انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری دوم نخست «درسگفتارهای نظری»: «بدن، از یونان باستان تا پسامدرنیسم»

پس از برگزاری دوره نخست «درسگفتارهای نظری» درباره «نژادپرستی و نظریه های سیاه‌بودگی» در زمستان ۱۳۹۶، دومین دوره این درسگفتارها با عنوان «بدن، از یونان باستان تا پسامدرنیسم» در دی و بهمن ۱۳۹۷ در شش جلسه هفتگی دوساعته برگزار می شود، علاقمندانی که در دوره پیشین به صورت منظم مشارکت داشته اند، در اولویت برای ثبت نام قرار دارند. این دوره رایگان بوده و به تعداد معدود دانشجو می‌پذیرد. اطلاعات بیشتر، محتوای دقیق دوره و نحوه ثبت نام ، بزودی به اطلاع دوستان خواهد رسید.

اعلام و تغییر در برنامه «درسگفتارهای نظری: بدن از یونان باستان تا پسا مدرنیسم»/ به دلیل وسیع بودن مبحث بدن تعداد جلسات به دوازده جلسه افزایش می یابد که در دو دوره به ترتیب در دی و بهمن۱۳۹۷ و اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. فهرست موقت برنامه جلسات به صورت زیر است.

 

دوره اول: تبارشناسی اندیشه بدن / دی و بهمن ۱۳۹۷

۱- بدن در اندیشه‌های باستان : از جوامع اولیه تا ایران باستان
۲- بدن در یونان و رم باستان: افلاطون، ارسطو، اپیکور
۳- بدن در ادیان ابراهیمی: بخش اول / بدن یهودی – مسیحایی
۴- بدن در ادیان ابراهیمی: بخش دوم / بدن در اسلام
۵- بدن از رنسانس تا روشنگری: مونتنی، دکارت، اسپینوزا
۶- بدن از روشنگری تا انقلاب: دیدرو، ساد، شوپنهاور

 

دوره دوم: اندیشه بدن ِ مدرن / اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸

۱- بدن پدیدار شناختی: مرلو پونتی و هوسرل
۲- بدن انسان‌شناختی: موس، هرتز، داگلاس، لوبروتون، دسکولا
۳- بدن جامعه‌شناختی: دورکیم، زیمل، بوردیو، سیکورل و گارفینکل
۴- بدن ریست – قدرت: میشل فوکو
۵- بدن مبهم و جنسی: باتلر، ایگاری، بدنتر
۶- گذار از بدن: تراانسانگرایی از کورزویل تا هاراوی

 

مطالب ارائه شده در این درسگفتار به صورت کتابی مستقل منتشر خواهد شد.

 

منابع برای طراحی و اجرای دوره:

مجموعه آثار داوید لوبروتون / به زبان فارسی و فرانسه
کتاب های تمایز و مسائل اجتماعی پیر بوردیو / به زبان فرانسه
کتاب‌های میشل فوکو / به زبان فارسی و فرانسه
کتاب امپراتوری نشانه‌های رولان بارت / به زبان فارسی و فرانسه
شمار ویژه مجله «پووان» درباره بدن سپتامبر – اکتبر ۲۰۱۷ / به زبان فرانسه
دانشنامه «بدن» نشر دانشگاهی فرانسه / به زبان فرانسه
دانشنامه «مردم شناسی و انسان شناسی» / ایزار و بونته / به زبان فرانسه
دانشنامه «انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی »/ اسپنسر / به زبان انگلیسی
آثار اندیشمندان مطرح شده در درسگفتارها به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه

 

مدرس: ناصر فکوهی، استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ

 

ثبت نام به تعداد محدود، رایگان بوده و در هفته سوم دی ماه ۱۳۹۷ انجام می‌گیرد. شرکت‌کنندگان منظم در دوره های پیشین و اعضای پیوسته و فعال انسان شناسی و فرهنگ از اولویت برخوردارند. جلسات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران زیر پل گیشا و در یکی از روزهای شنبه تا دوشنبه بعد از ظهر برگزار می شوند.