انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ارزیابی نوسنگی (نئولیتیک) اروپایی‏ و دی ان ای قدیمی

ترجمه: زهره نظام محله

فرآیندهای دوره نئولیتیک مبتنی بر توزیع تنوع ژنتیکی در میان جمعیت‏های اروپایی موضوع بحث زیادی بوده که با مطالعه داده‏های ژنتیکی اولیه فراهم شده است. به هرحال، الگوهای مشاهده شده در مخزن ژنی اروپاییان معاصر استخراجی‏ست از فرایندهای دوران پالئولیتیک و نئولیتیک، که با چهار هزاره پیشرفت رویهم انباشته شده‏اند.این مشاهده پالئوژنتیسیست‏ها را بر آن داشت تابه مقایسه مستقیم تنوع ژنتیکی ساکنان اروپا با همتای معاصرشان بپردازند. دسترسی به داده‏های پالئوژنتیک دوران پیشانئولتیک و نئولیتیک به طور فزاینده‏ای برای جمعیت‏های اروپایی شمال و شمال غرب در حال افزایش است. علی رغم شمار زیادی از مسائل اساسی در رویکرد پالئوژنتیک، ذخیره داده‏های دی ان ای قدیمی ایده‏های جدیدی را پیشنهاد می‏کند که از آن می‏توان تعاملات بین جوامع شکارگر-گردآورنده و کشاورز را تفسیر کرد. در پرتو اطلاعات رسیده از شاخه‏های گوناگون، شامل مطالعات اخیر پالئوژنتیک، محتمل‏ترین مدل مهاجرت‏های ناهمگونی‏ست که حرکت اولین گروه‏های نئولتیک را در اروپای مرکزی توضیح می‏دهد.

در صورت تمایل می‏توانید اصل مقاله (به زبان انگلیسی) را که لینک آن در زیر در دسترس است مطالعه کنید.

۱۶۸۹۴