انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

افسانه‎های خراسان، جلد هفتم: اسفراین

خزاعی، حمیدرضا(۱۳۸۲) افسانه‎های خراسان، جلد هفتم: اسفراین، مشهد: ماه جان.

گردآوری و مستندسازی افسانه‌های ایران به عنوان بخش مهمی از ادبیات شفاهی مردم ایران از دو جهت حائز اهمیت به نظر می‎رسد. بُعد نخست اهمیت وجه میراثی افسانه‎هاست. در واقع افسانه‎ها که بصورت نقل سینه به سینه در طول سال‎ها و قرن‎ها تا امروز در چرخۀ حیات خود آبدیده شده، به نسل امروز منتقل شده‎اند، جلوه‎ای از اصالت و فرهنگمندی انسان ایرانی را به نمایش می‎گذارند. بُعد دوم اهمیت گردآوری و مستندسازی افسانه‎ها، وجه کارکردی و کاربردی این مواد فرهنگی برای دنیا امروز است. گردآوری و مستندسازی افسانه‎ها امکان بهره‎برداری این موارد ارزشمند فرهنگی را در حوزه‎های مختلف زندگی انسان امروزی فراهم می‎کند. بدون آن که بخواهیم به توضیح مفصل این بّعد بپردازیم، به اختصار می‎توان به کاربردها و دلالت‎های بالقوۀ افسانه‎ها و مواردی از این دست، در حیطۀ گسترش شناخت مانند فهم شرایط اجتماعی و فرهنگی امروز که قاعدتاً ریشه در گذشته دارد و حوزه‎ها و حیطه‎های کاربردی‎تر مانند حوزه‎های آموزش و پرورش، طراحی شهری، حوزه‌های هنری مدرن و غیره اشاره کرد. اقدام مشترک پژوهشکدۀ مردم‎شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور و نشر ماه جان در انتشار مجموعۀ افسانه‎های خراسان که توسط آقای حمیدرضا خزاعی گردآوری و ویرایش شده است را می‎توان اقدام مهمی در راستای گردآوری و مستندسازی بخشی از افسانه‎های سرزمین خراسان دانست. با این حال این اقدام کافی به نظر نمی‎رسد، و لازم است پژوهشگران در ادامه این راه اهتمام ویژه‎ای به خرج دهند. چرا که به نظر می‎رسد، هنوز افسانه‎های زیادی در اقصا نقاط خراسان وجود دارد که به طور کامل و صحیح گردآوری و مستندسازی نشده‎اند. به نظر می‎رسد، هدایت پایان‎نامه‎های تحصیلی ادبیات فارسی و بعضی رشته‎ها مرتبط به سمت گردآوری و مستندسازی این مواد فرهنگی بتواند بخش قابل توجه‎ای از این فقدان را جبران نماید.

کتاب حاضر که هفتمین جلد از مجموعۀ افسانه‎های خراسان است، به گردآوری و مستندسازی افسانه‎های شهرستان اسفراین واقع در استان خراسان شمالی اختصاص یافته است. در این کتاب بیست و شش افسانه تحت عناوین، ۱. دخترچین و ماچین، ۲. ماهی پرخط و خال، ۳. نیم نخودی، ۴. احمدک، ۵. بانو حسین پری‎زاد، ۶. بی بی نگار و آقا شهریار، ۷. پای چکمه، ۸. پری زاد و درخت انار، ۹. پلنگ و روباه، ۱۰ پیرمرد زنده دل و شاه عباس، ۱۱. تقدیرنویس، ۱۲. جوگردو، ۱۳.حکیم دوغی، ۱۴. خروس، ۱۵. خنجر پادشاه، ۱۶. خواب، ۱۷. خیلی مرد، ۱۸. دختر گلستان عرب، ۱۹.روباه و کلاونچی، ۲۰. سیمرغ، ۲۱. علی بهانه‎گیر، ۲۲.قفقاز خانم، ۲۳. قلعۀ علی قلیچ، ۲۴.گربه از دماغ پلنگ افتاده، ۲۵. ممد نامدار، ۲۶. مرغ زرین به زبان فارسی معیار گردآوری شده است. در پایان هر افسانه‎ها اطلاعات روای شامل نام گوینده، سن و شغل او، محل ضبط افسانه و تاریخ ضبط آن آمده است. در ابتدا هر افسانه یک تصویر آمده است که به نظر می‎رسد، بیشتر جنبۀ تزیینی داشته باشد. در این ارتباط گردآوردنده در جلد هفتم سخنی به میان نیاورده است. خزاعی با وجود آنکه افسانه‎ها را به زبان فارسی معیار برگردانده است، برخی واژگان و اصطلاحات بومی را نیز در درون متن در پرانتز قرار داده، درپاورقی ضمن آوانگاری آن، توضیح مختصری در باب آن ارائه کرده است.