انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار حرفه: هنرمند شماره ۳۱

سی و یکمین شماره حرفه و هنرمند منتشر شد. این مجله را می توانید از کتابفروشی های معتبر خریداری نمائید . در این شماره مطالبی بدین شرح منتشر شده است:

حرفه عکاس:
چند کلمه در باره عکاسی: عکاسی و/غزاله هدایت
عکاسی از اتوپیا تا دیستوپیا/ ناصر فکوهی
برای نفر چهارم/صفی یزدانیان_
تاریخ،عکاسی، عکس تاریخی/ مهرداد نجم آبادی
نگاهی شتاب زده/ مهران مهاجر
مقام فلسفه در کار عکاس/ بابک احمدی
عکس و نشانه زبانی/مهدی مقیم نژاد
ذهنیت هنری در کار پزشکی/ گفت و گو با ملک منصور اقصی_ جهانی روشن
از اتاقی تاریک /گفت و گو با بابک امین تفرشی
به عکسی که نگرفت نگاه کرد/رضا مشایخ
دومینیکا/ پیمان هوشمند زاده
خم سالم دندان/پیمان هوشمند زاده
چیزی در این میان/ غزاله هدایت

حرفه نقاش:
پیتر دویگ: درآمد/ مریم اطهاری
جهانی در انتظار وقوع/ آدرین سیرل،مریم اطهاری
پیر بنار،۲۰۰۵/ پیتر دویک، مریم اطهاری
ساحت پژواک ها/مریم اطهاری
پنجره بسته: ۱۳۵۷تا۱۳۷۷ (قسمت دوم): دهه ۱۳۶۰و پتانسیل زمان حال/ مجید
اخگر
بازنگری هویت و جستجوی زبان شخصی در دهه ۱۳۶۰/ فائقه بقراطی
توهم /آریاسپ دادبه
سوء تفاهم / آریاسپ دادبه

حرفه هنرمند:
بدوی گرایی و هنر مدرن: امر بدوی و بدوی گرایی/ کالین رودز،امیر احمدی آریان
درآمدی بر بدوی گرایی مدرنیستی/ ویلیام روبین، هلیا دارابی
پیوندهای گسسته/ آرتور سی.دانتو، مجید اخگر
امر بدوی/ مارک انتولیف و پاتریشیا لیتن، احسان نوروزی

حرفه نویسنده:
ترانه ها و تصنیف ها : در باره موزیک عامه/ مسعود یزدی
قدرت و ضعف هنر مردم پسند/ بابک احمدی
ساسی مانکن: موسیقی در فضای اجتماعی مهمل / باوند بهپور
نه، نمی خوام ببینمت/ شمیم مستقیمی