انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یوزپلنگ و فرهنگ

امیر عسکری

یوزپلنگ یا چیتا، گربه سانی است گوشت خوار با سرعتی خارق العاده و بدنی بی نظیر که طی  چندین میلیون سال تکامل، طبیعت آن را طوری طراحی کرده است که می تواند با سرعتی برابر با ۱۱۰ کیلومتر در ساعت و با شتابی بیشتر از خودروهای مسابقه طعمه هایی نظیر غزال، قوچ، آهو و خرگوش را شکار کند.

حدود پنج میلیون سال از پیدایش یوزها که بسیار زودتر از شیرها، ببرها و پلنگ ها تکامل یافتند می گذرد و آنها تا ابتدای عصر یخبندان (در حدود ۱۰ هزار سال قبل) در سراسر زمین به پرسه زنی و شکار مشغول بودند، اما با شروع عصر یخبندان، یوزها نیز مانند بسیاری از پستانداران نتوانستند با تغییرات اقلیمی سازگار شوند و جمعیت آنها در اروپا و آمریکای شمالی به کلی نابود شد. یوزهای باقیمانده پس از پایان عصر یخبندان به دو زیرگونه چیتا آسیایی و چیتا آفریقایی تقسیم شدند. نام چیتا (Cheetah) از کلمه سانسکریت  (citrakāyaḥ) به معنی بدن خال خالی مشتق شده است و این به علت خال های سیاه رنگ روی بدن یوز است که او را از سایر گربه سانان متمایز نموده است.

برای خواندن این مطلب در روی پرونده زیر کلیک کنید: