد حسن آسایش
داد و ستد و مقیاس ها در باورهای مردم دوسیران کازرون/ داود دهقان
جایگاه خرما در فرهنگ مردم خورموج/ کیمیا زنده بودی
نگاهی به بافته های دستی و سنتی پسوجان سیرجان/ عزیزالله ایران نژاد
مروری بر غذاهای محلی روستای چالگر از توابع اردبیل/ مطلب رزاقی چالگر
موسیقی آیینی در فروتقه کاشمر/ محمد کریمی فروتقه
چند دوبیتی محلی از روستای کناره مرودشت فارس/ نصرالدین روابندی
آداب باغ اسپارکردن (بیل زدن) در دره چنار ملایر/ قدرت الله مهدیان
نامه های وارده: نجوای مردم، نجوای فرهنگ
برنامه رادیویی فرهنگ مردم
تازه های نشر

نجوای فرهنگ شماره ۱۲
ادارهکلپژوهشهایرادیو

تابستان ۱۳۸۸
یادداشت سردبیر
نگاهی به ترانه های محلی ایل بختیاری/ پیمان بزرگ نیا
سیری در ترانه های محلی تُنکابن و رامسر/ مصطفی خلعتبری لیماکی
اشعار و ترانه ها ی محلی گرگنای کازرون/ ابراهیم ابونصری
نگاهی به جایگاه سایاچی ها و عاشق ها در آذربایجان/ عذرا زلف خانی
ترانه ها و اشعار عامیانه ازندریان ملایر/ محمدرضا شاهسوند
پیری در شعر میر نوروز/ صفر علی موگویی
دوبیتی های شهر بابک/ غلامرضا شجاعی استبرق
ترانه ها در بازی های نمایشی یزد/ علی اکبر شریعتی
نگاهی به موسیقی محلی کردی/ صادقه صحت
بخشی از دوبیتی های مردم لالجین همدان/ پروانه شوقیان وصال
دوبیتی هایی از سده بیرجند/ نعمت الله سالخورده
آیین های تولد و دوران کودکی در فرهنگ عامه گندل کیلان بروجرد/ فاطمه غلامی
آداب ازدواج و عروس ی در کُلور امامرود خلخال/ سیداکبر ایرانی
جایگاه نان و گندم در فرهنگ مردم دستگرد کهک قم/ مصطفی جعفرزاده
آداب و باورهای مردم در ماه مبارک رمضان در لاور رزمی بوشهر/ علیرضا رزمی نژاد
برگزاری آیین نوروزبل در دیلمان
برنامه رادیویی فرهنگ مردم
تازه های نشر
نجوای فرهنگ شماره ۱۳
ادارهکلپژوهشهایرادیو

پاییز ۱۳۸۸
یادداشت سردبیر
نشان آیین ها در شعر مولوی/ هوشنگ جاوید
عصارخانه، جلوه ای از هویت فرهنگی/ علیرضا مرادی
اسطوره ملک جمشید در فرهنگ عامه/ مصطفی خلعت بری لیماکی
«سرنا» ساز شادمانی ایرانیان/ هوشنگ سامانی
آیین چرخ ریسون در فیروزآباد میبد یزد/ حوا مهدوی
آیین کتل بندون در ایل بختیاری/ اعظم ارشادی فارسانی
زمستان در اصفهان، شهر چهارفصل/ بدرالسادات عیوقی
هواشناسی سنتی، زمستان و تمنای باران در ایذه خوزستان/ قدم خیر قاسمی
زمستان در خنجین وفس اراک/ علی اکبر ریاحین
آداب و آیین های زمستان در درده فیروزکوه/ شعبان علی تاج الدینی
زمستان در نمک لان لرستان/ کریم گلابیان
آیین های محرم در گوگان آذرشهر آذربایجان شرقی/ حیدر حجازی
آیین های عزاداری محرم در محمدآباد جرقویه اصفهان / شکرالله ایروانی
محرم در روستای پیشبر قاینات خراسان جنوبی/ محمد آذری
چند مثل قصه دار از چقْیورت فریدو نشهر/ محمدقلی سپیانی
مروری بر ریشه برخی ضرب المثل های لری در بصری بروجرد/ غلامحسین کُرزبر (یاراحمدی)
آداب و باورهای مردم پاشابیگ هشترود آذربایجان شرقی / داود سلمان زاده
ضرب المثل ها و زبان زدها در چم درواهی برازجان بوشهر/ احمد داورپناه
برنامه رادیویی فرهنگ مردم
تازه های نشر

نجوای فرهنگ شماره ۱۴
ادارهکلپژوهشهایرادیو

زمستان ۱۳۸۸
یادداشت سردبیر
جایگاه مادر در فرهنگ عامه/ مصطفی خلعتبری لیماکی
جایگاه زن در اشعار، ترانه ها و سوگ چامه های بختیاری/ زینت صالح پور
جایگاه زن و خانواده در ایل الیکایی گرمسار/ علیرضا شاه حسینی
نقش زن در خانه و زندگی دستگرد کهک قم/ مصطفی جعفرزاده دستجردی
نگاهی به نقش و هنر زنان در خانواده، حسین آباد ناظم ملایر/ مراد عبدلی
آیین فصل در بِصری بروجرد/ غلامحسین یاراحمدی (کرزبر)
همبستگی اجتماعی در آیین انارچینی روستای انبوه/ فاطمه شعبانی اصل
آداب و آیین های مربوط به کودک در فرامرزکلای سوادکوه / احمد باوند سوادکوهی
« از تولد تا نامگذاری » آیین های کودک/ صادقه صحت
نظری به آداب معاشرت در کازرون/ محمدمهدی مظلوم زاده
چادرشب بافی، هنری فرامو ششده/ محمد افروغ و دیگران
بررسی نظام خانواده و خویشاوندی در روستای روشنابدر طالقان / سیدعلیرضا هاشمی
مراسم عروسی در منطقه لامرد و مهر فارس/ جواد عسکری چاوردی
ولیمه و سور برای پسران درکوچ نهار جان بیرجند/ محمدحسن آسایش
جایگاه مهمان و آداب مهما ننوازی در پسوجان سیرجان / عزیزالله ایران نژاد
برنامه رادیویی فرهنگ مردم
تازه های نشر