انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گونه شناسی فرهنگی بازار؛بررسی انسان شناختی بازارهای ساری(۴)

بخش چهارم

•    عناصر اقتصادی – تجاری  :

دکان و حجره

حجره یا دکان کوچک ترین عضو فضای بازار و از پرشمار ترین فضاها است . حجره ها در دو طرف راسته ها و دالان ها واقع شده اند و از آن برای فروش ، تولید یا امور دفتری استفاده می شود . حجره هایی که کاربرد دفتری دارند اکثرا در طبقات دوم واقع شده اند . مساحت حجره ها از ۴-۵ متر تا ۲۵-۳۰ متر مربع متفاوت است . حجره ها معمولا هیچ تزیینی ندارند و درنهایت سادگی هستند در بعضی از بازارها حجره ها بر سکویی بالاتر از سطح زمین قرار دارند . در قدیم برای گرم کردن این حجره ها از کرسی استفاده می کردند . (جباری ۱۳۷۹: ص ۴۱)