انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تصویر بدن: فهم نارضایتی از بدن در مردان، زنان و کودکان

معرفی کتاب در حوزه مطالعات‌اجتماعی بدن:

تصویر بدن: فهم نارضایتی از بدن در مردان، زنان و کودکان

این کتاب در ۷ بخش به قلم سارا گروگن، روانشناس‌اجتماعی، به‌نگارش ‌درآمده‌است.

همانطور که در مقدمه کتاب آمده‌است، تا سال ۱۹۹۰ تصویر از بدن صرفا دررابطه با زنان جوانی به کارمی‌رفت که دغدغه وزن و شکل و فُرم بدن را داشتند. در آن زمان این مسئله تنها در حوزه روان‌شناسی و روان‌درمانی کاربرد‌ داشت.
اما از آن سال نه‌تنها << تصویر بدن>> درزمینه‌های جامعه‌شناسی، مطالعات‌فرهنگی و مطالعات‌زنان هم کاربردی شدند بلکه مردان و کودکان هم علاوه‌بر زنان، در هرسنی و با هر دغدغه‌ای مربوط‌به بدن نیز موردمطالعه قرارگرفتند، که در این کتاب فصول ۲، ۳ و ۴ را به خود اختصاص داده‌اند.

در فصول ۵ و ۶ به تاثیر فرهنگ بر شکل‌گیری تصور افراد از بدن خود پی‌می بریم. ازجمله عناصر فرهنگی که نمی‌توان تاثیرش را بر ذهنیت افراد نادیده‌گرفت، رسانه است. در دنیای امروزه شاید رسانه‌ها در این زمینه بیشترین تاثیر را داشته‌اند. رسانه‌ها، الگوهای ایده‌آلی که درطول زمان (زمان کوتاه مدت) تغییرپذیرند را برای افراد به نمایش درمی‌آورند و آنها را به تبعیت وامی‌دارند و فشار اجتماعی را در رابطه با نارضایتی از بدن و درنتیجه تغییر آن ایجاد می‌کنند.

به عنوان مثال، لاغری را برای زنان و اندام ماهیچه‌ای و ورزشکاری را برای مردان تبلیغ می‌کنند.

قومیت، نژاد و گرایش جنسی نیز از عوامل فرهنگی مهم دیگری هستند که بر‌این روند نارضایتی اثرگذارند.

بطورکلی، میزان نارضایتی از بدن در میان زنان بالاتر از مردان است و این مسئله با بالارفتن سن بیشتر می‌شود.

از آنجایی که لاغری تیپ ایده‌آل بدن زنانه است، زنان با رژیم‌های لاغری آسیب‌زننده سعی در رسیدن به الگوی ایده‌آل موردنظر را دارند.

آخرین پیشنهادی که کتاب برای بیرون‌آمدن از این بحران ارائه می‌دهد، تنوع فرهنگی است. همه فرهنگ‌ها و جوامع باید تمام افراد را با بدن‌هایشان همانگونه که هستند، پذیرا باشند تا به‌تدریج میزان نارضایتی از بدن کاهش و متقابلا میزان رضایت افزایش‌یابد.