انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گفتگو با علی بلوکباشی عضو کمیته علمی نخستین همایش انسان شناسی هنر

در چارچوب گفتگو های نخستین همایش انسان شناسی هنر، امروز گفتگو با دکتر علی بلوکباشی را می خوانیم. بلوکباشی به ویژه به هنر از بعد حوزه تخصصی خود، که هنر و فرهنگ عامه است می نگرد و معتقد به ارزش بسیار بالای میراث فرهنگی کشور ما در این زمینه است.

برای خواندن گفتگو در فرمت پی دی اف در زیر کلیک کنید:

این گفتگو و گفتگوهای دیگری که در این حوزه منتشر می شوند در چارچوب برنامه های «نخستین همایش انسان شناسی هنر» که در اردیبهشت ۱۳۹۰ در اصفهان در همکاری میان انسان شناسی و فرهنگ و دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد، انجام گرفته اند و در سایت این همایش در آدرس زیر منتشر شده اند.

http://www.aui.ac.ir/anthropologyofart/default.aspx

۱۰۱۴۳