انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری از بازار پارچه احسانی( عبدل آباد)

درنا احمدی

بل و ولنتاین(۱۹۹۷) معتقدند بازارها همچنان نقش محوری و مهمی در فرهنگ مصرفی شهرها دارند.بازارها مراکز تجمعی هستند که در آنها همه ی سویه های زندگی،حیات اجتماعی و ارتباطات به اشتراک گذاشته می شوند.خصلت ویژه بازار سنتی که ترکیبی از قیمت های پایین- غرفه های تخصصی و لفاظی های فروشندگان است،موجب جذابیت همیشگی و محبوبیت این نوع از بازار می گردد.

بازار عبدل آباد یکی از بازارهای جنوب شهر تهران است که در منطقه ۱۹ واقع شده است.

یکی از جاذبه های این بازار،قیمت مناسب و تنوع اجناس می باشد.

بازار به معنای سنتی و شرقی آن در عبدل آباد زنده است.دستفروشان ثابت و سیار جلوه ای خاص به آن داده اند، از زمان ورود به بازار صدای تبلیغات و چانه زنی و همهمه به تو اجازه نمی دهد تا گذر زمان را احساس کنی.

درفصل تابستان و بهار، اوج شلوغی بازار از ساعت ۵عصرالی۸ ونیم شب است و در زمستان به دلیل سردی هوا، بازار تا۷ یا نهایتا۸عصر تعطیل شده و فروش نیز به مراتب کمتر از تابستان است،مگر در ماههای بهمن و اسفند که تمامی صنوف این دو ماه را ماه رونق و اصطاحا « فصل بازار» می دانند.

*تمامی تصاویر متعلق بتاریخ ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۸بوده و در حوالی ساعت۱۸ الی ۲۰عصر تهیه شده اند.

برای مشاهده تصاویر به فایل زیر مراجعه نمایید

—–