انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ کانادا، سقط جنین

در سال ۱۹۹۵، اداره آمار کانادا کارکرد سقط و اشاعه امار مربوط به سقط قانونی در کانادا را به موسسه اطلاعات سلامت کانادا {ICIS} واگذار کرد. جدیدترین داده های این موسسه درباره سقط جنین به سال ۲۰۱۰ مربوط و در پایگاه زیر یافت می شود:

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/pdf/internet/TA_10_ALLDATATABLES20120417_FR

در جدول شماره ۱ تعداد کل سقط جنین های قانونی برسمیت شناخته شده در کانادا ۶۴۶۴۱ است. بااینهمه:

۱. این سند ۱۲ صفحه ای با یک «نظر مهم درباره برد داده ها» شروع می شود که نشان می دهد داده های گرداوری شده منحصرا از بیمارستان ها و کلینیک های سقط جنین گرفته شده و نه از «پورسانت های پرداخت شده به ازای هر ویزیت»، و این نوعی کاهش آمار واقعی سقط در کانادا را به دنبال دارد.

۲. از سوی دیگر، نظر فوق نشان می دهد کبک داده های مربوط به سقط در سال ۲۰۱۰ خود را اعلام نکرده است.

۳. در آخرین پاورقی صفحه نخست، گفته شده کلینیک ها به واسطه قانون، به هیچ عنوان مجبور به تهیه اطلاعات در مورد سقط جنین هایی که انجام می دهند، نیستند، و این، داده ها را «ناقص» می کند، زیرا دست کم ۵۷% اقدام به سقط های کانادا در سال ۲۰۱۰ در کلینیک انجام شده اند (به جدول ۱ نگاه کنید، ۳۷۰۶۵ مورد از ۶۴۶۴۱ مورد سقط گزارش شده در این کشور در ستون «کلینیک ها» آمده است).

عوارض

در جدول ۸ که به عوارض آنی – از جمله پذیرش مجدد در ۲۸ روز نخست پس از سقط- مربوط می شود و این عوارض به دنبال سقط جنین ها در کانادا فهرست شده، در یادداشت سوم آمده که ممکن است به دلیل فقدان شماره بیمه سلامت، عوارض ناشی از عمل در زمان پذیرش مجدد به دنبال عوارض ناشی از سقط، کمتر از ارقام واقعی گزارش شود. خاطرنشان می شود عوارض سقط جنین هایی که در کلینیک انجام می شود در این جدول نیامده، درحالیکه دست کم ۵۷% موارد اقدام به سقط کانادا در کلینیک انجام شده اند. این کلینیک ها که بسیاری از آنها خصوصی هستند، از گزارش کردن عوارض ناشی از عمل سقط شان خودداری می کنند چون این امر به روشنی با منافع آنان در تضاد است. این کلینیک ها باز با انگیزه های مالی از ارائه نورم های مراقبتی که در اتاق عمل بیمارستان ها اجباری است، خودداری می کنند. این ماجرا، مبارزه چند سال پیش کلینیک های سقط جنین با وزیر سلامت کبک را به خاطر تداعی می کند که بسیار هم رسانه ای شده بود. کلینیک ها تهدید کردند در صورت اجبار به رعایت نورم های گندزداییِ در حد بیمارستان ها تعطیل خواهند کرد، آن وقت دولت عقب نشینی کرد و کلینیک ها نیز از نورم های بهداشتی وزارت سلامت معاف شدند. لازم به ذکر است هیچ آماری از نتایج درازمدت اقدام به سقط جنین (نازایی، مشکلات احتمالی برای بارداری های بعدی، سرطان سینه و…) جمع آوری نشده است. از سوی دیگر، این نتایج احتمالی در مطالعات علمی متعدد منتشر شده توسط محققان بین المللی در معتبرترین مجلات علمی و پزشکی دنیا ذکر شده اند (برای یافتن فهرست این مطالعات نگاه کنید به «آموزش روابط جنسی در آمریکای شمالی»، در پایگاه www.droitdesavoir.org)

نیز باید افزود بر اساس نظر ام. هنری مورگن تالر {H.Morgentaler} در صفحه ۸۳ کتابش با نام «سقط جنین و پیشگیری از بارداری» که در سال ۱۹۸۲ منتشر شده، شمار زیادی از عوارض اقدام قانونی به سقط جنین در هفته های پس از این عمل ظاهر می شوند (و نه تنها در ۲۸ روز نخست پس از عمل که در این جدول آمده). این عوارض در جدول شماره ۸ که به ۲۸ روز نخست مربوط می شود، نیامده اند. همچنین لازم به ذکر است تعداد زیادی از عوارض اقدام به سقط قانونی هرگز به صورت رسمی به اقدام به سقط ربط داده نمی شوند چون بسیاری از زنان، سقط جنین خود را به شدت در خفا نگه می دارند.

سن جنین («سن بارداری»)

در جدول شماره ۴، سن جنین در زمان سقط در شش دسته طبقه بندی شده است. بدین ترتیب مشاهده می شود ۱۳۸۳۱ فقره از کل ۲۷۵۷۶ سقط انجام شده در بیمارستان ها (داده های کلینیکی در دست نیست) که معادل ۵۰% است، بین هفته های ۹ و ۲۰ بارداری انجام شده و ۵۳۷ فقره از ۲۵۷۶ سقط انجام شده در بیمارستان ها که معادل ۲% است، در «هفته ۲۱ یا بیشتر» صورت گرفته است. در واقع در مواد ۲۲۳ و ۲۳۸ قانون جزایی کانادا چنین آمده که سقط یک جنین تا زمانی قابل پذیرش است که سرش هنوز به طور کامل از بدن مادر خارج نشده باشد. به پیوند زیر نگاه (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/) و ماده ۲۲۲ را انتخاب کنید. باید افزود سن بارداری در مورد ۴۹۰۸ فقره از ۲۷۵۷۶ سقط انجام شده در بیمارستان ها، که معادل ۱۸% است، «ناشناخته» است، در حالیکه این احتمال هست که بخشی از این ۴۹۰۸ سقط نیز دیرهنگام انجام گرفته باشد. نیز باید یاداور شد سن «قابلیت حیات» کودک، یعنی زمانی که می تواند بیرون از بدن مادر زنده بماند، ۲۱ هفته است. در سال ۲۰۰۶ جوان ترین نوزادی که توانست به دنبال یک تولد پیش از موعد زنده بماند، یک دختر ۲۱ هفته و ۶ روزه بود که در بیمارستان باتیست میامی متولد شد (http://www.baptisthealth.net/vgn/images/portal/cit_449/59/45/73662064factsheetTaylorbby.pdf).).

بااین وجود، آمار کانادا پیش بینی می کند میزان عوارض آنی به دنبال اقدام به سقط همزمان با پیشرفت مراحل بارداری افزایش می یابد: «بین هفته های ۱۷ تا ۲۰ بارداری، در زنان ۲۰ سال و جوان تر، میزان عوارض آنی ۱۴%، در زنان بین ۲۰ تا ۲۹ سال، ۱۸% و در زنان بین ۳۰ تا ۳۹ سال، ۲۲% است.» (گزارش مربوط به سلامت، ۱۹۹۴، جلد ۶، شماره ۴، صص ۴۴۸-۴۴۹و ۴۴۲). مورگن تالر در صفحه ۹۴ کتاب خود خاطرنشان می کند «خطر مرگ و میر به دنبال اقدام به سقط های قانونی با پیشرفت هر هفته بارداری تا ۳۰% افزایش یافته و پس از هفته هشتم بارداری، در هر هفته دوبرابر می شود.» او مالک هشت کلینیک سقط جنین در هفت استان کاناداست. این تجارت در سال های ۱۹۹۲- ۱۹۹۳ به طور میانگین ۱۱ میلیون دلار در سال برای او درامد داشت (به ضمیمه ۲ نگاه کنید). کتاب او محدودیت های پزشکی برای دسترسی به سقط جنین را برانداخت. {چه} دادگاه عالی کانادا با وجود چنین مدرکی اینطور نتیجه گرفت که {حتی} اقدام قانونی به سقط جنین به قدری تهدید کننده سلامت، امنیت و زندگی زنان است که بی بروبرگرد باید از سقط های دیرهنگام پرهیز کرد و طوری عمل کرد که سقط {در صورت لزوم} هرچه زودتر انجام شود (به ضمیمه ۳ نگاه کنید).

کبک

در مورد داده های مربوط به اقدام قانونی به سقط جنین در کبک باید به موسسه آمار کبک { www.bdso.gouv.qc.ca } مراجعه کرد. جدول سه صفحه ای موجود در آن شمار کلی ۲۶۱۲۴ فقره اقدام به سقط در سال ۲۰۱۰ در این استان را نشان می دهد، اما در پاورقی هشداری مربوط به عوامل متعددی آمده که سبب شده اند این داده ها ناقص باشند. (ضمیمه ۴).

بنابراین کبک با وجود ۸۸۴۳۶ تولد در سال ۲۰۱۰ (به جدول «تولدها و میزان موالید» موسسه آمار کبک (ISQ) مراجعه کنید http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/p_afch_tabl_clie?p_no_client_cie=FR&p_param_id_raprt=784)))، به ازای هر ۴ تولد، شاهد یک سقط بوده است.

منبع: http://www.vivere.info/PDF/StatistiqueAvortementCanada.pdf