انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آنبریج، خط لوله سراسری کانادا

ژان لژه برگردان سعیده بوغیری

چند روز پیش در همین هفته، موسسه پامبینا، سازوکاری مستقل در کار پژوهش و تحلیل درباره وابستگی به هیدروکربن ها در کانادا، از مطالعه ای درباره تاثیرات ناشی از ورود خط لوله انرژی شرق با نام خط لوله سراسری کانادا، به کبک پرده برداشت.در این مطالعه در می یابیم این پروژه که تنها هزینه اجرای آن ۱۲میلیارد دلار براورد شد، تاثیر تحریکی قابل ملاحظه ای بر {افزایش} گازهای گلخانه ای خواهد داشت، باید دانست این خط لوله که بزرگترین خط لوله ساخته شده تا کنون در کاناداست، دارای قابلیت ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

آنبریج، خط لوله سراسری کانادا: برای فردای کبک به چه قیمت؟

ژان لژه (Jean Léger)، موندیالیزاسیون، ۱۳ فوریه ۲۰۱۴

چند روز پیش در همین هفته، موسسه پامبینا (Pembina)، سازوکاری مستقل در کار پژوهش و تحلیل درباره وابستگی به هیدروکربن ها در کانادا، از مطالعه ای درباره تاثیرات ناشی از ورود خط لوله انرژی شرق (Energie Est) با نام خط لوله سراسری کانادا، به کبک پرده برداشت.

در این مطالعه در می یابیم این پروژه که تنها هزینه اجرای آن ۱۲میلیارد دلار براورد شد، تاثیر تحریکی قابل ملاحظه ای بر {افزایش} گازهای گلخانه ای خواهد داشت، باید دانست این خط لوله که بزرگترین خط لوله ساخته شده تا کنون در کاناداست، دارای قابلیت ۱.۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

بر اساس مطالعه موسسه پامبینا، در صورت اجرای این پروژه باید منتظر افزایشی بیش از ۳۴% در تولید شنهای دارای قیرطبیعی آلبرتا بود. این یعنی افزایشی ۳۲ میلیون تن مربعی در گازکربنیک مکمل. نیز باید خاطرنشان کرد مطالعه فوق بر تاثیرات فزاینده خط لوله و قیرطبیعی رقیق شده که درون لوله انتقال می هد، متمرکز شده است. به این ترتیب، استخراج و تبدیل شنهای دارای قیرطبیعی در پژوهش این موسسه دیده می شوند. بااینهمه تاثیرات مربوط به استفاده آتی از آن، یعنی تبدیل این قیرطبیعی هنگام تصفیه آن در پالایشگاه ها و استفاده آتی از آن در خودروها، جزو اجزای بعدی این استفاده نیستند.

در واقع با علم به اینکه در این زمان دانستن دقیق نظرات اقتصادی شرکت انرژی شرق ممکن نیست، بخشی مهم از این قیرطبیعی رقیق شده می تواند به صادرات از طریق بندر آتی دریایی گروکاکونا (Gros Cacouna) نزدیک رود دولو (Du Loup) و نیز بندر دریایی تاسیسات ایروینگ در نیوبرونزویک اختصاص یابد. بدین ترتیب تحلیل های بسیاری درباره مسائل مربوط به مصرف این پروژه عظیم انتقال نفت سنگین تا امروز ناشناخته مانده اند، پروژه ای که به نظر می رسد دولت کبک دیگر تصمیم خود را درباره آن گرفته است.

همزمان با این پروژه، باید پروژه همراه آنبریج را نیز اضافه کرد که اداره ملی انرژی باید حداکثر تا ۱۹ مارس ۲۰۱۴ پاسخی برای آن در گزارش نهایی خود ارائه دهد. پروژه برگرداندن لوله کشی ۹ب که این هم نفت شن های دارای قیرطبیعی را وارد مسیر خواهد کرد، و موسسه پژوهش و اطلاعات اجتماعی- اقتصادی (IRIS) درباره آن اینطور براورد کرده که سالانه نزدیک ۸ میلیون تن مربع گازکربنیک وارد هوا می کند.

بدین ترتیب، آنبریج و خط لوله سراسری کانادا (ترانس کانادا) در ترکیب با یکدیگر قابلیت ایجاد نزدیک به ۴۰ میلیون تن گازکربنیک خواهند داشت که معادل ۸.۶۵۰.۰۰۰ خودروی دیگر خواهد بود که در جاده های کانادا از جمله کبک در جریان باشند. این نزدیک به دوبرابر کل ناوگان خودروهای کنونی کبک است.

از سوی دیگر، دیدن تداخل شخصیت های سابق دولتی در میان بحث مربوط به هیدروکربن ها نگران کننده است، شخصیت های مورد حمایت مشاوران محرمانه، که در راهروهای مجمع ملی در تکاپو به سر می برند و در قبال توسعه همه جانبه سپرده های فرعون صفتانه احتمالی نفت غیرقراردادی در مصب رود سن لوران و نیز نفت شال (Shale) در جزیره آنتیکوستی (Anticosti) و شبه جزیره گاسپزیا (Gaspésia)، دارای نیاتی آشکارا اعلام شده هستند.

این پروژه ها که شمار زیادی از احزاب سیاسی کبک در برابر ایده آن ها نظر مساعد نشان می دهند، منابع دیگر گازهای گلخانه ای هستند که سرانجام به پروژه های خط لوله که پیشتر اشاره شد، افزوده خواهند شد.

نیز باید دانست کبک می خواهد کدام مدل توسعه پایدار را به منظور جای گرفتن در هدف کاهش گازهای گلخانه ای زمین در اولویت قرار دهد. به یاد داریم که همین سال گذشته، آژانس بین المللی انرژی به کانادا درباره خطر آتی افزایش تولید شن دارای قیر طبیعی در اقلیم جهانی هشدار داده بود. بر اساس اعلام گروه کارشناسان بین دولتی تحول اقلیمی (GIEC) در ایالات متحده، افزایشی بیش از ۲درجه سانتی گراد نسبت به دمای هوای پیش از انقلاب صنعتی می تواند سبب تحریک افسارگسیختگی اقلیمی شود که فائق آمدن بر آن برای نسل های بعدی ناممکن خواهد بود. بااینهمه بر اساس همه احتمالات، ما پیش از ۲۰۵۰ از این آستانه خواهیم گذشت.

ژان لژه، عضو اتحاد دیده بان خطوط لوله (CoVo)

 

(۱)-Climate Implications of the Proposed Energy East Pipeline, Lien :

http://www.pembina.org/pub/2519

(۲)-Selon le National Inventory Report(2013), Part3, Environnement Canada estimait qu’en 2011, l’année la plus récente selon les statistiques disponibles, le Canada émettait un total de 702 millions de tonnes métriques de GES.

(۳)-Institut de recherches et d’informations socio-économiques, www.iris.recherche.qc.ca

Voir : Projet d’oléoduc des Sables bitumineux «ligne 9b» : Le Québec à l’heure des choix,

۹ septembre, 2013. http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2013/09note-p%C%Atrole-WEB-03.pdf