انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

حمله تروریستی در اهواز

حمله تروریستی که امروز شنبه ۳۱ شهریور، در اهواز انجام گرفت و به شهادت ۲۵ تن از مردم و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر انجامید، نمی‌تواند و نباید پاسخی جز اظهار تسلیت و محکوم کردن از طرف جامعه دانشگاهیان و روشنفکران و همه دوستداران عدالت و آزادی بگیرد. تروریسم در طول تاریخ از زمانی که در یادها مانده تا امروز هرگز پی‌آمدی نداشته به جز ریختن آب به آسیاب قدرتمداران و همه دشمنان آزادی . ترس و وحشت ناشی از حرکت‌های تروریستی بهترین بهانه برای همه قدرت‌هایی بوده است که تمایل به از میان بردن آزادی ملت‌ها داشته‌اند؛ و یا دولت‌هایی که قصد از میان بردن آزادی ملت‌هایشان؛ و یا سرانجام دیکتاتور‌هایی که قصد تداوم بخشیدن به اقتدارمداری‌شان داشته‌اند. قربانیان تروریسم همواره مردم بیگناه بوده‌اند. همچون حمله امروز که در آن افراد غیر نظامی، سربازان و یک خبرنگار به شهادت رسیدند.

تروریسم در پی در هم شکستن تمام موانعی است که میان موقعیت مدنی یک جامعه، ولو بسیار تضعیف شده، و استقرار آشفتگی کامل و بی قانونی و زورگویی مطلق و دیکتاتوری وجود دارد. از این رو جنایتکارانی که دست به این جنایت زده‌اند تا در شرایط سخت کشور آشفتگی بیشتری ایجاد کنند و میان مردم تفرقه بیاندازند ، باید پاسخی در خور بگیرند، تنها پاسخ مردمی که تنها راه نجاتشان مدنیت بیشتر و گسترده تر است و مهم ترین نشانه این مدنیت، دوری گزیدن هر چه بیشتر از اندیشه ها و نظریه های توطئه و محکوم کردن کامل و بی قید و شرط این گونه جنایات است و نشان دادن اینکه چنین جنایاتی هرگز نخواهد توانست مردم ما را برغم تنوع فرهنگی و گوناگونی شان به سود آنها به دشمنان یکدیگر تبدیل کند. این تنها امید ما برای آینده است. امروز باید تمام ایرانیان با هر تبار و زبانی که دارند، در هر کجای این پهنه که زندگی می کنند، به ویژه اقوام ایرانی علیه جنایتکاران، نژادپرستان، زورگویانی که می خواهند آنها را به جان یکدیگر بیاندازند، از خود شعور و مقاومت نشان دهند. ایرانیان عرب‌تبار که همواره دلسوزترین و وفادارترین مردمان این کشور و مدافع آن بوده‌اند، نیازی به اعمال و شعارهای جنایتکاران ضد ایرانی و تروریست‌هایی که این جنایات را به نام دفاع از فرهنگ عرب انجام می دهند، ندارند. مردم ایران نیازی به دلسوزی جنایتکارانی که در کشورهای خود بدترین اشکال دیکتاتوری را اعمال می کنند، ندارند و این توانایی را دارند که مشکلات خود را به دست خویش در آرامش و دوستی حل کنند.

انسان شناسی و فرهنگ این ضایعه را به خانواده مصیبت زده و به تمام مردم با فرهنگ ایران تسلیت می‌گوید.