انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری: مقبره استر و مردخای

در این گزارش عکس های مژگان دولت آبادی را از مقبره استر و مردخای در همدان که قدیمی ترین میراث فرهنگی یهودی جهان است و ظاهرا به قرن هفتم هجری تعلق دارد و بر بنایی باز سازی شده که خود احتمالا به قرن سوم هجری بر می گردد، مشاهده می کنیم. برای اطلاعات بیشتر درباره این مقبره به صفحه ویکیپدیا مراجعه کنید که آدرس در زیر آمده است.

مقبره استردو مردخای در ویکیپدیا
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%DB%8C

 

برای مشاهده عکس ها در زیر کلیک کنید

۲۰۴۹۸