انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شب علی بلوکباشی

این مراسم در روز یکشنبه ۲۲  دی ماه ۱۳۹۸  از ساعت ۱۷ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.

در این مراسم خانم نوش‌آفرین انصاری، دکتر کاظم موسوی بجنوردی، دکتر ناصر تکمیل همایون، دکتر ناصر فکوهی و دکتر نعمت‌الله فاضلی و … سخنرانی خواهند کرد.

خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات‌الهی، نبش ورشو است.