انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی انسان شناختی تغییرات محله جلفای اصفهان: از ارمنی نشینی دیروز تا کافه نشینی امروز

طرح مسئله

بافت های تاریخی به عنوان بزرگ ترین و شاید مهم ترین میراث بر جای مانده از گذشتگان در قلب شهر های جدید و نو ظهور قرار گرفته اند. در کشور ما تعداد شهر های تاریخی و میراث تاریخی بافت آنها پر شمار هستند و هر کدام از نظر اصالت تاریخی و غنای ساختاری و کالبدی در درجه بندی مشخصی قرار می گیرند. آغاز دوران معاصر و تحمیل شدن شاخصه های زندگی مدرن بر بافت تاریخی باعث فرو پاشی و از هم گسیختگی بنیان های سنتی و اجتماعی ساکنین این بافت گردیده و آن را در مرحله ای از دگردیسی جهت انطباق با شرایط جدید قرار داده است. محله ای که این پژوهش در مورد آن صورت گرفته محله ای تاریخی در منطقه پنج شهرداری اصفهان است که پیشینه آن با فراز و فرود تاریخ ایران گره خورده است. احداث این محله توسط اقلیتی مهاجر و با دینی متفاوت از اکثریت ایرانیان و تحولات چهار سده گذشته تا به امروز این منطقه از شهر اصفهان را از جنبه های تاریخی ، قومیتی ، جامعه شناختی و …در درجه ممتاز و منحصر به فردی قرار می دهد.

محله ارامنه جلفای اصفهان قدمتی چهارصد ساله دارد. از نخستین روزهای پیدایش ارامنه جلفا نقش موثری در رونق و توسعه جلفا داشته اند. توسعه شهرنشینی سبب گردیده است تا محله جلفا که شهرکی ارمنی نشین در بیرون از اصفهان بود در بافت معاصر شهر ادغام شود و تحت تاثیر این فرآیند دچار تغییرات فضایی در خود گردد. هویت ارمنی بافت جلفا و تاثیر طرح های توسعه جدید شهری در چند دهه اخیر چهره این منطقه اقلیت نشین را به کلی دگرگون کرده است. سرمایه گذاری های جدید و بالا رفتن ارزش زمین در این منطقه ساکنین اصلی این محله را به فروش خانه های خود و مهاجرت به مناطق دیگر یا به خارج از کشور تشویق کرده است. این پژوهش در نظر دارد دلایل این تغییرات را از جنبه انسان شناختی و با تمرکز بر مفهوم فضایی در محله جلفا بررسی کند . تغییراتی که امروزه باعث تغییر هویت این بافت از محله ای با ساکنان ارمنی به محله ای با شناسنامه تفریحی- گردشگری با کافه های فراوان گردیده است. شناسایی این تغییرات و عوامل موثر بر آن اقدامی آگاه سازنده در جهت بر نامه ریزی های آتی خواهد بود
این پژوهش به دنبال تحلیل و بررسی تغییرات جلفا از منظری انسان شناختی – فضایی است و در پی بررسی محله موزد نظر با رویکردی کل گرا و دیدی از درون می باشد.

 

سوال تحقیق
تاثیرات طرح های توسعه شهری مدرن بر هویت محله جلفا چیست؟

 

متن کامل مقاله را در لینک زیر دانلود و مطالعه کنید

Nekoie.-Jolfa