انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار کتاب کاوش در تپه بمپور

اطلاعات کتاب‌شناختی:
کاوش در تپۀ بمپور؛ محوطه‌ای از هزارۀ سوم پیش از میلاد در بلوچستان ایران ، بئاتریس د کاردی، ترجمه: حسین مرادی، ۲۶۴ صفحه، نوبت چاپ: ۱، سال انتشار ۱۳۹۸ ، قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

 

توضیحات:

دشت بمپور در میان بلوچستان و رودبار کرمان یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های پیشاتاریخ این منطقه به‌شمار می‌رود. «کاوش در تپۀ بمپور» گزارش پژوهش میدانی بئاتریس د کاردی، باستان‌شناس بریتانیایی، در بلوچستان دهۀ شصت میلادی از «تپۀ بمپور» است. کاوش‌های د کاردی در بلوچستان و کشف سفالگری متمایز هزارۀ سوم پیش از میلاد در محوطه‌های نزدیک به رودخانۀ بمپور، به اطلاعات تازه‌ای دربارۀ ارتباطات تجاری خلیج‌فارس در عصر مفرغ منجر شد. این اثر مهم اکنون پس از گذشت نیم قرن، در اختیار فارسی‌زبانان قرار گرفته است.

 

 

 

مقدمه، فهرست و بخش‌های دیگری از کتاب را به صورت فایل پی دی اف دریافت کنید: کاوش در تپه بمپور فهرست و مقدمه

برای خرید کتاب‌های مؤسسۀ آبی پارسی به آدرس اینستاگرام یا تلگرام آن مراجعه کنید:                     

Instagram: persianblue.institute

Telegram: https://t.me/persianblue_institute