انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گشایش بانک داده ها ی «انسان شناسی وفرهنگ»

همان گونه که پیش از این اعلام شد، انسان شناسی و فرهنگ در پی گردآوری بانک داده ها در چند زمینه اصلی – فیلم داستانی، فیلم مستند، موسیقی، تصویر، کتب الکترونیک و کتب چاپی و …- بر آن است که این منابع را در اختیار همکاران خود قرار دهد تا بتوانند در پژوهش های خویش از آنها استفاده و یا آنها را با ترجمه و تالیف در اختیار سایر خوانندگان قرار دهند. امروزه نیاز به گردآوری و طبقه بندی داده ها بر اساس حوزه های مربوط به علوم اجتماعی – و نه لزوما حوزه تخصصی آن مقوله- در کشور ما به شدت حس می شود، چنان که اگر یک طبقه بندی مدون و اصولی در این باب وجود داشته باشد جست و جو و پیدا کردن منابع مختلف در باب یک مضوع بسیار راحت تر می شود.

انسان شناسی و فرهنگ با نیازسنجی خود این کار را شروع کرده است و به تدریج نتایج آن را منتشر خواهد کرد. هدف از این کار همان طور که توضیح داده شد، راحت تر کردن دسترسی به منابع مختلف است؛ طبقه بندی ها، ابتدا با عنوان «داده ها»، با شماره گذاری و نام گذاری نوع داده، منتشر می شوند و سپس در صفحه های خاص خود قرار می گیرند در عین حال بخش فنی سایت در حال برنامه ریزی برای ایجاد صفحه ویژه ای در این زمینه نیز هست.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که طبقه بندی داده ها افزون بر نوع داده (عکس، فیلم، طرح، …) بر اساس طبقه بندی موجود در انسان شناسی و فرهنگ نیز انجام می گیرد ، بنابراین با اضافه شدن شاخه های جدید و یا هرگونه تغییری در این شاخه ها، تغییر در طبقه بندی داده ها نیز ضروری و غیرقابل اجتناب خواهد بود.
از روزهای آینده نخستین داده های موجود بر روی سایت قابل مشاهده خواهد بود.

استفاده از داده های این بانک برای همکاران «انسان شناسی و فرهنگ» آزاد و برای اعضای آن در شرایط خاصی امکان پذیر است.