انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شماره ۲۵ فصلنامه رسانه-فرهنگ با موضوع انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر شد

بیست و پنجمین شماره مجله رسانه فرهنگ، از سوی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، به مدیر مسئولی هادی خانیکی و سردبیری یوسف پاکدامن منتشر شد. سردبیران مهمان این شماره زهره دودانگه و محمد زینالی اُناری هستند.

این شماره‌ «رسانه فرهنگ»، به صورت ویژه، به انسان‌شناسی و فرهنگ پرداخته است. انسان‌شناسی و فرهنگ که در میانه‌ دهه‌ هشتاد شمسی با یک وب‌گاه کار خود را آغاز کرد، فعالیت‌های خود را در قالب نشست‌های علمی، پروژه‌های پژوهشی، چاپ کتاب و ویژه‌نامه، برنامه‌های ویدئویی و… گسترش داده و به شبکه‌ وسیعی از کنشگران علمی و فرهنگی شکل داده است. لذا در این ویژه‌نامه این پرسش اساسی موضوع بخش مهمی از مقالات بوده که آیا انسان‌شناسی و فرهنگ توانسته به یک نهاد اجتماعی تبدیل شود یا نه؟

کمتر کسی را در حوزه‌ علوم انسانی و اجتماعی می‌توان یافت که گذرش به این وب‌گاه نیفتاده باشد یا مخاطب برنامه‌های متنوع انسان‌شناسی و فرهنگ نبوده باشد. اگر تاکنون مخاطب وب‌گاه انسان‌شناسی و فرهنگ یا برنامه‌هایش بوده‌اید، این شماره مجله رسانه فرهنگ برایتان جذاب خواهد بود.

🔵 هادی خانیکی در «یادداشت یکِ» این شماره، ذیل تیتر «سرمشقی مؤثر» به این موضوع پرداخته که انسان‌شناسی و فرهنگ چگونه توانسته سرمشقی باشد برای آنکه نهادهای علمی و تخصصی هم در درون دانشگاه و هم خارج از آن بتوانند پاسخگوی تحولات اجتماعی نوظهور باشند و افق‌های تازه‌ای را بگشایند.

🔵 در این شماره دو گفت‌وگوی بلند تحلیلی انجام شده است. علی بلوکباشی در گفت‌وگوی مکتوب با سردبیران این شماره به صورت مبسوط به تاریخ انسان‌شناسی در ایران پرداخته و با نگاهی تاریخی نقش و جایگاه وب‌گاهی چون انسان‌شناسی و فرهنگ را در تحول این رشته مورد تحلیل قرار داده است. در گفت‌وگوی دیگری که سردبیران مهمان به صورت شفاهی با ناصر فکوهی انجام داده‌اند، تجربه تأسیس انسان‌شناسی و فرهنگ، تحول این نهاد در طی دو دهه و چشم‌انداز‌هایش مورد بحث قرار گرفته است.

🔵 توسعه‌ شاخه‌های گوناگون رشته‌ انسان‌شناسی یکی از دستاوردهای مهم انسان‌شناسی و فرهنگ بوده است. در این راستا، محمد تهامی‌نژاد و محسن حجاریان که به ترتیب از اساتید برجسته‌ و پیشکسوت حوزه‌ مستند و موسیقی‌شناسی قومی هستند، در یادداشت‌هایی درخور توجه به تجربه‌ خود از حضور مستمر در انسان‌شناسی و فرهنگ و کمک به رشد پژوهش در این دو شاخه نوشته‌اند.

🔵 اسماعیل حسام مقدم موضوع مهمی را در این ویژه‌نامه مطرح کرده و آن تاثیر انسان‌شناسی و فرهنگ در تکثیر ایده‌های کنش‌ورزی اجتماعی و فرهنگی است. او با شرح تجربه‌های خویش از نهادسازی در جنوب ایران، شرح داده که انسان‌شناسی و فرهنگ را چگونه الگویی برای نهادسازی قرار داده است.

🔵 علاوه بر آنچه گفتیم، یادداشت‌ها و جُستارهای خواندنی دیگری از تحریریه مجله، منتظر تورق شما خواننده رسانه فرهنگ هستند. یادداشت‌های جبار رحمانی، محسن شهرنازدار، عمران گاراژیان، ناصر عظیمی، بهروز سپیدنامه، سپیده پارساپژوه، محمدرضا اصلانی، سودابه فضائلی، مرتضی منادی، عمار احمدی، زهره روحی، فاطمه آقامیری و پگاه دودانگه هریک دریچه‌ای است به سوی تحلیل نقش این نهاد یا شرح تجربه‌ای ارزشمند از سال‌ها همراهی و کنش‌گری.

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه رایگان این شماره مجله رسانه فرهنگ را از این وبگاه دریافت نمایند:

https://irancsca.ir/2024/03/15951/