انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درگذشت اصغر عسکری خانقاه

آقای دکتر اصغر عسگری‌خانقاه از اساتید پیشین گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درگذشت. ایشان امروز صبح ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ پس از یک دوره بیماری مرحوم شدند. انسان‌شناسی و فرهنگ درگذشت ایشان را به اعضا خانواده به ویژه همسر محترم ایشان، تسلیت می‌گوید.

اصغر عسکری خانقاه (متولد ۱۳۱۷ در خلخال) انسان‌شناس ایرانی، سردبیر سابق مجله نامه علوم اجتماعی و استاد بازنشسته گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران است. عسکری که دانش‌آموخته دانشگاه سوربن است، از پایه‌گذاران علم انسان‌شناسی زیستی در ایران شمرده می‌شود.