انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

خودشیفتگی

برگردان آذر اصغریان

خودشیفتگی نقش مهمی در واکنش افراد به پاندمی بازی می‌کند.

صفات شخصیتی بر این که آیا افراد باید از دستورالعمل‌ها پیروی کنند یا خیر اثر می‌گذارد.

در طی بحران ویروس کرونا از سال ۲۰۲۰، مردم تدابیر امنیتی زیادی اتخاذ کردند یا از شیوه‌هایی برای کاهش شیوع آن استفاده کردند که ماسک زدن و حفظ فاصله‌ی اجتماعی و کاهش روابط نزدیک با دیگران از آن جمله‌اند. چرا چنین است؟ عوامل زیادی در این تصمیم مؤثرند البته مهمترین جنبه‌ی آن می‌تواند شخصیت باشد. به نظر می‌رسد افراد خودشیفته با ویژگی‌های “تاریک” تمایل کمتری به رعایت بهداشت عمومی در برابر این بیماری مسری از خود نشان می‌دهند.

در مطالعه‌ای جدید، پاول بلاگو[۱]از کالج ویتمن واشنگتن سرشماری آنلاینی روی ۵۰۰ نفر انجام داد تا بفهمد که چگونه ویژگی‌های شخصیتی مختلف با فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی خاص کنار آمدند. در کل، افرادی با وجدان و روان رنجوری بالاتر نسبت به پیام‌های بهداشتی واکنش شدیدتری نشان دادند و از آنها پیروی کردند. افرادی با ویژگی‌های شخصیتی سه گانه‌ی تاریک، پستی رفتاری و عدم مهار کمتر از اصول بهداشتی تبعیت می‌کردند و به احتمال زیاد، دانسته دیگران را در معرض ابتلا به ویروس قرار می‌دادند.

جالب این که، اغلب مردم پیام‌های بهداشتی را ترجیح می‌دهند که احساسات و ترحم‌شان را نشانه می‌گیرد مثل ” کمک به مراقبت از قشر آسیب پذیر”. گرچه، افرادی با ویژگی‌های تاریک‌تر توجهی به آن پیام ندارند. در مقابل، به احتمال زیاد افرادی با ویژگی‌های خصمانه و ستیزه جویانه پیام‌های مربوط به بهداشت عمومی را نادیده می‌گیرند یا بر خلاف میلشان گاه رفتارهای نوع دوستانه از خود نشان می‌دهند. بلاگو اذعان داشت که ” شخصیت با اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی در شرایط بیماری مسری مرتبط است.

در اکثر مواقع این گفته صادق است. به احتمال زیاد افرادی که از وجدان بالاتری برخوردارند و نگران دیگران هستند از دستورات بهداشتی که حافظ جان دیگران است، پیروی می‌کنند حتی اگر در معرض ویروس نباشند. افرادی که گشودگی و سازگاری بیشتری دارند راحت‌تر رفتارهای بهداشتی جدید را می‌پذیرند رفتارهای بهداشتی که هم به خودشان هم به دیگران کمک می‌کند. افراد روان رنجورتر و کسانی که بیم ابتلا به ویروس دارند به خاطر ترسشان از هرگونه ریسک پذیری اجتناب می‌کنند. افراد برونگراتر نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی مثل فاصله گذاری اجتماعی آسیب پذیر می‌شوند.

در حالی که، افرادی با ویژگی‌های خودشیفتگی مثل بی‌عاطفگی، کنترل گری و عدم همدلی و بی‌تفاوتی توجه چندانی به رفتارهای بهداشتی جدید و تأثیر آن بر دیگران ندارند. احتمالاً آنها بیشتر بربه خودشان توجه دارند و نسبت به سایرین بی تفاوت و گاه شکاک هستند. آنها از محدود بودن متنفرند و دوست ندارند دیگران برایشان تعیین تکلیف کنند. اینها نکاتی هستند که محققان در پژوهش‌های قبلی خود در زمینه‌ی بهداشت عمومی مرتبط با رفتارهای جنسی پرخطر، سیگار کشیدن و استعمال الکل دریافتند.

برای مثال، افرادی با گرایشات و اختلالات روانی زیاد عمداً شرکای جنسی خود را نسبت به مثبت بودن آزمایش ایدزشان گمراه می‌کنند. افراد خودشیفته دانسته دیگران را در معرض ایدز قرار می‌دهند. طی پاندمی، افرادی با ویژگی‌های شخصیتی تاریک پیام‌های مربوط به بهداشت عمومی را نادیده می‌گیرند و دیگران را به خطر می‌اندازند.

همان طور که بلاگو خاطرنشان کرده نادیده گرفتن ترکیب این روابط بسیار مهم است. نتایج مطالعه به این معنا نیست که صرفاً افارد بی مسؤلیت و بی توجه این ویروس را گسترش می‌دهند و نیز به این معنا نیست افرادی که با ویروسی مثل کووید ۱۹ مقابله می‌کنند، ویژگی‌های تاریک شخصیتی دارند.

به علاوه، به گفته‌ی وی هم‌بستگی در این مطالعه بسیار کم بود و در اغلب مواقع، مردم از پیام‌های بهداشتی حمایت می‌کنند. امّا همین مطالعه، سؤالاتی برای پژوهش آتی مطرح می‌کند.

نکته‌ی مهم دیگر این که این سرشماری در خلال روزهای بیستم تا بیست و سوم مارس پس از آن که کالیفرنیا و نیویورک دستور قرنطینگی صادر کردند، انجام گرفت. به علاوه، پاندمی جدید بود  به ویژه در ایالت متحده و احتمالاً مردم دیدگاه‌های خاصی در آن دوره داشتند دیدگاه‌هایی که شاید اکنون اعتقادی بدان ندارند. پس از ماه‌ها پیام‌های بهداشتی و رفتارهای جدید، مردم به احتمال زیاد راهبردهای خاصی به منظور کاهش شیوع ویروس اتخاذ می‌کنند تدابیری که شاید منجر به خستگی‌شان شود. مطالعات جدید نشان می‌دهد که چگونه این ویروس در عرض یک سال تکامل یافت و چه اتفاقاتی قرار است در سال ۲۰۲۱ بیفتد.

در واقع، شخصیت نمی‌تواند تمام دلایلی که چرا انسان به کاری رو می‌آورد توضیح دهد امّا یک شروع است به ویژه برای پیام‌های مربوط  به بهداشت عمومی. محققان دهه‌هاست که می‌دانند مردم واکنش متفاوتی نسبت به عملیات ضد استعمال سیگار- مواد مخدر و استفاده از کاندوم از خود بروز می‌دهند. اساساً، مردم پیام‌هایی را دوست دارند که مطابق با دیدگاه‌هایشان است.

برای مثال، بلاگو دریافت که  مردم عمدتاً پیام‌های ترحم برانگیز و حتی پیام‌های خود محور را دوست دارند مثل ” خودتان را سالم نگه دارید”. مقامات بهداشتی قادرند این پیام‌ها را در طی پاندمی با هم ترکیب کنند تا خوشایند همه‌ی مردم با ویژگی‌های شخصیتی مختلف باشد  به ویژه افراد خود شیفته ای که بیش از هر چیز به سلامت خود اهمیت می‌دهند.

Pavel Blagov[1]