انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری: درفک

درفک نام قله ای در استان گیلان و در رشته کوه البرز است، نام قله درفک به روایتی از دال فک آمده است که در گویش دیلمی ، دال، نام پرنده ای است از خانواده عقاب و فک به معنی آشیانه است. برای مشاهده این گزارش در زیر کلیک کنید

۲۰۲۹۹