انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آیا افرادی که فکر می کنند می توانند چندین کار را انجام دهند خودشان را فریب میدهند؟

لویئس دلنر، برگردان، حمیده محمدزاده

همه ما سعی کرده ایم چندین کار در یک دفعه انجام بدهیم. این این درست است، یا بهتر این است تنها روی یک کار در یک زمان تمرکز داشته باشیم؟

امکان دارد زمانی که شما این مطلب را می خوانید در حال کنفرانس تلفنی، تاب دادن فرزنداتان یا هردو باشید. اما آیا انجام دادن چندین کار با هم واقعاً ایده خوبی است یا اینکه ما را متقاعد می کند که اگر در یک زمان بر روی یک کار تمرکز کنیم آن را آهسته تر و بهتر انجام خواهیم داد

راه حل

روانشناسان می گویند تحقیقات قوی که فقط به یک کار توجه بیشتری می کنند باعث بهبودی عملکردشان شده است. آنها استدلال می کنند که انسان ها وظایف (کارهای) به سرعت پشت سرهم را نسبت به وظایف همزمان به خوبی انجام می دهند. توجوانان اصرار دارند که این خوب است درحالی که پیام کوتاه می فرستند و یوتیوب را تماشا می کنند بیندیشند- اما آنها در اشتباه هستند. در ۲۰۰۹، تیم تحقیقاتی استنفورد که توسط کلیفورد ناس رهبری می شد در یک سری از آزمایشات کسانی که وظایف چندگانه رسانه ای سنگین و سبک را انجام می دهند را مقایسه کردند. ناس فکر می کرد کسانی که وظایف چندگانه سنگینی را انجام می دهند باید در سازماندهی، ذخیره اطلاعات بهتر باشند و حافظه فوق العاده ای نیز داشته باشند، اما مشخص شد که عکس (خلاف) آن درست بود. وقتی گروه ها ترتیبی از شکل های رنگی را نشان دادند و از آنها خواستند موقعیت آنها را به یاد بیاورند و دیگران را نادیده بگیرند، کسانی که چندین کار را باهم انجام می دانند نتوانستند چنین کاری را انجام دهند. آنها به طور مداوم پریشان بودندو توانایی انها در تغییر بین وظایف، فیلتر کردن اطلاعات بی ربط و به یادآوردن آنچه دیده بودند بدتر از کسانی بود که وظایف چندگانه سبکی انجام می دهند.

تیمی از دانشگاه یوتا که توسط دیوید استرایر رهبری می شد، افرادی را که در حین رانندگی از تلفن همراه استفاده می کردند، بررسی کرده اند و پی برده اند که بیشتر از دوبار احتمال داشت که علایم توقف را نادیده بگیرند. در بررسی بعدی، استرایر پی برده اس تافرادی که بیشتر احتمال دارد چندین کار با هم انجام دهند آنهایی هستند که فکر می کنند در این کار ماهر هستند. ۷۰ درصد از ۳۱۰ دانشجوی بررسی او فکر می کردند آنها بالاتر از حد متوسط در وظایف چندگانه بودند. افردای که چندوظیفه ای بودند در مقایسه با کسانی که در یک زمان فقط یک شغل داشتند سطوح بالایی از رفتارهای تکانشی را داشتند وبه طور نامتناسب تلاش می کردند. استفاده از موبایل حتی زمانی که دست ها آزاد هستند، در حالیکه رانندگی مدت زمانی را که به ترمز اضطراری نیاز هست به تاخیر می اندازد و نیمی از اطلاعات که رانندگان به آن آگاه هستند. اما استرایر نشان داده است که افراد به طور مداوم بیش از اندازه برآورد کرده اند که زمانی که با تلفن صحبت می کردند، خوب رانندگی می کرده اند.

تحقیق ناس نشان می دهد که ما باید باید ۲۰ دقیقه را صرف یک کار بکنیم و بعد به کار دیکری بپردازیم، به جای اینکه بین دوکار با سرعت هر چه بیشر حرکت کنیم. آزمایشاتی که توانایی یادآوری اشکال را اندازه گیری می کنند از تحقیق درباره وظایف چندگانه زندگی واقعی کمتر جالب هستند، اما شواهد نشان می دهند که کا خودمان را فریب می دهیم اگر فکر کنیم در زمان واحد بتوانیم بیشتر از یک کار را به خوبی انجام دهیم. تحقیقات اندکی نشان می دهند که زنان ممکن است تاحدود کمی در این کار بهتر باشند، اما تعداد کمی از ما طور طبیعی اینگونه هستیم. تحقیق استرایر نشان می دهد که برخی افراد “سوپر تسکر” هستند، کسی که به بهترین نحو می تواند چندین کار را با هم انجام دهد. بقیه فقط می تواند در یک زمان به یک کار بچسبند.