انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سیرده نقاشی دیواری: چرا برزیلی ها جام جهانی را تحریم کرده اند؟

برزیل، سرزمین فوتبال، مسابقات جام جهانی که از ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ در خاک این کشور آغاز شده را تحریم کرده است. دلایل متعددی برای این تحریم وجود دارد، اما علت اصلی نارضایتی ها، مبالغ هنگفتی است که برای این بازی ها خرج شده در حالی که اکثر جمعیت این کشور در فقر به سر می برند.جام جهانی، بودجۀ مدارس و بیمارستان ها را به فوتبال اختصاص داده است.

برای مشاهده عکس ها و شرح آنها در زیر کلیک کنید:

۲۳۵۷۷