انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت علی اکبر عالمی

 

همه آنهایی که در دهه هفتاد نام برنامه تلویزیونی «هنر هفتم» را شنیده باشند، خوب می‌دانند که این برنامه مجری باسواد و کاربلدی داشت که می‌توانست شب‌های جمعه مخاطبان زیادی را تا دیروقت پای تلویزیون بنشاند و برای‌شان از هنر هفتم بگوید. حالا آن مجری باسواد به دلیل همین ویروس منحوس دیگر در میان ما نیست.

استاد دکتر علی اکبر عالمی، مستندساز، کارگردان، مجری و کارشناس، استاد دانشگاه تربیت مدرس و فارغ‌التحصیل رشته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک و دارای دکترای سینما از انگلستان و عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.

انسان‌شناسی و فرهنگ درگذشت این پیشکسوت سینما را به اهالی فرهنگ و هنر و خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گوید.