انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گفتگو با ایلان هالوی: با یک پا در سازمان ملل متحد

ترجمه ی نوژن اعتضادالسلطنه

در مصاحبه پیش رو، ایلان هالوی، سیاستمدار فلسطینی، از موانع موجود در راه برسمیت شناخته شدن دولت فلسطین و هم چنین در مورد برقراری دوباره روابط میان دو گروه مخالف فتح و حماس با یکدیگر سخن خواهد گفت.

این مصاحبه توسط ایگال آویدان در کنفرانسی که از سوی بنیاد هاینریش بول در برلین برگزار شده بود، انجام شده است.

– ایالات متحده آمریکا، اظهار نموده که در صورت رای مثبت اکثریت اعضای سازمان ملل به عضویت فلسطین در این سازمان، از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده خواهد نمود. هم اکنون سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد چه استراتژی ای را در پیش گرفته است؟
هالوی: ما خواهان منزوی نمودن ایالات متحده در شورای امنیت هستیم در حالیکه به دشواری تحقق چنین امری نیز آگاهیم و می دانیم که این کشور در مجمع عمومی یکی از رای دهندگان خواهد بود اما یقین داریم که در مجمع اکثریت دو سوم آراء را از آن خود خواهیم نمود. با این حال این پیروزی تاثیری بر موقعیت ما نخواهد داشت زیرا هم چنان بعنوان یک دولت برسمیت شناخته نخواهیم شد.

– پس از آن سازمان آزادیبخش فلسطین چه خواهد کرد؟

هالوی: نخست آنکه فتح در حال سازماندهی کمپینی مسالمت آمیز و توده ای به منظور تحریم کالاهای اسرائیلی، وارد نمودن فشار بین المللی بر اسرائیل و تلاش در جهت برسمیت شناختن دولت فلسطین در سازمان ملل متحد می باشد. دوم آنکه، سلام فیاض، نخست وزیر ما، در حال ایجاد نهادهای دولتی و تقویت اقتصاد ماست.
فعالیت های ما در جهت ایجاد وحدت میان فلسطینیان می باشد. چهارم آنکه، ما در جست و جوی یافتن راهی برای از سرگیری مذاکرات با اسرائیل هستیم، مذاکراتی که بایست بر مبنای پذیرش اصل ایجاد دولت فلسطینی درون مرزهای ۱۹۶۷ صورت گیرد. این موضوع خواست دولتهای عربی نیز می باشد.

– اخیرا، یونسکو با اکثریت دو سوم آراء علیرغم مخالفت های خشمگینانه ایالات متحده با عضویت دائمی فلسطین در آن سازمان موافقت نمود. به نظر شما اهمیت چنین اقدامی در چیست؟

هالوی: این یک پیروزی تاریخی، نمادین، قانونی و اخلاقی بود. وجدان بین المللی نشان داد که تهدیدات ایالات متحده و تلاش آن دولت در جهت ترساندن سایرین در بلند مدت اثر بخش نخواهد بود. باید گفت در عمل، هم اکنون یک پا در سازمان ملل متحد داریم.

– بنظر می رسد تبادل گیلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی با ۱۰۲۷ زندانی فلسطینی پیروزی ای برای گروه رادیکال و اسلامگرای حماس بوده باشد. پرزیدنت محمود عباس در ایم مورد چه دیدگاهی دارند؟
هالوی: اول از همه آنکه، تا امروز، تنها ۴۹۷ نفراز فلسطینیان آزاد شده اند. ما از رهایی هر کدام از زندانیان فلسطینی شادمان خواهیم شد زیرا این نشان پیروزی آزادی بر ستم است. دولت اسرائیل، امید دارد تا با چنین توافقی با حماس، محمود عباس را تحقیر نموده و از اعتبار او در سازمان ملل متحد بکاهد. با این حال، محمود عباس، حتی ذره ای هم از نظر سیاسی آسیب ندیده است و در مقابل از آزادی زندانیان فلسطینی خرسند است زیرا این امر را گامی در جهت برسمیت شناختن دولت فلسطینی در عرصه بین الملل قلمداد می نماید.

– آیا اقدام اسرائیل در آزادی زندانیان فتح در دور بعدی، اهمیت خواهد داشت و موقعیت فتح را تقویت خواهد نمود؟
هالوی: بله، ما این اقدام را حرکتی مهم قلمداد می نماییم. حقیقت آنست که، آزادی زندانیان حماس موقعیت آن سازمان را در میان فلسطینیان تقویت نکرده است، زیرا فلسطینیان ترجیح می دهند زندانیان سایر احزاب و سازمانهای فلسطینی نیز آزاد شوند.

– آیا فتح نیز اقدام به ربودن سربازان اسرائیلی خواهد نمود؟
هالوی: خیر، ما از اقدام به هرگونه عمل خشونت آمیز در هر شکلی اجتناب نموده ایم. من در این مورد مایل نیستم از واژه “ربایش” استفاده نمایم. گیلعاد شالیط، یک سرباز در یونیفورم نظامی بود و قوانین بین المللی اجازه بازداشت وی بعنوان اسیر جنگی را داده است.

وی یک شهروند معمولی نبود که اقدام حماس در این باره ربایش و یا گروگان گیری قلمداد شود. این عمل حماس اقدامی تروریستی نبوده است.

– با امضای توافقنامه صلح میان حماس و فتح در ماه مه امسال، کارشناسان بر این باورند که چنین اقدامی روند تشکیل دولت جدید را تسریع خواهد بخشید. از چگونگی پیشبرد روند آشتی برایمان بگوئید.
هالوی: روند پیشرفت امور به دلیل وجود موانع متعدد در هر دو طرف جریان، کند خواهد بود. زیرا موانع صرفا منحصر به نیروهای امنیتی دو طرف نیست. نخست آنکه، عمال منفی ای در این میان وجود دارد و آن ذهنیت منفی و حس انتقام جویی میان طرفین است. خاطره خونریزی ها و برادر کشی های روی داده در سالهای اخیر هنوز در ذهن مردم زنده است و هیچ یک از طرفین خواهان به فراموشی سپردن آنها نیستند.
دوم آنکه، بوروکرات های سطوح میانی در تضاد با نظر رهبران بالارده، آشتی میان فتح و حماس را رد می کنند زیرا خواهان حفظ اقتدارشان بر حوزه های تحت قلمرویشان هستند. دولت حماس بتنهایی نوار غزه را اداره می کند و ما نیز در کرانه غربی قدرت را در اختیار داریم. بسیاری حفظ چنین قدرتی در نواحی تحت نفوذشان را مهمتر از سهم مشترک تمام فلسطینیان در حاکمیت و تمامیت ارضی فلسطین می دانند. من به شخصه این موضع گیری را محکوم می نمایم.

– آیا دوام اعمال قدرت جداگانه حماس در نوار غزه و فتح در کرانه غربی در آینده، امکان پذیر خواهد بود؟
هالوی: خیر، این امر تنها می تواند در سطح محدود و موقتی پایدار باشد. هر تصمیم گیری مهمی در سطح بین المللی نیازمند تشریک مساعی و ایجاد هماهنگی میان نظام های قانونی و قضائی جداگانه طرفین خواهد بود.

– شما اخیرا گفته اید که هم اکنون حماس موقعیت فتح را با توجه به اسرائیل اگرچه با تاخیری ۳۰ ساله در نظر می گیرد. بنابراین، آیا بنظر شما اکنون زمانی برای اقدام اسرائیل است؟
هالوی: خیر، زیرا اسرائیل خواهان راه حلی سریع برای چالش موجود نیست. در مقابل، حماس نسبت به گذشته واقع گراتر شده است و بتدریج در جهت درک واقعیات و برسمیت شناختن حقوق بین الملل گام بر می دارد. با این حال، حماس هنوز هم در درون به دو بخش عمل گرا (پراگماتیست) و اصل گرا (دگماتیست) و انعطاف ناپذیر تقسیم می شود.
مردم غزه حماس را در قالب بازهای شکاری و جنگ طلب همچون “طالبان” و تشکیلات خودگردان را در قالب کبوتران صلح هم چون “اردوغان” در نظر می گرفتند. با این وجود، خالد مشعل، رهبر سازمان حماس، بطور غیر رسمی مرزهای ۱۹۶۷ را برسمیت شناخته است و با مذاکره پرزیدنت عباس با اسرائیل بر این اساس موافقت نموده است.

– چه چیز سبب شد تا شما به عنوان یک یهودی فرانسوی تبار، زندگی خود را وقف آزادی فلسطینیان نمائید؟
هالوی: پدر من بعنوان یک کمونیست، علی اشغالگری نازیها فرانسه پیکار نمود. من نیز دنباله رو راه پدرم هستم و برای رسیدن به آزادی و عدالت و اکنون علیه ستم اسرائیل علیه فلسطینیان مبارزه می کنم. اگر بار دیگر نیز متولد شوم قطعا در زندگی ام همین راه را انتخاب خواهم کرد. در سول ۴۵ سال عضویتم در سازمان آزادیبخش فلسطین در این سازمان همواره بعنوان یک “یهودی” مورد پذیرش قرار گرفته ام و از حضور من استقبال شده است. در اوایل دهه ۱۹۸۰ اسرائیلی ها تلاش نمودند تا رهبری سازمان را وادار کنند تا در روند مذاکرات فرد دیگری را جایگزین من نمایند. در آن زمان عرفات با آنان این گونه پاسخ داد:”عیلان نماینده ماست و وی تنها گزینه انتخابی ماست.”
ایلان هالوی، در سال ۱۹۴۳ در خانواده ای یهودی در فرانسه متولد شد. در دهه ۷۰ میلادی به عضویت سازمان فتح درآمد. وی به عنوان نماینده سازمان آزادیبخش فلسطین در انترناسیونال سوسیالیست و به عنوان معاون وزیر امور خارجه دولت خودگردان فلسطین فعالیت سیاسی داشته است. او هم اکنون به عنوان یکی از مشاوران محمود عباس در تشکیلات خودگردان فلسطین مشغول بکار است.
منبع: http://en.qantara.de/With-One-Foot-in-the-UN/17930c18571i1p39/index.html
Nozhan_etezad@yahoo.com