انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت مه‌لقا ملاح

عکاس: مهرداد اسکویی

مه‌لقا ملاح مادر محیط زیست ایران درگذشت. او بنیانگذار جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست و پیشکسوت‌ترین فعال محیط زیست کشور بود. از مه‌لقا ملاح مقالات متعددی دربارهٔ آلودگی محیط زیست و شیوه‌های مبارزه با آن در نشریات گوناگون منتشر شده‌است.

در پروژه چهره‌های زمان که تولید مشترک موسسه انسان شناسی و فرهنگ و موسسه فرهنگی و هنری رادنواندیش و مرکز میراث تصویری است، برای ایشان یک کلیپ نیز ساخته شده است که متن آن آورده می‌شود، برای دیدن ویدئو به اینستاگرام “چهره‌های زمان”مراجعه کنید:

 زن‌بودن خود معجزه ‌است: به حیات آمدن از زنی دیگر و حیات‌بخشیدن به انسانی دیگر و زیستن و جهان با همه موجوداتش، کلید واژگان ِزندگانی. مه‌لقا ملاح، دغدغه گل‌ها و درختان را داشت، جنگل‌ها و کوه‌ها و آسمان آبی را، شور ِرودخانه‌های پرتلاطم و دریای آرام را. سرانجام نیز، پیوند میان این دو موقعیت در زندگانی بود که به او امیدی برای زیستن داد: ‌زنانگی و محیط زیست. در کنار جنگلی آرام، جانوران در سکوت، کنار برکه‌ای آب می‌خورند و چشمان نگران مه‌لقا، امید دارند هنوز این طبیعت را نجات دهند.
نگارش متن:ناصر فکوهی / عکاس و گوینده متن:  مهرداد اسکویی/ موسیقی:  برد صدرنوری/ گرافیک: پرهام عرب / تنظیم ویدئو: حامد کلجه ای/ مدیر تولید: سارا براتی/
تهیه شده در :
موسسه  انسان_شناسی و فرهنگ
موسسه فرهنگی و هنری  رادنواندیش
مرکز  میراث تصویری