انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برگزاری دومین کارگاه روش در «انسان شناسی و فرهنگ»

دومین کارگاه روش کیفی در انسان شناسی،از چهارم تا ششم خرداد ماه سال ۱۳۸۹ برگزارمی شود و نظر به پزسش گرئهی از علاقمندان باید درباره این کارگاه به اطلاع خوانندگان برسانیم که به علت استقبال بسیار بالا از دوره ی اول این عنوان کارگاه که در اواخر فروردین ماه ۸۹ برگزار شده بود، ذخیره های ثبت نام شده آن کارگاه برای شرکت و بهره مندی از دور دوم کارگاه روش در نظر گرفته شدند و عملا برای کارگاه اخیر ثبت نام جدیدی انجام نگرفت.
در این کارگاه نیز آقای دکتر فکوهی، استاد مهرداد اسکوئی و خانم دکتر نفیسی؛ همانند دور قبل بر سر کلاس ها، مباحث و طرح درس های مقرر را پی خواهند گرفت. دانشجویان و حاضرین بر سر تدریس اساتید نسبت به دور قبل از همگونی بیشتری برخورد بوده و این باعث شده است که مباحث مطرح شده هم سطح تر و وسیع تر پیگیری شود.

انسان شناسی و فرهنگ با برگزاری سه دوره کارگاه با عناوین متفکرین قرن بیستم به زبان فرانسه، و دو دوره روش تحقیق در انسان شناسی با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی ایران و انتشارات جامعه شناسان، برنامه ریزی خود را بصورت وسیع تر و مستمر برای سال تحصیلی آینده تدارک دیده است. تا کنون حداقل ۸ عنوان کارگاه افزون بر عناوین ارائه شده در ترم حاضربرای سال آینده تدارک دیده شده است که با همراهی و تدریس اساتید مطرح هر شاخه نوید حرکت علمی و فرهنگی بهتر و مفید تری را در سال تحصیلی آینده میدهد.

انسان شناسی و فرهنگ با دعوت تمام دانشجویان و علاقه مندان حوزه های اجتماعی و فرهنگی به همکاری با این مجموعه امیدوار است که بتواند به شیوه و با الگویی نوین ایده های توسعه آکادمیک رشته انسان شناسی و سایر رشته های فرهنگی در ابتدا و حوزه های مربوطه و همراه آن بپردازد.
علاقه مندان می توانند با مراجعه روزانه به سایت انسان شناسی و فرهنگ از مطالب و اخبار قرار گرفته بهره برده و آدرس الکترونیک خود را هم در اختیار بخش روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ قرار داده تا در جریان برنامه ها و فعالیت های گروه انسان شناسی و فرهنگ و سایر موسسه ها و مجموعه های علمی و فرهنگی مرتبط قرار بگیرند.