انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زنان و جادو در دزفول (پاورپوینت)

جادو به چه معناست؟ جادو عموما به روشهایی اطلاق می شود که با هدف تاثیرگذاری بر طبیعت با استفاده از ابزارهای غیبی و با اتکا بر حضور ارواح و نیروهای ذاتی جادوگر یا نیروهایی خارق العاده انجام می گیرد[. تحقیق در خصوص جادو سابقه ای طولانی در کشور ما دارد ، امابا گذشت قرون متمادی ، جادو هم چنان حیات دارد ؛ صف های طویل مردم برای گرفتن دعا و طلسم ، سراغ گرفتن از کف بین و غیب گومراجعه به فال گیران ، توجه به سعد و نحس روزهای ماه برای ازدواج ، دست به دامن آیینه بین شدن برای یافتن گم شده ، نشانه های وجود و حضور این پدیده در زندگی انسان ایرانی است . به هر روی گرایش به طالع بینی ، کف بینی ، رمالی یکی از ابتلائات جامعه ی ما ویکی از مسائلی است که لازم است به آن پرداخته شود .

پیش از این مقاله خانم نسیم خواجه زاده را درباره جادو در دزفول مطالعه کرده بودیم . در زیر پاورپوینت این مقاله آورده می شود.

برای دریافت این پاورپوینت در زیر کلیک کنید:

۱۲۴۱۷