انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت جمشید بهنام

جمشید بهنام  جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۷، عضو مؤسسه مطالعات اجتماعی در تهران و بنیانگذار و رئیس دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه بود که در سال‌های آخر پیش از انقلاب ریاست دانشگاه فارابی را بر عهده داشت. از آن زمان وی مقیم پاریس بود و از سال ۱۹۸۱ قائم مقام دبیرکل شورای جهانی علوم اجتماعی در یونسکو بود. او از نویسندگان تاریخ ایران کمبریج بوده‌است.

انسان‌شناسی و فرهنگ درگذشت این استاد جامعه‌شناسی به خانواده ایشان و خانواده بزرگ علوم اجتماعی ایران تسلیت می‌گوید.