انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شمارۀ ۱۵۱ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت: «کاربردی‌سازی علوم انسانی»

شمارۀ ۱۵۱ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «کاربردی‌سازی علوم انسانی» به دبیری احمد پورقاسم‌دهی و نغمه پروان ویژۀ تابستان ۱۳۹۸منتشر شد.

در بخش سخن دبیر این شماره دربارۀ معنای کاربردی‌سازی علوم انسانی چنین آمده است: «از آنجایی که کاربردی‌سازی علوم انسانی از ابعاد گوناگون محتاج بررسی است، با توجه به مبانی و مقاصد مختلفی که برای آن متصور است می‌توان تعابیر مختلفی از آن ارائه کرد، مانند نگاه فناورانه به علوم انسانی، تجاری‌سازی، مهارت‌سازی، کارآفرینی، تکنیکال کردن و…. در این ویژه‌نامه بناداریم که نشان دهیم از اواخر قرن بیستم که نیاز به به‌کارگیری علوم انسانی به عنوان زیربنایی برای دیگر علوم و راهی برای به خدمت گرفتن آنها در جهت تربیت شهروندانی خوب و معنا دادن به زندگی فرد و جامعه احساس شد چه گام‌هایی در جهت به‌کارگیری این علوم در زندگی انسانی برداشته شده است.

ویژه‌نامه این شماره از نشریه مشتمل بر هشت نوشتار است.

نخستین نوشتار با عنوان «فلسفه کاربردی چیست؟» گفت‌و‌گویی است که احمد پورقاسم‌شادهی با پرفسور دیوید آرچارد، معاون «انجمن فلسفه کاربردی» انگلستان، انجام داده است که افزون بر بررسی برخی از مسائل مرتبط با این حوزه، نگاهی به دل‌مشغولی‌های جامعه ایرانی نیز دارد.

دومین نوشتار با عنوان « کاربردی سازی علوم قرآنی در گستره کاربردی سازی علوم انسانی» گفت و گوی حسن باقریان با هادی وکیلی است. دکتر هادی وکیلی از پژوهشگران و اساتید این حوزه در این گفت‌وگو به پرسش‌هایی در باب «معناداری» و «علمی بودنِ» سخن‌گفتن از کاربردی‌سازی علوم قرآنی و… ابعاد کاربردی‌سازی علوم قرآنی و… پاسخ می‌دهد.

سومین نوشتار با عنوان «رویکردی جدید به کاربردی‌سازی علوم انسانی» به قلم احمد پورقاسم شادهی به بررسی کاربردی‌سازی علوم انسانی بر اساس عملکرد آن پرداخته است. «نویسنده در این مقاله به معانی و حیطه‌های دقیق‌تری از کاربردی‌سازی اشاره می‌کند و معتقد است معنای جدیدی که در این حیطه‌ها تبلور می‌یابد، تعابیری از کاربردی‌سازی ازجمله تجاری‌سازی در علوم انسانی را نه مردود می‌داند و نه آن‌ها را تائید می‌کند بلکه اصولاً اخذ معنای تجاری‌سازی در معنای کاربردی‌سازی علوم انسانی را نگاهی از زاویه نادرست به مسئله تلقی می‌کند.»

نوشتار چهارم این ویژه‌نامه با عنوان «فلسفه برای زندگی روزمره» به قلم فین جینینگ که ریحانه‌السادات عظیمی آن را به فارسی برگردانده است. مؤلف ضمن اشاره به اینکه هر انسانی تنها یک ذائقه در میان دیگران است، « از ضرورت و چگونگی حضور فلسفه در زندگی روزمره سخن می‌گوید.» جینینگ همچنین بر این نظر است که کدامیک از حوزه‌های فلسفی می‌تواند در بهبود زندگی به کمک ما بشتابد و نیز شرح می‌دهد که این حوزه‌های فلسفی از چه طریقی در این مهم به انسان یاری می‌رسانند.

«روش تدریس در علوم انسانی» به قلم الهام گرامی و محمد تاج‌بخش پنجمین نوشتار ویژه‌نامۀ کاربردی‌سازی علوم انسانی است. هدف مولفان این مقاله آن است که با استناد به یکی از رویکردهای نوین یادگیری، به تحلیل روش¬ آموزش سنتی و نوین بپردازد و راهکار و نگرش جدیدی را در جهت کاربردی¬سازی علوم انسانی ارائه دهد..

نوشتار ششم این دفتر با عنوان «علوم انسانی سلامت‌گرا، زندگی انسان‌ها را نجات خواهد داد» به موضوع کاربردی‌سازی علوم انسانی اختصاص دارد. این مقاله را که استفن تولیمن نگاشته و الهام شمسی به فارسی ترجمه کرده است. «در این مقاله فیلسوف و آموزگار بریتانیایی، استفان تولمین بیان می‌کند که پزشکی، فلسفه را از بی‌تناسبی و انقراض بالقوه نجات داده است و این نکته را مطرح می‌سازد که برای مقابله با زوال علوم انسانی، علوم انسانی سلامت‌گرا می‌تواند کارکرد مشابه گسترده‌تری داشته باشد.»

هفتمین نوشتار این ویژه‌نامه با عنوان «شاخه‌هایی از یک درخت؛ ادغام علوم انسانی و هنر با علوم تجربی، مهندسی و پزشکی در آموزش عالی» فصلی از کتاب «ادغام علوم انسانی با هنر» با ترجمۀ مریم پورعسکری است. این مقاله که علوم دینی، هنر و علوم تجربی را شاخه‌هایی از یک درخت می‌داند، به ضرورت آموزش جامع و درهم‌آمیخته برای آماده‌کردن شهروندان برای زندگی و کار و مشارکت شهروندی اشاره می‌کند و این نوع آموزش را با نام کلی «ادغام» معرفی می‌کند. او مدعی است علوم انسانی سلامت‌گرا، همۀ رشته‌ها را در حکم راه‌های متفاوت برای دانستن دربارۀ بیماری و شفا می‌شناسد و لذا یک دیدگاه میان‌رشته‌ای را که به‌منزلۀ پلی بین علوم محض و علوم انسانی است، مجسم می‌کند.

هشتمین و آخرین نوشتار این دفتر مقاله‌ای با عنوان «درمان فلسفی» است که انجمن ملی مشاورۀ فلسفی امریکا آن را منتشر کرده و نغمۀ پروان آن را به فارسی برگردانده است. «یکی از مهم‌ترین کارکردهای فلسفه در عصر حاضر را می‌توان کمک به کاهش بحران‌های اخلاقی و معنوی دانست. کمک گرفتن از فلسفه، روشی است که با مطالعۀ مبنایی، می‌‌تواند الگو و طرح‌های فراگیر و سودمند را برای رهایی از بحران‌ها و پی‌آمدهای فرآیند جهانی‌شدن، در اختیار انسان گذارد. حوزۀ «درمان فلسفی» یکی از حوزه‌هایی است که به کاربردی‌سازی فلسفه در زندگی روزمره می‌پردازد. این مقاله می‌کوشد در باب دو نوع درمان فلسفی که در انجمن ملی مشاورۀ فلسفی امریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد و تفاوت این «درمان‌های فلسفی» با «مشاورۀ روانی» اطلاعاتی در اختیار علاقه‌مندان بگذارد.»

بخش دوم نشریه «اندیشه و نظر» نام دارد. این بخش مشتمل بر چهار مقاله است. نخستین مقاله با عنوان «زیبایی» به قلم جروم استالنیتز است که انشاءالله رحمتی به فارسی ترجمه کرده است.

مقالۀ دوم با عنوان «عیسی بن مریم (ع) در قرآن» به قلم حکمت اله ملاصالحی است.

سومین مقاله با عنوان «دلیل ترجمه کردن فلسفه چیست؟» را الاد لاپیدات نگاشته است و میترا سرحدی به فارسی ترجمه کرده است.

«رساله های نیایشی و مرتبط با علوم غریبه در مکتب اشراقی سهروردی» عنوان مقالۀ چهارم این بخش به قلم جان والبریج است که سعید انواری به فارسی برگردانده است.

بخش سوم نشریه با عنوان «نقد و بررسی کتاب» است که دبیری آن را منیره پنج‌تنی به عهده دارد. این بخش مشتمل بر دو نوشتار شامل یک مقاله و یک گفت‌وگوست. پنج‌تنی نخست مقاله‌ای با عنوان « والدن: طرح دوباره پرسش چرا و چگونه زندگی می کنم؟» نگاشته است که به نقد و بررسی کتاب والدن اثر هنری دیوید ثورو اختصاص دارد و سپس گفت‌وگویی با عنوان «والدن: اثری انتقادی در باب شیوه های مرسوم زیستن» با سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، مترجم اثر انجام داده است.

بخش پایانی نشریه، گزارشی با عنوان «صلح و ادیان» است که تنظیم و ویرایش آن را ساسان یغمایی به عهده داشته است.

شمارۀ ۱۵۱ فصلنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «کاربردی‌سازی علوم انسانی» با مدیرمسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی ویژۀ تابستان ۱۳۹۸ با بهای ۱۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.