انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کتابشناسی ژرژ باتای

میرعلیرضا موسوی

ژرژ آلبر موریس ویکتور باتای ( Georges Albert Maurice Victor Bataille) : ( ۱۸۹۷ – ۱۹۶۲) از فیلسوفان فرانسوی و یکی از چهره های فکری و ادبی فرانسه در زمینه‌ی ادبیات، فلسفه، انسان شناسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی و تاریخ هنر است. هسته ی اصلی نوشته های پر تعداد او را موضوعاتی چون اروتیسم، عرفان، حاکمیت و … تشکیل می‌دهند. در میان آثار باتای علاوه بر متون فلسفی، به چندین رمان و مجموعه شعر مهم و اثرگذار نیز بر می‌خوریم.

آثار ترجمه شده از این فیلسوف به زبان فارسی به ترتیب زیر می‌باشند:
۱. باتای، ژرژ:(۱۳۹۱) اقتصاد عام. ترجمه‌ی زهره اکسیری و پیمان غلامی،انتشارات به‌نگار
۲. باتینینگ، فرد؛ باتای، ژرژ؛ اشنایدر، استیون:(۱۳۹۲) نشانه‌های شر. ترجمه‌ی شهریار وقفی‌پور،انتشارات زاوش
۳. ‍ باتای، ژرژ:(۱۳۹۳) قهقه‌ی شهریاری، مقالاتی درباره‌ی سیاست. ترجمه‌ی محدثه زا رع، پویا غلامی و ایمان گنجی‌پور، نشر چشمه
۴. ‍‍ باتای، ژرژ:(۱۳۹۳) ساختار روانشناسی فاشیسم ( به انضمام مقاله ی قدرت و امر قدسی). ترجمه‌ی سمانه مردیانی، انتشارات رخداد
۵. باتای، ژرژ و دیگران: (۱۳۹۳) بازگشت نیچه، ترجمه زهره اکسیری، پیمان غلامی، رخداد نو

ژرژ باتای در طول زندگی خود آثار فراوانی به زبان فرانسه نوشته است که در ادامه کتاب‌های ترجمه‌ شده به زبان انگلیسی از این فیلسوف به ترتیب زمانی ذکر می‌شود.

۶. Bataille, Georges: (1955) Lascaux: Or, the Birth of Art. Skira
۷. Bataille, Georges; Paul, Buck: (1984) Violent Silence: Celebrating Georges Bataille. Georges Bataille Event
۸. Bataille, Georges: (1985) Visions of Excess: Selected Writings. Trans by Allan Stoekln, University of Minnesota Press
۹. Bataille, Georges: (1986) Erotism: Death and Sensuality. Trans Dalwood, Mary. City Lights Publishers
۱۰. Bataille, Georges: (1988) The Accursed Share: Volume 1: Consumption. Trans by Robert Hurley, Zone Books
۱۱. Bataille, Georges: (1988) Inner Experience. Trans by Leslie Anne Boldt, State University of New York Press
۱۲. Bataille, Georges: (1988) Guilty. Trans by Bruce Boone. The Lapis Press
۱۳. Bataille, Georges: (1988) The College of Sociology. Denis Hollier (Editor), University of Minnesota Press Bataille, Georges: (1989) Theory of religion. Trans by Robert Hurley, Zone Books
۱۴. Bataille, Georges; Ouch, Lord; Austen, Jayne; Masson, Andy: (1989) The Dead Man. Ediciones La Calavera
۱۵. Bataille, Georges: (1990) The Trial of Gilles De Rais. Trans by Richard Robinson, Amok Books
۱۶. Bataille, Georges: (1993) The Accursed Share, Vols. 2 and 3: The History of Eroticism and Sovereignty. Trans by Robert Hurley, Zone Books
۱۷. Mayne, Gilles: (1993) Eroticism in Georges Bataille and Henry Miller. Summa Publications
۱۸. Bataille, Georges: (1995) Manet. Skira
۱۹. Bataille, Georges; Waldberg, Isabelle; White, Iain: (1995) EncyclopaediaAcephalica (Atlas Arkhive), Atlas Press Bataille, George’s ; Botting, Fred;
۲۰. Bataille, Georges: (1998) On Nietzsche. Paragon House
۲۱. Bataille, Georges: (1999) Mike Kelley. Phaidon Press Ltd
۲۲. Bataille, Georges: (2000) Blue of Noon. Trans by Harry Mathews, Marion Boyars Publishers
۲۳. Bataille, Georges: (2001) The Impossible. Trans by Robert Hurley, City Lights Publishers
۲۴. Bataille, Georges: (2001) Story of the Eye. Trans by DovidBergelson, City Lights Publishers
۲۵. Bataille, Georges: (2001) The Tears of Eros. Trans by Peter Connor, City Lights Publishers
۲۶. Bataille, Georges: (2001) L’Abbe C. Trans by Philip A. Facey , Marion Boyars Publishers Ltd
۲۷. Bataille, Georges: (2001) Eroticis. Trans by Mary Dalwood, Penguin Books Ltd
۲۸. Bataille, Georges; Dali, Salvador; Delvoye,Wim; Roelstraete, Dieter; Mosquera, Gerardo; Kundera, Milan; Cameron(Editor): (2002) WimDelvoye: Cloaca – New & Improved. Rectapublishers
۲۹. Bataille, Georges: (2003) Georges Bataille and the Mysticism of Sin. Johns Hopkins University Press
۳۰. Bataille, Georges; Mattenklott, Gert: (2004) Karl Blossfeldt: Art Forms in Nature. Schirmer/Mosel
۳۱. Bataille, Georges: (2004) By Georges Bataille Divine Filth: Lost Writings by Georges Bataille. Creation Books
۳۲. Bataille, Georges: (2004) Unfinished System of Nonknowledge. Trans by michelle Kendall and Stuart Kendall, University of Minnesota Press
۳۳. Bataille, Georges: (2005): Dark Star: The Satanic Rites of Gilles de Rais. Creation Books
۳۴. Bataille, Georges: (2006) The Absence of Myth: Writings on Surrealism. Trans by Michael Richardson, Verso
۳۵. Bataille, Georges; Sontag, Susan; Biesenbach, Klaus (Author, Editor): (2007) Into Me / Out of Me. HatjeCantz
۳۶. Bataille, Georges; Leiris, Michel: (2008) Correspondence: Georges Bataille and Michel Leiris. Trans by Liz Heron, Seagull Books
۳۷. Bataille, Georges: (2009) The Cradle of Humanity: Pre`historic Art and Culture,Stuart Kendall (Editor, Translator, Introduction), Michelle Kendall (Translator), Zone Books
۳۸. Bataille, Georges: (2012) Modern Classics Literature And Evil. Penguin Classic
۳۹. Bataille, Georges: (2012) Modern Classics Eroticism. Penguin Classic
۴۰. Bataille, Georges: (2012) Modern Classics My Mother Madame Edwarda the Dead Man. Penguin Classics
۴۱. Bataille, Georges: (2012) Literature and Evil.Trans by Alastair Hamilton, Penguin
۴۲. Bataille, Georges; Kendall,Stuart (Author, Translator): (2015) On Nietzsche, State University of New York Press

در ادامه آثاری از باتای که در قالب مجموعه مقالات چاپ شده اند و نیز کتابهایی که در مورد او نوشته‌ شده‌اند به ترتیب زمانی ذکر می‌گردد.
۴۳. Pawlett, William: (2016) Georges Bataille: the sacred and society. Routledge
۴۴. Richman, Michel: (1982) Reading Georges Bataille, The Johns Hopkins University Press
۴۵. Stoekl, Allan: Politics, writing, mutilation: (1985) the cases of Bataille, Blanchot, Roussel, Leiris, and Ponge. University of Minnesota Press
۴۶. Pefanis, Julian 🙁 ۱۹۹۰) Heterology and the Postmodern: Bataille, Baudrillard, and Lyotard. Duke University Press Books
۴۷. Land, Nick: (1991) The Thirst for Annihilation: Georges Bataille and Virulent, Routledge
۴۸. Botting, Fred (Editor); Wilson, Scott (Editor) : (1991) Bataille: A Critical Reader. Wiley-Blackwell
۴۹. Hollier, Denis: (1992) Against Architecture: The Writings of Georges Bataille. Trans by Betsy Wing . The MIT Press
۵۰. Greene, Michael: (1995) Bataille’s Wound. Barrytown Limited
۵۱. Beckett, Samuel; Waters, John; Newton, Helmut; Cockburn, Alexander; Bataille, Georges; Grand Street, Dan (Contributor); Treisman
۵۲. Deborah (Editor); Hopps, Walter (Editor): (1995) Grand Street 53: Fetishes, Grand Street
۵۳. Anne Boldt-Irons Leslie: (1995) On Bataille: CriticalEssays. State University of New York Press
۵۴. Wilson, Scott (Editors): (1997) TheBataille Reader. Wiley Blackwell
۵۵. Guerlac, Suzanne: (1997) Literary Polemics: Bataille, Sartre, Valéry, And Breton. Stanford University Press
۵۶. Hollier,Denis (Editor); Hewson, Mark (Editor); Coelen,Marcus(Editor): (1998) The Collected Poems of Georges Bataille, Dufour Editions
۵۷. A Champagne, Roland: (1998) World Authors Series: Georges Bataille. Twayne Publishers
۵۸. Richardson, Michael: (1998) Georges Bataille: Essential Writings (Published in association with Theory, Culture & Society. SAGE Publications
۵۹. Hussey, Andrew: (2000) The Inner Scar. The Mysticism of Georges Bataille. RodopiBv Editions
۶۰. Noys, Benjamin: (2000) Georges Bataille: a critical introduction. Pluto Press
۶۱. Hegarty, Paul: (2000) Georges Bataille: Core Cultural Theorist. SAGE Publications
۶۲. Kaufman, Eleanor: (2001) The delirium of praise: Bataille, Blanchot, Deleuze, Foucault, Klossowski. Johns Hopkins University Press
۶۳. Hill, Leslie (2001): Bataille, Klossowski, Blanchot: Writing at the Limit. Oxford University Press
۶۴. Botting, Fred (Editor); Wilson, Scott (Editor): (2001) Bataille (Transitions). Palgrave Macmillan
۶۵. Irwin, Alexander: (2002) Saints of the impossible: Bataille, Weil, and the politics of the sacred. University of Minnesota Press
۶۶. Gemerchak, Christopher M: (2003) The Sunday of the negative: reading Bataille, reading Hegel. State University of New York Press
۶۷. M. Gemerchak, Christopher: (2003) The Sunday of the Negative: Reading Bataille Reading Hegel. State University of New York Press
۶۸. Connor, Peter Tracey: (2003) Georges Bataille and the Mysticism of Sin. Johns Hopkins University Press
۶۹. Hussey, Andrew: (2006) The Beast at Heaven’s Gate: Georges Bataille and the art of transgression. Editions Rodopi BV
۷۰. Ades, Dawn (Editor); Baker, Simon (Editor): (2006) Undercover Surrealism: Georges Bataille and Documents. The MIT Press
۷۱. Hussey, Andrew: (2006) The Beast at Heaven’s Gate: Georges Bataille and the Art of Transgression
۷۲. Ubilluz, Juan Carlos: (2006) Sacred Eroticism: Georges Bataille and Pierre Klossowski in the Latin American Erotic Novel (Bucknell Studies in Latin American Literature and Theory). Bucknell University Press
۷۳. Winnubst, Shannon: (2007) Reading Bataille Now. Indiana University Press
۷۴. Stoekl, Allan (2007) Bataille’s peak: energy, religion, and postsustainability University Of Minnesota Press
۷۵. Biles, Jeremy: (2007) Ecce Monstrum: Georges Bataille and the Sacrifice of Form. Fordham University Press
۷۶. Kendall, Stuart: (2007) Georges Bataille. Reaktion Books
۷۷. J. Mitchell, Andrew (Editor); Kemp Winfree, Jason (Editor): (2009) The Obsessions of Georges Bataille: Community and Communication. State University of New York Press
۷۸. Brocklehurst, Robert John: (2009) Excessive Narratives: Georges Bataille, Self-Sacrifice & the Communal Language of the Yucatec Maya & U Chan Tsola’niEkBalam (The Short Story of The Black Cat) (Axis). InkerMen Press
۷۹. Mansfield, Nick: (2010) The God Who Deconstructs Himself: Sovereignty and Subjectivity Between Freud, Bataille, and Derrida (Perspectives in Continental Philosophy). Fordham University Press
۸۰. Surya, Michel : (2010) Georges Bataille: An Intellectual Biography. Trans by Krzysztof Fijalkowski and Michael Richardson, Verso
۸۱. Gasché, Rodolphe: (2012) Georges Bataille: On the Philosophy of Georges Bataille. Trans by Roland Végso, Stanford University Press
۸۲. Gasché, Rodolphe: (2012) Georges Bataille: Phenomenology and Phantasmatology (Cultural Memory in the Present). Trans by Roland Végso , Stanford University Press
۸۳. Kennedy, Kevin: (2013) Towards An Aesthetic Sovereignty: Georges Bataille’s Theory of Art and Literature, Academica Press
۸۴. Pawlett, William: (2013) Violence, Society and Radical Theory: Bataille, Baudrillard and Contemporary Society. Ashgate Publishing Ltd
۸۵. T. Lee, Crispin: (2014) Haptic Experience in the Writings of Georges Bataille, Maurice Blanchot and Michel Serres. Peter Lang AG, Internationaler
۸۶. Verlag der WissenschaftenBiles, Jeremy; Kent Brintnall: (2015) Negative ecstasies: Georges Bataille and the study of religion. Fordham University Press