انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یاللی: حرکت و معنا در یک رقص آذربایجانی

هدف مقاله حاضر بررسی رقص از دیدگاه انسان­شناختی با تاکید بر ارتباط میان عناصر حرکتی رقص و نظام‌های معنایی است؛ گرایشی که سعی در بررسی رقص در زمینه فرهنگی آن و فهم رقص بنا بر جامعه تولیدکننده دارد. رقص یاللی از کهن­ترین و رایج‌ترین رقص­های قومی در آذربایجان است که به اشکال بسیار متنوعی اجرا می‌شود. روش­شناسی ما در بررسی رقص یاللی الگوی هفت مرحله­ای گرترید کیوراث است؛ بر این اساس، فنون پژوهش شامل مشاهده، ثبت گرافیکی، مقوله­بندی شکلِ ساختاری و حرکات و تحلیل فرهنگی معنای ساختار و حرکت در رقص یاللی است. هدف اصلی مقاله، بررسی مشخصه­های حرکتی رقص یاللی و رمزگشایی معنایی آن‌ها در بافت فرهنگ آذربایجانی بوده ‌است. بنابراین بررسی ما، از دیدگاه انسان­شناسی هنر، در حوزه شکل و محتوا قرار می­گیرد. شکل ساختاری رقص یاللی دایره و حرکت خاص آن، چرخش، نشان‌دهنده بخشی از مناسک خورشید و حرکات اصلی آن، اعمال مناسک شمنی را بازنمایی می­کند. بررسی انسان­شناختی رقص یاللی، ما را به فهم ابعاد مناسکی فرهنگ آذربایجان رهنمون می­کند.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:

۱۷۲۰۳-۱