انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار چهل و هفتمین شماره فصلنامه «فرهنگ مردم ایران»

چهل و هفتمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی «فرهنگ مردم ایران» مربوط به دوره زمانی زمستان ۱۳۹۵ در ۲۲۵ صفحه و در واحد فرهنگ مردم مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما انتشار یافت.

مطالب این شماره فصلنامه شامل هفت مقاله، دو گزارش فرهنگیاری، یک ترجمه و یک معرفی کتاب می­باشد.

عنوان مقاله نخست «نقش زن در پدیداری و ماندگاری قصه های ایرانی» از آمنه ابراهیمی است. این مقاله نشان می­دهد که زنان به عنوان آموزگاران، هویت سازان و روان درمانگران در انتقال ادب عامه به نسل های پسین خود همواره حضوری پر رنگ و در برساخته شدن فضای فرهنگی و اجتماعی زمانه خود نقش داشته اند.

مقاله دوم با عنوان «بررسی تطبیقی حماسه کوراوغلو در اقوام آذربایجان، ترکمن و ترکیه» از ازاده فخری است که با روش اسنادی کوشیده است ضمن معرفی و تبیین جایگاه حماسه کوراوغلو در فرهنگ اقوام و ملل گوناگون، سه روایت آذربایجانی، ترکمنی و ترکیه ای این حماسه را با ذکر شباهت ها و تفاوت های میان آنها بررسی نماید.
مقاله سوم «ترانه بازی های کودکان» از ناهید جهازی است. هدف این مقاله طبقه بندی و شناخت انواع ترانه بازی ها ست.
مقاله چهارم «تحلیلی بر لالایی ها و نغمه های ناز و نوازش مادران کرد» از نشمیل معروف پور است. هدف این مقاله تحلیل مضامین و محتوای بخشی از ترانه های مادران کرد و بررسی وضعیت زنان در آنهاست.

مقاله پنجم «نوروز از دید سفرنامه نویسان دوره صفویه و قاجاریه» از علیرضا دارابی است که با نگاه تاریخی و با رویکرد توصیفی آیین های نوروزی را در سفرنامه های دو دوره بررسی کرده است.

مقاله ششم «بررسی یک بیت از مثنوی مولانا در انسان شناسی عرفانی» از محمد مهدی اسماعیل پور است . مقاله هفتم به «بررسی نقش برنامه های تلویزیون ج.ا.ا در ایجاد الگوی هویت دینی» می پردازد که توسط نسیم محمدی و امیر مسعود امیرمظاهری نگاشته شده است.

دوگزارش فرهنگیاری با عناوین: «باد و انواع آن در فرهنگ مردم روستای چنگیز قلعه بیجار» از ایرج قره داغی و «رسم و سنت شب نشینی در کهک قم از گذشته تا به امروز» از مصطفی جعفرزاده دستجردی نیز از دیگر عناوین این شماره فصلنامه است.

«کنترل ترس جمعی در فرهنگ مردم» نیز عنوان مقاله ترجمه شده این شماره است و در انتهای فصلنامه کتاب «بررسی زمینه های همگرایی، واگرایی با هویت ملی قوم کرمانج خراسان» معرفی شده است