انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرهنگ و درمان

بشر به عنوان موجودی لذت جو و گریزان از درد و رنج، تمایلی به بیمار شدن و ناخوشی نداشته و در صورت ابتلا به بیماری از راه‌های مختلف و با توجه به ظرفیت دانش و آگاهی خود به دنبال بهبودی و خلاصی از ناخوشی‌ها بوده است. دلایل گوناگون بودن درمان بیماری‌ها را می‌توان در وجود باورها، اعتقادات و فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌های متعدد در بین ساکنان کره زمین دانست؛ زیرا فرهنگ بر رفتار، در مواجهه با بیماری، دلایل جستجوی

 

سریع درمان، چگونگی توضیح علائم و کنار آمدن یا قبول کردن درمان‌ها اثر می‌گذارد.(Winkelman, 2009)

با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ در سلامت و درمان در این مقاله تلاش می‌شود تا با پرداختن به موضوعاتی چون:

تعریف سلامت، فرهنگ و درمان، رابطه عوامل اجتماعی با سلامت و درمان و همچنین نقش فرهنگ در درمان پرداخته شود تا به صورت دقیق تر رابطه بین فرهنگ و درمان مورد بحث قرار گیرد.

ادامه مقاله را در فایل پیوست مطالعه فرمایید.

این مطلب متعلق به ویژه نامه “جامعه شناسی پزشکی” است. این ویژه نامه به زودی در سایت انسان شناسی و فرهنگ منتشر خواهد شد.

پیوست اندازه
۲۸۳۷۸