انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گفتگو با طارق علی: «غرب» این هیولا را آفرید

ترجمه

در موازات با واکنش مسلمانان که اغلب با خشم و نفرت، به فیلم توهین آمیز «بی گناهی مسلمانان» واکنش نشان دادند، فیلمی که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است، ناظران سیاسی و متفکران جهان نیز این عمل را با توجه به دلایل نهفته در واکنش مسلمانان مورد بررسی قرار می دهند.طارق علی، مورخ جنگ، نویسنده و روزنامه نگار باتجربه بریتانیایی پاکساتی تبار است و متون بسیاری در مورد اسلام سیاسی و خاورمیانه تا کنون نگاشته است. علی به خبرنگار RFE/RL، فرود بژان، می-گوید که وضعیت کنونی، یکی از نتایج پیش بینی نا شده چندین دهه سیاست های اسلام هراس آمریکایی است.

RFE/RL: چرا فیلم «بی گناهی مسلمانان» موجب چنین خشم شدیدی شد؟ آیا تبیینی تاریخی، دینی یا سیاسی در مورد اینکه چرا هتک حرمت دین در جهان اسلام، در مقابل سایر مناطق و ادیان، غالباً منجر به خشونت می شود، وجود دارد؟

طارق علی: سوالی که باید بپرسید این است که چرا این کارتون ها و فیلم ها، در این زمان خاص ساخته می-شوند. چرا این چیزها در سده گذشته ساخته نمی شدند؟ اینکه چنین فیلم هایی ساخته شده اند دقیقاً به خاطر اِشغال جهان اسلام به وسیله ایالات متحده و هم پیمانان اش است که جوّ شدیدی در مورد اسلام هراسی ایجاد کرده اند. شما معمولاً با لیبرال هایی طرف هستید که احساس می کنند برانگیختن [ مسلماتان در بالی های خشم آمیز در خاورمیانه] چیز خوبی است- البته راست ها و راست های افراطی یی هم هستند که چنین می اندیشند. بدین علت است که آن ها دست به چنین تحریک هایی می زنند. [این موضوع] ربطی هم به آزادی بیان ندارد. واکنش مسلمانان نسبت به این تحریک ها، را می توان بر اساس همان منطقی توجیه کرد که افرادی که دست به چنین تحریکاتی می زنند. مسلمانان احساس اِشغال شدن می کنند، عصبانی هستند، و جهان عرب نیز در [وضعیت] پریشانی و آشفتگی است. از این رو مسلمانان به چنین شکلی واکنش نشان می دهند. شما نمی توانید این امر را از سیاست جهانی جدا کنید.

RFE/RL: به نظر، فرضی کلی وجود دارد مبنی بر اینکه به تصویر کشیدن و نمایش پیامبر اسلام عملی «غیر-اسلامی» است. این فرض تا چه اندازه صحیح است و به چه میزان اسطوره یی زاییده عناصر افراطی است؟
طارق علی: زیر سوال بردن پیامبر اسلام قابل تحمل نیست. [زیرا در نزد مسلمانان پیامبر اسلام مقدس است] و برغم مخالفت عمومی اسلام با نقدس انسان های معمولی به طور کلی [ نسبت به شخصیت پیامبر به همان دلیل ] شکلی از دلباختگی سخت وجود دارد. بنابراین، مردم به این توهین ها به پیامبر، به مثابه حمله به فرهنگ خود واکنش نشان می دهند. آن ها می دانند که تحریک شده اند و (در واقع هم) چنین اتفاقی افتاده است. پیش از این نوشته ام که شاید بهترین راه، می توانست نادیده گرفتن و بی ارزش قلمداد کردن این تحریک ها بود، اما اکنون جهان در وضعیتی بسیار متغیّر و بی ثبات به سر می برد.

RFE/RL: شما می گویید که گِله و شکایت های محلی در جهان اسلام علیه غرب، و به ویژه علیه ایالات متحده، نقشی اساسی در تظاهرات خشم آمیز مسلمانان دارد. اگر چنین است، چه وقایعی منجر بدین امر می شوند؟
طارق علی: شما امروزه با وضعیتی طرف هستید که در آن، ایالات متحده شماری از کشورها را در جهان عرب، [مانند] قطر، عربستان سعودی و لیبی، که کشوری تحت قیمومیت ناتو است، به تصرف درآورده، و این کشورها به نیروهای نظامی در مصر نیز بسیار نزدیک اند. بدین طریق، وضع و حالتی جدید ایجاد می-شود که علت واکنش خشونت آمیز مسلمانان است.
بدون شک [گِله و شکایت های محلی علیه غرب، نقش بزرگی در این اعتراضات ایفا می کنند]. دین، سیاسی شده است. البته علت این امر آن است که در طول جنگ سرد، ایالات متحده از بیشتر این گروه های [اسلام-گرای افراطی]، به منظور مبارزه با کمونیسم در سراسر جهان، مخصوصاً در جهان اسلام، حمایت می کرد. مبلغان وهابی از طرف عربستان سعودی، با موافقت آمریکا اعزام می شدند تا آنچه را امروزه به آن نام «اسلام سیاسی» داده اند [ و عموما اشاره ای به وهابیت است] به وجود آورده اند. آمریکایی ها چنین کاری کردند و اکنون هم در حال پرداخت بهای آن اند. [غرب] این هیولا را آفرید.

RFE/RL: آیا این تظاهرات خشونت آمیز در واکنش به هتک حرمت اسلام ادامه خواهند داشت؟ در صورت پیش رفتن و تداوم این تظاهرات، چگونه آن را ارزیابی می کنید؟
طارق علی: گام بعدی ایجاد نوعی شیوه زندگی است، نه تنها در جهان اسلام بلکه در همه جهان، جهانی که در آن، افراد سهم عمده ای در آنچه که درونش زندگی می کنند، دارند. در حال حاضر، دموکراسی به گونه ای فزاینده در جهان غرب، چه برسد به جاهای دیگر، محتوای خود را از دست می دهد. بنابراین برخی از مردم، برای اینکه جای خالی را پر نمایند، به سمت ناسیونالیسم تمایل می یابند، مثل مورد چین. و سایرین هم به سمت بنیادگرایی دینی متمایل می شوند، مانند مورد جهان عرب.
۲۰
سپتامبر ۲۰۱۲(شهرویور ۱۳۹۱)

منبع:
http://www.rferl.org/content/islam-interview-tariq-ali-innocence-of-muslims-film/24713593.html
ای میل مترجم: Me_ir_06@yahoo.com

طارق علی در ویکیپدیا:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tariq_Ali

پرونده «تحولات خاور میانه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/10253