انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکسهایی از فرهنگ عشایر (۳)

استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، کوچ بهاره عشایر قشقایی، حومه شهر یاسوج، طی مسیر از قشلاق های گچساران به ییلاق های شهرضا دراستان اصفهان. شاید بیش از آنکه نام دوران گذار و یا دوران تجدد و فاصله گرفتن از زندگی سنتی و پانهادن به مدرنیته نامش را بگزاریم باید از زورگویی سخن بگوییم. بسیاری از جاده های ارتباطی بین شهری کشورما تا نیم قرن پیش ایل راه های عشایری محسوب می شدند، گسترش شهرها، پیدایش بزرگ راه ها، احداث کارخانه ها وتائین محدوده معادن زیرزمینی، پیدایش شهرک ها،طرح های کشت مراتع، تقسیم بندی مراتع به زمین های ویلایی وتفریحی و…. موجب محدود شدن قلمرو چرای دام عشایر واز بین رفتن ایل راه و مسیر کوچ های هزارساله عشایر در کمتر سه دهه شده است . کوچ سنتی محدود و کم جان شده و به سختی در میان هجوم مدرنیته خودش را تکرار می کند.
hasan.akkasee.com/about
instagram.com/iranian_tribes