انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

📣📣پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه یازدهم: چشم‌اندازهای محیط زیست در سال‌های آینده

❓به نظر شما در پایان دولت سیزدهم وضعیت محیط زیست بهتر از امروز است یا بدتر از آن؟

📍روز ۱۸ شهریورماه ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور محمد درویش

❓این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
Anthropology_iran