انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«در انتظار گودو» تراژدی کودکان تهران امروز

– مطالعه جامعه شناختی بر کودکان تهران امروز از دریچه تئاتر

گروه نمایشی «بچه های شاهکار» سال ۱۳۹۱ تشکیل شد. هدف گروه تجهیز نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ سال به ابزار قدرتمند تئاتر بود. تجهیز نوجوان، به منظور ساختن زندگی بهتر به دست خودشان! اولین اجرای عموم گروه سال ۱۳۹۳ به روی صحنه رفت. «دو نوجوان در انتظار گودو» اقتباسی از «در انتظار گودو» شاهکار ساموئل بکت. در این اقتباس سن تمامی شخصیتهای متن بکت به سنین نوجوانی آورده شد. بازیگران همه نوجوان بودند. اما مخاطبین اجرا، هم نوجوانان و هم بزرگسالان بودند. آبان و آذر امسال چهارمین تولید گروه با همین هدف و با همین مختصات به روی صحنه خواهد رفت؛ «آنتی جون» اقتباسی از آنتیگون سوفوکل!

در این هفت سال فعالیت گروه بچه های شاهکار، دوازده عضو ثابت گروه از ۱۲- ۱۳ سالگی فعالیت خود را در تئاتر آغاز نموده و تا امروز که به سنین ۱۷-۱۸ سالگی رسیده اند؛ در تمامی مراحل آموزش، پژوهش، تولید و اجراهای گروه نقش کلیدی و محوری را برعهده داشته و دارند.

مقاله حاضر در دو بخش، مطالعه جامعه شناختی «سامی صالحی ثابت» سرپرست و کارگردان گروه بچه های شاهکار است که در آن از دریچه تئاتر کیستی، ویژگی ها و شرایط کودکان تهران امروز را مورد مطالعه قرار داده است. همچنین در این دو بخش، چرائی لزوم به تماشا نشستن، شنیدن و تأمل در روایت کودکان از زندگی در تهران امروز، پاسخ داده شده است.

ادامه مطلب را در فایل پیوست ملاحظه نمایید:

در انتظار گودو