انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت اصغر کریمی

عکس از مهرداد اسکویی

متاسفانه بلای کووید ۱۹ یکی دیگر از اهالی فرهنگ را از ما کم کرد: اصغر کریمی و انسان‌شناسی و فرهنگ برای پنحمین بار به سوگ یکی از اعضای شورای عالی خود در دوران سخت و سیاه کرونا نشست.

ایشان یکی از بزرگترین پژوهشگران عرصه فرهنگ به ویژه فرهنگ بومی ایران بودند که عمری نزدیک به نه دهه را در این عرصه طی کردند. به خاطرمان هست وقتی برای کاری رزومه شان را سال گذشته فرستادند آن قدر وزین و سنگین بود که اولین سوال را در ذهن ایجاد کرد:  که مگر میشود این قدر کار علمی و پژوهشی کرد و در کمال خضوع و تواضع در جامعه‌ای بدون چشم داشت از کسی، نهادی، جایی زیست؟

ما این فقدان را بیش از هرکس به جامعه‌ای تسلیت می‌گوییم که در سایه این مصیبت در حال از دست دادن ذخایر معنوی خود است و سپس به خانواده و به خصوص همسر ایشان تسلیت عرض می‌کنیم.

انسان‌شناسی و فرهنگ درصدد است تا نوشته‌های درباره ایشان را منتشر کند. لذا دوستانی که این پژوهشگر بزرگ را می‌شناختند و می‌توانند درباره‌شان بنویسند، می‌توانند مطالب‌شان را برای ما بفرستند.

لینک رزومه و آثاری که در انسان‌شناسی و فرهنگ توسط خود ایشان منتشر شده را می‌توانید در اینجا ببینید:

استاد اصغر کریمی