انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آموزش تسهیل‌گری گام به گام

در این یادداشت با کتاب آموزش گام به گام تسهیل‌گری آشنا می‌شویم.

این کتاب نوشته و ترجمه دکتر منیژه مقصودی است. برای دیدن فهرست و مقدمه کتاب کلیک کنید.

تسهیل گری