انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برج روستای فشارک

فشارک (fešârk) یکی از روستاهای اصفهان است که در شمال شرقی استان اصفهان و در نزدیکی دهستان کوهپایه قرار دارد. مسیر این روستا در ۲۳ کیلومتری جاده اصفهان به )نایین( یزد و سپس ۳۲ کیلومتر جاده فرعی با آسفالت سرد به طرف شمال است. روستا در حاشیه کویر قرار دارد و کل و معماری بناهای روستایی، کویری بودن آن را نشان میدهد. آب و هوایی خشک با زمستانی سرد و بهار و تابستانی معتدل دارد. آب روستا از طریق بارندگی و آب سه قنات تامین میشود و در حال حاضر تقریباً خالی از سکنه است و فشارکیهایی که در اصفهان و تهران ساکن هستند در ناسبتهایی مانند تاسوعا و عاشورا برای برگزاری مراسم محرم و تعزیه و یا در روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان یک منطقه ییلاقی و خوش آب و هوا برای گذران اوقات فراغت به روستا میروند….

برای ادامه فایل پیوست را ببینید.

۳۱۴۳۰-۷