انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اتنوگرافی کودکان مدرسه ی شهید محمد مظلومی صفرآباد شهرستان ساری

اتنوگرافی کودکان مدرسه ی شهید محمد مظلومی صفرآباد شهرستان ساری

گردآورنده:زهره نظام محله

درس مربوطه : انسان شناسی شهری

استاد راهنما: دکتر فکوهی

دانشکده ی عاوم اجتماعی دانشگاه تهران

گروه انسان شناسی

نیم ترم اول ۸۷-۸۶

سال تحصیلی ۱۳۸۶

فهرست:
مدرسه در سیستم آموزش وپرورش (بدون در نظر داشتن کودکان)
– فضای فیزیکی مدرسه
– تاریخ وچگونگی ساخت مدرسه
– تعداد دانش آموزان با تفکیک جنسیت و سن
– تعداد معلمین با تفکیک جنسیت
– تعداد خدمتگزاران
– تعداد کلاس های موجود
– امکانات موجود در این مدرسه(فضای سبز ، نظافت در مدرسه )
– رابطه ی مدرسه با آموزش وپرورش شهرستان
– موفقیت های کسب شده
– دروس تدریس شده در مدرسه
تفکیک قدرتی در میان اولیای مدرسه وکودکان ووالدین
– نحوه ی تدریس دروس در کلاس ها
– جایگاه فیزیکی معلم ودانش آموزان در کلاس
– جایگاه اجتماعی معلم ودانش آموزان واولیای مدرسه
– جایگاه والدین کودکان در مدرسه ومیان کودکان واولیای مدرسه
– رابطه ی کودکان با والدین ، اولیای مدرسه ومعلمین وبا دیگر کودکان بر اساس تفکیک جنسیت وقدرت
– رابطه ی معلمین با کودکان واولیای آنها
– هرم قدرت در میان اولیای مدرسه بر مبنای پست یا کارکرد
– تفکیک قدرت بر اساس تفکیک جنسیت در بازی کودکان وکلاس ونقش پذیری هر یک در مدرسه
کج کارکردی در مدرسه
– وجود یا عدم وجود کج کارکردی در مدرسه
– جایگاه بازی در تدریس ویادگیری کودکان
– فضای سبز مدرسه ورابطه ی آن با بازی کودکان
– زنگ تفریح وورزش وکج کارکردی موجود در آن
دیگر سوالات
– بهداشت کودکان ونظافت در مدرسه از نظر کودکان
– اقلیت های قومی ومذهبی در مدرسه
– پو شش کودکان
– چگونگی اجرای مراسم صبحگاهی
– شیوه ی نماز خواندن
– تحلیل نقاشی های کودکان (تصور کلیشه ای کودکان نسبت به مدرسه )

سوالات:

۱. چرا این مدرسه دراین منطقه ساخته شده است ؟ چه کمبود هایی احساس شده است تا این مدرسه احداث گردد؟
۲. این مدرسه توسط چه کسی (چه کسانی ) احداث شده است ؟
۳. چگونه این مدرسه ساخته شده است ؟
۴. موقعیت جغرافیایی این مدرسه چیست؟
۵. وسعت مدرسه چقدراست؟(نقشه ی مدرسه )
۶. تعداد دانش آموزان این مدرسه با تفکیک جنسیت چند نفر است؟
۷. معلمین (زن ،مرد) چند نفرند؟
۸. خدمتگزاران (زن ،مرد)چند نفرند؟
۹. تعدادکلاس های موجود در این مدرسه چند تا است؟
۱۰.امکانات این مدرسه به چه صورتی است؟(بهداشتی ، درسی، ورزشی ،فوق برنامه،فضا،مکان)
۱۱. رابطه ی مدرسه با آموزش وپرورش شهرستان چگونه است؟
۱۲.این مدرسه تا کنون چه موفقیتهایی داشته است؟(در چه سالی و چگونه)
۱۳. تفکیک سنی کودکان به چه صورتی است؟
۱۴.چه درسی وبه چه شکلی در مدرسه تدریس می شود؟
۱۵.چگونه ودر چه زمانی وچه دروسی به صورت فوق برنامه برای کودکان در نظر گرفته شده است؟
۱۶.رابطه ی کودکان با والدین واولیای مدرسه ومعلمین وبا دیگر کودکان براساس تفکیک جنسی وقدرت چگونه است؟
۱۷.از نظر داشتن مربی بهداشت وامکانات بهداشتی وتفریحی چگونه است؟
۱۸.رابطه ی معلمین با کودکان واولیای کودکان در چه سطحی است؟
۱۹.اقلیت های قومی ومذهبی در مدرسه به چه صورتی است؟
۲۰.قدرت در مدرسه بین کودکان ومعلمین واولیای مدرسه وخانواده بادر نظر داشتن تفکیک جنسیتی چگونه تقسیم شده است؟
۲۱. بازی کودکان ودرس آنها چگونه است؟(به چه شیوه ای بازی می کنند؟سطح درسی آنها چگونه است؟
۲۲.نظافت در مدرسه به چه صورتی است؟(از نظر کودکان)
۲۳.فضای سبز مدرسه چگونه است؟(رابطه ی آن با بازی کودکان)
۲۴.آیا کج کارکردی در مدرسه وجود دارد؟(به چه صورتی، هدر رفتن وقت کودکان ومعلمین …..در فضا وزمان مدرسه )
فضای فیزیکی مدرسه

مساحت زمین وبنای اصلی: ۵۰۰۰ مترمربع،مساحت ساختمان ۵۰۸ متر مربع
نام شهرستان وبخش : ساری ،بخش مرکزی
نام دهستان :رودپی شمالی
سالن مدرسه:
کنار اتاق بهداشت آب سردکن وجود دارد که اهدایی از طرف یکی ازخانواده ها ی اهالی روستا است برای شادی روح یکی از اعضای خانواده شان وکنار آن دعای فرج امام زمان نوشته شده است .
در سر درکلاس ها با یک برگه ی A4 خوش نویسی شده پایه ی دانش آموزان مشخص شده است.کنار کلاس پنجم ابتدایی نیایش بعد از نماز نوشته شده است درواقع مکانی است که دانش آموزان نمازشان را آنجا برگزار می کنند وفرشی که رویش نماز می خوانند آنجا قرار دارد به صورت تا شده که درهنگام نماز آن را پهن می کنند ودر واقع محل خواندن نماز با پهن یا جمع کردن آن فرش مشخص می شود. روبروی در ورودی نقاشی ها وکاردستی ها ی ممتاز در تابلوی اعلانات نسب شده است. در بالای تابلو جمله ی ” به مدرسه خوش آمدید” نوشته شده است. رنگ تابلو صورتی وسرخ آبی است که سبب جلب توجه هر کسی می شود که وارد سالن می گردد.
در کنار تابلو برگه ای که شیوه های نماز خواندن واذان …..را بیان می کند قرار دارد.
در واقع به دلیل واقع شدن نماز خانه در سالن مدرسه در تمام دیوارهای سالن شیوه های خواندن نماز ، دعا ، و… نسب شده است.
درکنار دفتر آموزشگاه یخچالی قرار دارد که بیشتر معلمین واولیای مدرسه از آن استفاده می کنند وکودکان به آن دست نمی زنند.
صدای معلمین در حال تدریس درتمام سالن پخش می شود وصدای دانش آ موزانی که در درس کلاسی شرکت می کنند .
در سمت چپ در ورودی تابلو ی دیگری قرار داده شده که اخبار موجود از جمله مسابقات ، اسامی منتخب دانش آموزان در زمینه ی درسی واطلاعات تقویمی بیان شده وقوانین پوششی درمدرسه ورفت وآمد وبرنامه ی امتحانات … نسب شده در تمامی کلاس ها نیز تابلو اعلاناتی مربوط به کارهای منتخب وممتاز علاوه بر این تابلوهای درون سالن وجود دارد . هدف از این کار درواقع قدردانی ازتلاش وشرکت او درکار های درسی وتشویق شدن دانش آموزان دیگر به این کارهاست اما اتفاقی که می افتد کودکان شاید آن را دلیل تبعیض بعضی از آموزگاران نسبت به بعضی از دانش آموزان بدانند ویا این کارهای منتخب نمونه والگویی برای کارهای دیگر شود که در این صورت تنوع کارها کم می شود چون همه سعی می کنند که نزدیک به آن کار منتخب کارهایشان را انجام دهند.
در سمت راست در ورودی امکانات ایمنی آتش نشانی، صندوق صدقات وتابلویی با مضمون رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی وتابلوی مجددی مربوط به نماز واذان است .
کف سالن هم علائم راهنمایی ورانندگی نقاشی شده که بیشتر کودکان از آن علائم آگاهند .
رنگ در ورودی آبی وسبز است.
در حیاط مدرسه دو ماشین پارک شده ودر سطح تمام دیوارهای مدرسه جملاتی با مضامین رعایت مقررات عبورومرور ومواظبت کودکان در هنگام عبوراز خیابان ازخود ، نوشته شده است.
دلیل این امر تصادفات متعددی است که در جاده ی گذرنده از وسط روستا اتفاق افتاده است واینکه بیشتر کودکان در این دبستان خانه هایشان در سمت دیگرخیابان واقع شده است که در این صورت مدیران ومعلمان در هنگام خروج دانش آموزان از مدزسه پس از اتمام زمان مدرسه پرچمی را در دست می گیرند وباعث توقف ماشین ها می شوند تا دانش آموزان از خیابان به سلامتی عبور کنند .ودلیل دیگر این نوشته ها سیاستی است که از طرف آموزش وپرورش اعمال شده است.
بیشتر این تصاویر رنگ سبز وآبی دارند وکمی رنگ زرد که تناسب خاصی را با محوطه ی مدرسه که چمن ودرختکاری شده است به وجود می آورد.
در روبروی در ورودی آموزشگاه ودر حیاط آبخوری قرار دارد.
نمایی ازمحوطه ی مدرسه :

در سردردرِ ورودی آموزشگاه ” سلام بچه ها صبح بخیر با طرح یک پروانه ” نوشته شده است.
درسمت راست آن نمایی از یک مسجد که دربالای آن “نماز ستون دین است”و”کسی که آن را ترک کند پس دین را از بین برده “نوشته شده است.
ودرسمت چپ آن “کتاب غذای روح بشراست”نوشته شده. دردیوار سمت راست آموزشگاه واژه های “زندگی زیر چتر علم ودانش آنقدر شیرین وانس با کتاب وقلم واندوخته ها آنقدر خاطره آفرین وپایدار است که همه تلخیها وناکامی های دیگر را از یاد می برد “نوشته شده ودردیوار سمت چپ آموزشگاه “مدرسه معمار شخصیت ، ناخدای روح وروان وباغبان بزرگ دانش آموز است نوشته شده”وجود این چنین جملاتی که هم به آن ها توجه می کنند نشان گر بیان ارزش دومطلب است یکی دین ودیگری علم است که یک کودک دبستانی باید آن را درک کند .
درروبروی آمزشگاه پرچم وخطوطی که صفوف کودکان را مشخص می کند قرار دارد.چیزی که درساختمان آموزشگاه مورد توجه است قرار گرفتن دفتر آموزشگاه درروبروی حیاط مدرسه ومنطقه ای که کودکان حضوری دائم درزنگ تفریح دارند ، درواقع به دلیل کنترل مدیر مدرسه درهنگامی که در دفتر آموزشگاه حضور دارد روی کودکان .
– تاریخ وچگونگی ساخت مدرسه :
سال احداث :۱۳۴۳
سال تاسیس:۱۳۵۹
این مدرسه به دلیل احساس شدن کمبود باسوادان وسیاست ریشه کنی بی سوادی از طرف آموزش وپرورش ساخته شد.
این مدرسه توسط آموزش وپرورش وآقای کلبادی که زمین را اهدا کردند ساخته شد.
این مدرسه درواقع درسمت شرقی روستا ودرکنار جاده ساخته شده که سمت شمالی آن منتهی به یک شهربازی می شود.
– تعداد دانش آموزان مدرسه با تفکیک جنسیت وسن
پسران با احتساب کلاس آمادگی ۴۷نفر
دختران ۳۸نفر
کلاس آمادگی (زیر ۶سال ) ۱۳نفر
کلاس اول (۷سال ) ۱۸نفر
کلاس دوم (۸سال ) ۱۶نفر
کلاس سوم (۹سال ) ۱۱نفر
کلاس چهارم (۱۰سال) ۱۱نفر
کلاس پنجم (۱۱سال) ۱۶نفر
– تعداد معلمین با تفکیک جنسیت :
سه زن کلاس های اول ، چهارم ،آمادگی
سه مرد کلاس های دوم ، سوم ، پنجم
– تعداد خدمتگزاران:
خدمتگزار به مدرسه تعلق نمی گیرد چون تعداد دانش آموزان کم است بنابراین سعی می شود از خانواده ها به صورت شورایی پول جمع آوری شود وبه فردی داده شود جهت خدمتگزار بودن ونظافت حیاط مدرسه وکلاس ها بر عهده ی خود دانش آموزان است.
– تعداد کلاس های موجود :
این مدرسه دارای شش کلاس است با یک اتاق بهداشت ودو دستشویی پسرانه ودخترانه ویک دفتر آموزشگاه
– امکانات موجود در این مدرسه :
از نظر بهداشتی معلم بهداشت دارند واتاق بهداشت ، نظافت کلاس ها وحیاط بر عهده ی خود دانش آموز است با سپردن مسئولیت به دانش آموز به عنوان بهداشتیار .ویک آبخوری دارند ، خدمتگزار هم به صورت شورایی است . این مدرسه ازنظر بهداشتی تحت نظارت خانه ی روستا است. امکانات گرمایی مناسبی دارند. از نظر آب آشامیدنی هم مشکلی وجود ندارد ، گاز کشی هم شده است وکمک های اولیه را هم دارا هستند. فضای سبز مدزسه هم مناسب است .از نظر امکانات آزمایشگاهی در سطح خوبی قرار دارند وکتابخانه ی کوچکی دردفتر آموزشگاه دارند وهر کلاسی جداگانه برای خود دارای یک کتابخانه است که مسئولیتش بر عهده معلم ودانش آموز است.
از نظر امکانات ورزشی دارای چند توپ فوتبال ، والیبال هستند وطناب برای طناب بازی دختران در حیاط مدرسه تنها یک تیر برای والیبال احداث شده وزمین چمن بیشتر مختص به فوتبال است .
ازنظر کلاس های فوق العاده دارای تیزهوشان ، تقویتی چهارم ، پنجم ، دروس ریاضی ، علوم وبرنامه ی نماز(برگزاری نماز جماعت هنگام نماز ظهر) ، دعوت از سخنرانان.
این مدرسه دارای تلویزیون ودستگاه ویدئو برای نمایش بعضی ازفیلم ها به کودکان است .
– رابطه ی مدرسه ی با آموزش وپرورش :
به دلیل نزدیکی این روستا به مرکز شهر ودسترسی آسان اولیای مدرسه به آموزش وپرورش رابطه ی خوبی وجود دارد . واین دوروی یکدیگر تاثیر وتاثر دارند ولی حضور سیاست های آموزش وپرورش در این مدرسه به وضوح قابل لمس است.
– موفقیت های کسب شده :
هر ساله قبولی برای مدارس نمونه دولتی دارند ودر مسابقاتی چون خط ، تیزهوشان و… رتبه ی استانی داشته اند.
– دروس تدریس شده درمدرسه :
درشش روزهفته، درچهارزنگ ۴۵ دقیقه ای، با ۱۵ دقیقه زنگ تفریح بین هرزنگ .
کلاس پنجم : کلاس فوق العاده ی ریاضی دارد.
پایه ی اول : ریاضی ، هنر ، بخوانیم ، بنویسیم ، علوم ، ورزش ، قرآن
پایه ی دوم: ریاضی ، هنر ، بخوانیم ، بنویسیم ، علوم ، ورزش ، قرآن ، هدیه ی آسمانی (دینی) ، جمله نویسی
پایه ی سوم: ریاضی ، هنر ، بخوانیم ، بنویسیم ، علوم ، ورزش ،قرآن ، هدیه های آسمانی ، جمله نویسی ، اجتماعی
پایه ی چهارم: ریاضی ، هنر ، بخوانیم ، بنویسیم ، علوم ، ورزش ، قرآن، هدیه های آسمانی ، جمله نویسی ، اجتماعی، انشاء ، مدنی
تفکیک قدرتی درمیان اولیای مدرسه وکودکان ووالدین
– نحوه ی تدریس دروس در کلاس ها:
دروس مختلف به شیوه های مختلفی تدریس می شوند مثلا علوم تجربی بیشتر به روش آزمایش وفعالیت های عملی وهمراه با توضیح وتفسیر نتایج (کار گروهی ) یا تحقیقاتی می باشد .ریاضیات به روشهای فعال (کاوشگری ) وارائه مثال ویافتن قاعده توسط دانش آموز … بخوانیم (فارسی ) به روش کارآیی اعضای تیم … واجتماعی به شکل نمایش وشعر ودر دروس تاریخ و… به شکل همیاری (گروهی ) .
علت شکل گیری این شیوه درواقع سیاستی است که آموزش وپرورش در مدرسه ها درحال پیاده کردن است. با توجه به کمبودی که درزمینه ی انجام کارهای گروهی درسطوح بالای تحصیلی چون دانشگاه وکم رنگ بودن روحیه ی همکاری در جامعه واینکه بیشتر کارها به شکل فردی انجام می شود دیده شده است.ودر این کارهای گروهی که هم اکنون در حال اجرا در مدرسه است هنوز دانش آموزان سعی دارند فردی کار کنند یا سوء استفاده هایی هم انجام دهند یا از یک دیگر شکایتهایی کنند به دلیل کم کاری و…
در این کارهای گروهی پسران جست وخیز بیشتری دارند.
– جایگاه فیزیکی معلم ودانش آموزان درکلاس :
میز وصندلی معلم هم سطح میز وصندلی دانش آموزان است با وجود ، حضور سکوهای کنار تخته ی کلاس . اما هنوز ترتیب صندلی های کودکان به شکل پشتِ سرهم است وگرد نیست ومعلم روبروی صندلی ها در جلوی کلاس قرار دارد.وتفکیک جنسیتی جایگاه ها وجود دارد ،پسران دریک سمت کلاس ودختران در سمت دیگر واقع شده اند. معلم درهنگام دیدن تکالیف برسر تک تک میز ها رفته ودر کنار کودکان نشسته وتکالیفشان را نگاه می کند درحالی که قبلا کودکان دفتر های خود را به نزد معلم می بردند.(این نکته باید بیان شود که معلمان ودانش آموزان از اینکه قرار است من به کلاس وارد شوم آگاهی نداشتند واین کار،برنامه ی روتینشان بوده است).
– جایگاه اجتماعی معلم ودانش آموزان واولیای مدرسه :
معلم در میان دانش آموزان مقدس است ودرواقع هر چه که معلم می گوید درست است.(با پرسش از خانواده ها درباره ی نقش معلم درخانه این پاسخ داده شد)ومعلم سعی می کند که دانش آموزان را به شکل فرزندان خود ببیند وآموزش دهد ولی گاهی کم کاری هایی هم ازطرف معلمین صورت می گیرد .
– جایگاه والدین کودکان درمدرسه ومیان کودکان واولیای مدرسه :
اولیای کودکان پل ارتباطی خانه ومدرسه هستند ومشکلاتی که کودکان در مدرسه خواهند داشت گاهی ارتباط داده می شود به خانه نمونه ای که وجود داشت پرخاشگری یکی ازکودکان با معلم وتوجیه این مسئله توسط مدیر ومعلمین وی به اینکه این پسر پدرندارد ومادرش هم از نظر عاطفی اورا اغنا نمی کند واین کودک از نظر هرگونه گوشزد نسبت به کارهای نادرست عکس العمل نشان می دهد. واعتقاد براین بود که نباید این کودک را تنبیه کردحتی دربرابر کارهای ناشایست.
ومدیر مدرسه این اتفاقات را به شکل ساده با مادردرخانه درمیان می گذارد یا اگرکودکی تکالیفش را درست انجام نداده علت این عمل را درخانه جست وجو می کنند .
– رابطه ی کودکان با والدین ، اولیای مدرسه ، معلمین ، وبادیگر کودکان بر اساس تفکیک جنسیتی وقدرت :
قدرت رهبری واداره ی کلاس برعهده ی پسرها می باشد مخصوصا درکلاس های بالاتر اما دراجرای بعضی از مراسم دخترها باسلیقه تر هستند وبهنر آن ها را رهبری می کنند .
پسرها بیشتراحساس برتری می کنند اما در کلاس نمود ندارد .
قدرت تا حدی به شکل مساوی درمیان دانش آموزان تقسیم شده وگاهی پسرها نسبت به دخترها وگاهی بزرگترها نسبت به کوچکترها احساس قدرت می کنند.
پسران بیشتر درحال دعوا کردن با یکدیگر وبا دختران هستند (جسمانی) ولی دختران درحال انجام تکالیفشان قبل از کلاس هستند .درهر کلاس نماینده ی کلاس وجود ندارد که نظم درکلاس را فراهم آورد وهر کس نماینده ی خود در کلاس است .
– رابطه ی معلمین با کودکان واولیای مدرسه :
روابط معلمین با کودکان بسیار صمیمی ونزدیک می باشد که با اولیای کودکان به خوبی روابط دارند ونظرشان این است که والدین کودکان بیشتر
کودکان ومدرسه را فراموش می کنند وبه زمانی که کودکان باید درمدرسه وبرای انجام تکالیفشان درخانه اختصاص دهند بی توجهی می کنند .
رابطه ی صمیمی که میان معلم ودانش آموز وجود داردگاهی منتهی به بی احترامی هایی از طرف کودک می شود که با وساطت مدیر عذرخواهی از طرف کودک انجام می شود .
بااین حال بیشترمعلمان معتقدند که این علاقه ی دانش آموز به معلم روی درس کودک تاثیرگذار است ولی طوری نباید باشد که معلم نظر خود را به کودک القا کند وانتظار داشته باشد که کودک آن را بپذیرد .
از نظر معلم تنبیه یعنی آگاهی پس تنبیه جسمانی بی معنا خواهد شد.
– هرم قدرت درمیان اولیای مدرسه بر مبنای پست یا کارکرد:
مدیر

معلم

دانش آموزان پایه ی پنجم وپسران نسبت به دختران دانش آموز

– تفکیک قدرت بر اساس تفکیک جنسیت در بازی کودکان وکلاس ونقش پذیری هر یک درمدرسه :
دررابطه با تفکیک قدرت اشاراتی در قبل شده است ولی این باید بیان شود که تحرک پسران در هنگام بازی ودرزنگ تفریح بیشتر از دختران است.ونقش های متفاوتی هم به پسران وهم به دختران داده می شود .اما تفاوتی که وجود دارد به پسران بیشتر زمانی نقش داده می شود که از هنجار ونرم مدرسه تبعیت نمی کنند وبه آنها نقش ومسئولیت سپرده می شود با این تفکر که شاید باعث رعایت هنجارهای مدرسه شود دردختران برعکس است به دخترانی بیشتر نقش داده می شود که هنجارها را رعایت می کنند ودختران منظمی هستند از جمله نقش ها : شورای مدرسه ، بهداشتیار است .وتبعیت کودکان دیگر نسبت به این مسئولان بر اساس تفویض قدرتی است که ازطرف مدیر مدرسه به این کودکان می شود .

کج کارکردی درمدرسه
– وجود یا عدم وجود کج کارکردی در مدرسه
در مدرسه به نظر بعضی ازمعلمان کج کارکردی وجود ندارد چون مدرسه محل علم آموزی وتربیت کودکان است اما بعضی دیگر می گویند وجود دارد ازجمله زنگ ورزش و هنر؛ در زنگ ورزش به جای اینکه کودکان ورزش کنند یا مشغول درس خواندن هستند یا فعالیت بدون برنامه انجام می دهند به دلیل عدم وجود یک مربی ورزش .
ودرکلاس هنر هم همچنین ،کودکان تنها می آموزند که خوش خط باشند ولی مبانی اصلی هنر را نمی آموزند بعضی از مربیان هم تربیت گروه خاصی ازکودکان واختصاص دادن وقت به آنها را کج کارکردی مدرسه می دانند.
– جایگاه بازی درتدریس ویادگیری کودکان:
کودکان در مدارس ابتدایی بیشتربه بازی علاقه مند هستند بنابراین معلمین هم از همین موقعیت برای تدریس بهتربعضی ازدروس استفاده می کنند وبا محیطی شاد به یاد دادن می پردازند وبیشتربه بازی های گروهی اهمیت می دهند.
– فضای سبز مدرسه ورابطه ی آن بابازی کودکان:
فضای سبز مدرسه به کودکان انرژی تازه ای می دهدچون آنها بعد از قرار گرفتن در یک فضای بسته ای چون کلاس احتیاج به تجدید نیرو دارند، درسطح فردی وانرژی جسمانی رنگ سبز وفضای پاکیزه روحیه ی فرد راتحت تاثیر قرار می دهد واز لحاظ روانی باعث شادابی کودکان می گردد.
شکل ورود کودکان به فضای سبز از درون کلاس ها همانند خروج کودکان از دهانه ی تنگ قیف به دهانه ی گشاد آن است.
– زنگ تفریح و ورزش :
درزنگ تفریح بیشتر کودکان به خوردن خوراکی های خود می پردازند، پسران با یکدیگر دعوا می کنند ، دختران درگروه های چندتایی (۲یا۴) مشغول حرف زدن هستند یک اتفاقی که می افتد تفکیک جنسیتی است حضور دختران دریک سمت شوسه ای حیاط وحضور پسران درزمین چمن . اما این تفکیک چندان تفکیک سختی نیست .چون گاهی بعضی از دختران وگاهی بعضی از پسران به نزد یکدیگر می روند.
نکته ی مورد توجه دیگر رقصیدن بعضی از پسران درمحوطه پس از تعطیلی ازکلاس درهنگام زنگ تفریح است.(پایه ی اینها آمادگی واول بوده).
دیگر سوالات:
– بهداشت کودکان ونظافت درمدرسه از نظر کودکان :
در مدرسه هر یک از کودکان زباله های خوراکی های خود را دردرون سطل زباله می ریزند واگر زباله ای هم درسطح حیاط بود آن را برمی دارند.
– دین کودکان : مسلمان وشیعه است ولی اقلیت قومی دارند که از محیط های غیر از روستا به این مناطق آمده اند وبه این مدرسه می روند مشکل در چگونگی ارتباط معلمین با خانواده های این کودکان است.
– رنگ روپوش: دختران آبی آسمانی ومقنعه ی سفید وروپوش پسزان سورمه ای است (بر اساس سیاست های آموزش وپرورش )
– مراسم صبحگاهی: با حضور معلمین ومدیر انجام می شود دختران دریک سمت وپسران درسمت دیگر . ابتدا قرآن یا توسط پسر ویا توسط دخترخوانده می شود . دعا یا اگر مطلبی از طرف دانش آموزی آماده شده بود خوانده می شود. مدیر یا معلمین اگر نکته ی درسی یا تربیتی وجود داشته را بیان می کنند وسپس سرود جمهوری اسلامی ایران خوانده می شود وبرنامه پایان می پذیرد.
– شیوه ی نماز خواندن:پسران درروزهای زو ودختران درروزهای فرد نماز می خوانند. یکی ازمعلمان مُکبّر می شود وبقیه نماز می خوانند از جمله مدیر که درکنار کودکان نمازش را برگزار می کند.
صف نامنظم است وهیچ نظمی درخواندن نماز وجود ندارد وگاهی
بعضی از کودکان درهنگام نماز به اطراف نگاه می اندازند ونمازبا
سرعت خوانده می شود.اجرای نماز دختران به همین شکل است با
این تفاوت که نماز دختران نظم بیشتری دارد.

– تحلیل نقاشی کودکان درباره ی مدرسه :
حضور بیشتر پسران هم در نقاشی های دختران وهم درنقاشی های پسران
واژه ی “خوش آمدید” سردر، درِ ورودی درقاشی حضورداردونمود پرچم به عنوان بارزترین نماد این مدرسه است.
هم سطح قرار دادن جایگاه معلم با دانش آموز وحضور رنگ های شاد درنقاشی ها
واینکه درواقع کودکان همان چیزی را که می بینند با اندکی تغییر می کشند.

E-mail: mitra_veruna_aditia@yahoo.com