انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شمارۀ ۱۴۳ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت: «شانس و فلسفه»

شمارۀ ۱۴۳ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع «شانس و فلسفه» منتشر شد. در بخشی از سخن دبیر این شماره از نشریه به دبیری علیرضا رضایت آمده است: «در نگاه اول، شانس امری بدیهی به‌نظر می‌رسد و هرکس به خود حق می‌دهد دربارۀ آن اظهار نظر کند، اما به‌رغم تحقیقات انجام‌شده، هنوز بسیاری از ابعاد مسئلۀ شانس بر ما پوشیده است. علوم مختلف هر یک به‌نوعی به مسئله شانس پرداخته‌اند. فیلسوفان آن را در تناظر با اخلاق و معرفت‌شناسی کاویده‌اند. از حیث اخلاقی بحث بر سر تأثیر شانس بر مسئولیت‌پذیری است، به این معنا که: “آیا شانس می‌تواند سبب شود که به اتفاقات پیرامونی، تعهد اخلاقی نداشته باشیم؟” مسائل اصلی در این خصوص حول‌وحوش مفهوم بخت اخلاقی می‌چرخد؛ از طرفی، مسئلۀ اصلی در نسبت شانس و معرفت‌شناسی به نحوۀ ارتباط ارزیابی‌های معرفتی با اصل وجود شانس می‌پردازد. دین‌داران شاید از شانس دم بزنند، اما اصولاً بدان باور ندارند؛ چراکه آن را بخشی از روند تقدیر و اثر دخالت خداوند در هستی می‌انگارند. به یک معنا، خداست که به افراد شانس می‌دهد. شانس درخصوص بحث آفرینش ناظر به دو مفهوم مهم و تأثیرگذار هدف و معنای زندگی است که خواه‌ناخواه قدرت مطلق خداوند را نیز به‌میان می‌کشد. چه، بی‌نظمی و آشفتگی که درعالم مشاهده می‌شود، برخاسته از شانس تلقی می‌شود و غالباً شاهدی در دست سکولارهاست که ادعا کنند عالم را هدف و معنایی در کار نیست.»

دفتر ماه شمارۀ ۱۴۳ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت مشتمل بر هشت نوشتار است. اما به گفتۀ دبیر دفتر ماه «آنچه دراین دفتر در خصوص مسئلۀ شانس مطرح شده، بیشتر طرح مسئله است و هیچ‌یک از مقالات دفتر حاضر کلام آخر را در این زمینه نگفته است.»

نوشتار نخست با عنوان «بخت اخلاقی» گفت‌و‌گو با فیری کوشمن است که علیرضا رضایت به فارسی ترجمه کرده است. «فیری کوشمن در گفتگوی خود با واربرتون، از بخت اخلاقی و قضاوت‌های ما بر مبنای شهودهای شخصی و الگوهای رفتاری با چشم‌اندازی فلسفی-روان‌شناختی می‌گوید.»

نوشتار دوم با عنوان « شانس بر مبنای نظام معنایی فرد تحلیل می‌شود» گفت‌و‌گویی با سیدجواد میری است.
سومین نوشتار «تأملی درباره شانس» به قلم ای. جی. کافمن است که زهره خرمایی به فارسی برگردانده است. «کافمن در مقالۀ تأملی بر شانس، به ماهیت شانس از منظر فلسفه تحلیلی می‌پردازد. ضمن اینکه نگاهی نیز به آراء دو تن از صاحب‌نظران این حوزه یعنی نیکلاس ریچر و دانکن پریچارد می‌افکند.»

نوشتار چهارم با عنوان «شانس نقش‌ها و پیچیدگی‌ها» را آلن هجک و کارل هوفر نگاشته و میترا سرحدی مترجم آن است.
نوشتار پنجم «درس اخلاقی بخت اخلاقی» نام دارد و به قلم سوزان ولف است و نغمه پروان به فارسی ترجمه کرده است. «سوزان وولف ضمن مرور آراء بانی نظریۀ بخت اخلاقی، برنارد ویلیامز، به بحث از فضیلت اخلاقی به‌مثابۀ واکنشی در برابر بخت اخلاقی می‌پردازد.»

«شانس و مشیت الهی» عنوان مقالۀ ششم است که الهام صادقی به فارسی ترجمه کرده است. «یکی از دغدغه‌های مهم در حوزۀ پرداختن به شانس، مسئلۀ ارتباط آن با الوهیت و به‌طور خاص اراده یا مشیت الهی است. نویسندۀ مقالۀ شانس و مشیت الهی ضمن تعریف چیستی شانس در عرف عام و نیز در متن پژوهش‌های گوناگون، و نیز نگاهی کلی به نگرش‌ها و تعاریف شانس از سوی متفکران، فیلسوفان، روان‌شناسان، و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، به نسبت میان شانس و اقبال و خواست خدا و نیز فعل الهی می‌پردازد و معتقد است که شناخت درست و بی‌غرض مشیت الهی فی‌نفسه راهی است برای پی بردن به شانس و جایگاه آن در هستی.»

مقالۀ هفتم «روان‌شناسی و فلسفه شانس» به قلم دانکن پریچارد و متیو اسمیت و با ترجمۀ اصغر افتخاری است. « دانکن پریچارد و متیو اسمیت از دو منظر فلسفه و روان‌شناسی به مقولۀ شانس می‌پردازند؛ مسئلۀ نگاه فلسفی دراین باب، بعد معرفت شناخت-اخلاقی شانس است و روان‌شناسی نیز ضمن بیان برداشت‌های روزانه از شانس به تأثیر این برداشت‌ها بر رفتار آدمی در زندگی توجه دارد؛ این پژوهش بیشتر نوعی طرح مسئله و مبنایی برای تحقیقات بعدی در این زمینه است. »

مقالۀ هشتم « تحلیلی از ریسک‌های زندگی روزمره» را ریچارد ویلسون نگاشته و علی اخلاقی به فارسی ترجمه کرده است.
«بررسی دلایل نادرستی نظریه‌های شانس» نهمین آخرین مقالۀ دفتر ماه به قلم استیون هیلز، و با علیرضا رضایت است. «استیون هیلز با بازنگری نقادانۀ سه نظریۀ مهم و مطرح در شانس، یعنی نظریه کنترل، احتمال و مودال، به بررسی چراییِ نادرستی و نابسندگی آنها در تحلیل ماهیت کنش‌های اتفاقی و شانسی می‌پردازد.»

بخش دوم ماهنامه «ادب و هنر» نام دارد و مشتمل بر دو مقاله است. مقالۀ نخست با عنوان «ادبیات و اخلاق از نظر فوکو» به قلم مریم بختیاریان و مقالۀ دوم با عنوان «سفرنامه‌ای به آلمان در ماه اکتبر» را حیدر عیوضی نگاشته است.

بخش سوم نشریه «اندیشه و نظر» است و مشتمل بر سه نوشتار است. نخستین مطلب با عنوان «الهیات و سیاست در اندیشه اسپینوزا» گفت‌وگو با علی فردوسی است. مقالۀ بعدی با عنوان «تبیین در آمد به متافیزیک از ظهور و سقوط غرب» را مایکل یی، زیمرمن نگاشته و انشاء الله رحمتی به فارسی ترجمه کرده است. آخرین مقالۀ بخش اندیشه و نظر «تحلیل معنای حقیقت انسان نزد ابن‌سینا به روایت ژیلسون» به قلم علی مخبر است.

بخش چهارم نشریه کتاب است و مشتمل بر سه مطلب است. نخست مقاله­ای با عنوان «ارزیابی تاریخ از منظر سیاست» به قلم سید مسعود رضوی است. سپس منیره پنج­تنی، دبیر بخش کتاب نشریه کتاب «گفت­وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی»(نشر هرمس- ۱۳۹۶) را در گفت­وگو با دکتر سیدحمید طالب­زاده، مؤلف اثر، نقد و بررسی کرده است. همچنین در ادامه چند عنوان کتاب جدید در حوزۀ اندیشه معرفی شده است. آخرین بخش نشریه به دبیری منوچهر دین­پرست به گزارش برخی از وقایع یک ماه اخیر در حوزۀ فلسفه و علوم انسانی اختصاص دارد.

شمارۀ ۱۴۳ ماهنامۀ اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع «شانس و فلسفه» با مدیر مسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی با بهای پنج هزار تومان در اسفندماه ۹۶ در اختیار علاقه­ مندان قرار گرفته است.