انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار شماره‌ی سوم فصلنامه‌ی «سخن سیاووشان»

به نام سخن در زبان آفرین

پیش درآمد

خرسندیم که شماره‌ی سوم فصلنامه‌ی «سخن سیاووشان» را به مشتاقان عرصه‌ی روان‌پژوهی و فرهنگ، به ویژه فرهنگ ایرانی، عرضه می‌داریم و امید می‌ورزیم که این تلاش فرهنگ – بنیاد، با استواری همچنان بپوید و بشکوفد.

در ویژه نامه‌ی نخست این دفتر قسمتی از مصاحبه‌ی روان‌کاو صاحب نظر سوییسی، پیتر ویدمر، با روان‌کاو برجسته‌ی ایرانی مقیم آلمان، علی فولادین را پیرامون حوزه‌ی میان رشته‌ای روان‌کاوی و اسطوره‌شناسی در تاریخ ایران می‌خوانیم.

پیتر ویدمر در شماره‌ی پیشین معرفی گردید و قسمتی از سمینارهایش در ایران،در آن شماره انتشار یافت و این بار نیز قسمت دیگری از سمینارهایش در سفر دومش به ایران، که در مرکز خدمات روان شناختی سیاووشان برگزار شد؛ انتشار می‌یابد و هم چنان تبیینی بدیع از روان کاوی فرویدی و خوانش لاکانی آن را بازتاب می‌بخشد.

اما دریغی ژرف نیز در این شماره با ما همراه است، چرا که یاوری گرانسنگ چون دکتر افشین یداللهی را در حوزه‌های روان پزشکی و ادبیات از دست داده ایم و در شماره‌ی آتی که در آستانه‌ی نخستین سالگرد در گذشت اوست، ویژه نامه‌ای را به یاد مینو آفرینش اختصاص خواهیم داد. در این شماره نیز مقاله و شعری را از او که در اختیار سیاووشان نهاده بود و اشعاری در رثای وی را انتشار داده ایم.

از روان‌کاوان گران قدر آرژانتین ژوزف میلیمانینه و آلبرت ساول و دیگر همکاران متخصص در حیطه‌های روان – جامعه پژوهی نیز در زمینه‌ی همکاری‌های میان رشته‌ای آثار ارزنده‌ای در این دفتر انتشار یافته است، که از یکایک آنان سپاسگزاری می‌شود.
شماره‌ی پیشین با همه‌ی تلاش‌های انجام شده، اغلاطی چاپی داشت، که پوزش می‌خواهیم و می‌کوشیم با پشتیبانی و همکاری فکری و پیشنهاد‌ها و نقدها و بازخوردهای مخاطبان گرامی این فصلنامه، این دفترفرهنگی را ارتقا بخشیم

Dialogue between Ali Fooladin and Peter Widmer about the Iranian Myths,History and Psychoanalysis
Dr.Peter Widmer – Dr.Ali Fooladin

Psychoanalytical View on Siavakhsh Myth
Dr.Seyed Hossein Modjtahedi

Transference & Resistance in Freudian – Lacanian Clinical Psychoanalysis
Dr.Peter Widmer

The Direction of the Treatment and the Principles of Its Power
Dr.Kamran Ali Panhai –Dr. Jose Milmaniene

Psychoanalysis & Temporality
Farideh Eisavand

Artistic life of a Schizophrenic Patient (Psychoanalytical Perspective on Film “Black Swan”)
Alberto Saul – Dr.Kamran Ali Panahi

Psychological Perspective of the Film” Lantouri”
Reza Shahla

Sociological Prespective of the Film “Lantouri”
Dr.Shervin Vakili

Psychological Perspective of the Film” Life + 1 Day”
Dr.Fatemeh Gharebaghi

Remarks on the Theory and Practice of Dream Interpretation
Sigmund Freud – Translated by Herayer Danelian

Poems:
Late Dr.Afshin Yadollahi – Alireza Shojapour-Dr.Gholamhossein Motamedi

 

فهرست :
– پیش درآمد
– ویژه نامه ی روان کاوی و اسطوره :
گفتگوی پیتر ویدمر با علی فولادین پیرامون اساطیر ایران، تاریخ و روان کاوی
نگاهی روان کاوانه به اسطوره ی سیاوخش ( سید حسین مجتهدی )
– روان پژوهی و روان کاوی
انتقال و مقاومت در روان کاوی فرویدی – لکانی (پیتر ویدمر)………………………………………………
سمت و سوی درمان در روان کاوی ( ژوزف میلیمانینه – کامران علیپناهی )
روان کاوی و زمان مندی ( فریده عیسی وند )
– ترجمه
ملاحظاتی پیرامون نظریه و عمل در تفسیر رؤیا- زیگموند فروید ( ترجمه : هرایر دانلیان )
– روان پژوهی و هنر
زندگی هنری یک بیمار اسکیزوفرن { با نگاهی روان کاوانه به فیلم “قوی سیاه”} (آلبرتو ساوول-کامران علیپناهی)
تحلیل فیلم لانتوری از چشم انداز روان پژوهی ( رضا شهلا )
تحلیل فیلم لانتوری از چشم انداز جامعه پژوهی ( شروین وکیلی )
تحلیل فیلم ابد و یک روز از چشم انداز روان پژوهی خانواده ( فاطمه قره باغی )
– شعر و ادب
افشین یداللهی
علیرضا شجاعپور
غلامحسین معتمدی