انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری نشست ۱۷۸: ملاحظاتی درباره موسیقی و سیاست

برگزاری صد و هفتاد و هشتمین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ
ملاحظاتی دربارۀ موسیقی و سیاست

انسان‌شناسی و فرهنگ، در یکشنبه پانزدهم دیماه ۱۳۹۸ (ساعت ۱۶ تا ۱۹)، صد و هفتاد و هشتمین نشست خود را با سخنرانی آقای محسن شهرنازدار (پژوهشگر، نویسنده و مستندساز در حوزۀ موسیقی) دربارۀ «ملاحظاتی دربارۀ موسیقی و سیاست» پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (واقع در خیابان دمشق) برگزار می‌کند.

در این نشست فیلم Amandla!: A Revolution in Four-Part Harmony اثر Lee Hirsch به نمایش درخواهد آمد.

دربارۀ فیلم Amandla! A Revolution in Four-Part Harmony:
این فیلم مستند محصول سال ۲۰۰۲ است و مبارزات سیاهپوستان آفریقای جنوبی را علیه تبعیض‌های نظام آپارتاید، از رهگذر موسیقی، به تصویر کشیده است:

https://en.wikipedia.org/wiki/Amandla!:_A_Revolution_in_Four-Part_Harmony